Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji. | Czytaj politykę cookies

zamknij

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MATERIAŁÓW GRATISOWYCH DLA KLIENTÓW KSIĘGARNI ETTOI.PL

1. Przez materiały gratisowe, o których mowa w niniejszym regulaminie, rozumie się materiały dla nauczycieli stanowiące komponenty kursów językowych oraz inne materiały, których przyznanie obywa się zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w ramach danej promocji.

2. Materiały gratisowe przyznawane są nieodpłatnie do zakupów dokonywanych bezpośrednio w księgarni językowej ettoi.pl (zamówienia składane poprzez księgarnię internetową ettoi.pl, emailem, telefonicznie, faksem lub zakupy osobiste w siedzibie Księgarni) pod warunkiem, że zakup dokonywany jest w cenach proponowanych na stronie www.ettoi.pl.

  • 3. O przyznanie materiałów gratisowych do kursów językowych mogą ubiegać się nauczyciele języków obcych:
  • którzy dokonują zakupu podręczników i zeszytów ćwiczeń w ilości uprawniającej do otrzymania danego gratisu,
  • których uczniowie dokonali indywidualnych zakupów w łącznej ilości uprawniającej do otrzymania danego gratisu.

4. O przyznanie innych materiałów gratisowych (postery, darmowe egzemplarze czasopism językowych, notesy, torby, stojaki itd.) mogą ubiegać się klienci indywidualni bądź instytucjonalni (szkoły, instytucje publiczne), którzy dokonali w księgarni ettoi.pl zakupu spełniającego warunki określone w zasadach danej promocji. W przypadku, gdy o przyznaniu gratisu decyduje wysokość kwoty zamówienia, koszty wysyłki towaru są traktowane rozłącznie i nie są brane pod uwagę podczas kalkulowania tej kwoty.

5. Wszelkie materiały gratisowe przesyłane są w jednej przesyłce z zamówionym towarem.

6. Jeżeli materiały gratisowe nie są dołączane do zamówień składanych online w sposób AUTOMATYCZNY przez algorytmy sklepu internetowego, ich przyznanie i dołączanie do przesyłki odbywa się jedynie NA WYRAŹNĄ PROŚBĘ zamawiającego. W niektórych przypadkach może to odbyć się poprzez wykorzystanie przez osobę zamawiającą przyznanych lub udostępnionych przez Sklep kodów rabatowych. W innym przypadku, z uwagi na szybki czas realizacji zamówień (24 h), prośba taka powinna być dołączona do zamówienia (np. w formie komentarza), przesłana w postaci wiadomości e-mail lub wyrażona telefonicznie NIEZWŁOCZNIE po złożeniu zamówienia.