Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Generatore di domande - gra językowa

Generatore di domande - gra językowa

 28.99 PLN  
Cena internetowa 27.47 PLN 


Zobacz opcje wysyłki


Generatore di domande to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych służąca do nauki konstruowania pytań w języku włoskim z zastosowaniem ośmiu podstawowych słówek pytających: Quale?, Chi?, Dove?, Che/Cosa/Che cosa?, Quanto?, Come?, Quando?, Perché?.

POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Poziom początkujący (A1-B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli.

CELE JĘZYKOWE:
– formułowanie zdań pytających z użyciem słówek pytających;
– nauka podstawowego słownictwa i struktur języka włoskiego;
– rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

ZASTOSOWANIE GRY: Gra Generatore di domande uatrakcyjnia naukę języka włoskiego i jako taka może stanowić doskonałe uzupełnienie typowych zajęć szkolnych oraz kursów językowych. Idealnie sprawdza się również w warunkach domowych, gdzie może być wykorzystywana do zabaw z rodziną i przyjaciółmi w formie gry towarzyskiej.

ZAWARTOŚĆ: Zestaw zawiera następujące elementy:
– 8 kartonowych kostek do gry ze słówkami pytającymi oraz przykładowymi rzeczownikami i czasownikami, które można wykorzystać w budowanych zdaniach. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
– instrukcje w języku włoskim i polskim.

WARIANT PODSTAWOWY ROZGRYWKI:
Każdy z graczy kolejno wykonuje rzut kostką, a jego zadaniem jest ułożenie dowolnego zdania pytającego z zastosowaniem wylosowanego słówka Quale?, Chi?, Dove?, Che/Cosa/Che cosa?, Quanto?, Come?, Quando?, Perché?.

WARIANT PODSTAWOWY 2:
Każdy z graczy kolejno wykonuje rzut kostką i układa pytanie składające się z wylosowanego słówka pytającego oraz jednego ze znajdujących się wokół niego wyrazów. Przykładowe zdanie dla słówka Dove? i rzeczownika vacanza: Dove vai in vacanza quest'estate?. Za każde poprawnie ułożone zdanie gracz otrzymuje punkt. Wygrywa ten z graczy, który zbierze największą ilość punktów.

POZAJĘZYKOWE ZALETY GRY: Gra Generatore di domande doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788364730856
Wymiary opakowania: 19 x 9,5 x 5cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

Generatore di domande è un gioco linguistico per imparare a costruire le domande in italiano usando le parole interrogative di base: Quale?, Chi?, Dove?, Che/Cosa/Che cosa?, Quanto?, Come?, Quando?, Perché?.

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ:: Livello elementare / intermedio (A1–B1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).

ETÀ DEI GIOCATORI:: Bambini dai 7 anni in su, adolescenti, adulti.

OBIETTIVI LINGUISTICI:
- Formulare frasi interrogative utilizzando le parole interrogative;
- imparare il vocabolario e le strutture di base della lingua italiana;
- sviluppare le competenze di conversazione.

UTILIZZO DEL GIOCO: Il gioco Generatore di domande rende più interessante lo studio della lingua italiana e, come tale, è un complemento perfetto per le lezioni scolastiche e i corsi di lingua. È ottimo anche per il divertimento a casa, con la famiglia e gli amici, come un gioco di società.

CONTENUTI: Il gioco è composto da seguenti elementi:
– 8 dadi da gioco di cartone con parole interrogative ed esempi di sostantivi e verbi che possono essere utilizzati nelle frasi costruite,
– il libretto di istruzioni.

VARIANTE DI BASE:
Ogni giocatore lancia i dadi, e il suo compito è quello di comporre una qualsiasi frase interrogativa usando la parola interrogativa ottenuta: Quale?, Chi?, Dove?, Che/Cosa/Che cosa?, Quanto?, Come?, Quando? or Perché?.

VARIANTE DI BASE 2:
Ogni giocatore lancia i dadi e compone una domanda composta dalla parola interrogativa ottenuta e una delle parole che si trovano intorno a essa. Un esempio della frase con Dove? e la parola vacanza è: Dove vai in vacanza quest'estate?. Il giocatore ottiene un punto per ogni frase corretta. È considerato vincitore il giocatore che guadagna più punti.

VANTAGGI EXTRALINGUISTICI DEL GIOCO: Il gioco Generatore di domande migliora le abilità mentali quali la memoria, la concentrazione e l'osservazione, promuove memorizzazione efficace nonché attività di apprendimento e di sana competizione. Il suo carattere ludico aiuta inoltre a stabilire relazioni sociali con gli altri partecipanti al gioco, influenzando positivamente la riduzione della distanza tra lo studente e l'insegnante.

EAN: 9788364730856
Linguadice


  • ISBN:9788364730856
  • Wydawnictwo:Linguadice


Dodano dnia: środa 06 wrzesień, 2017

Pozycje wydawnicze podobne do : Generatore di domande - gra językowa


Czas tworzenia : 0.208 Ilosc zapytan : 107 - czas : 0.033736881393433