Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji. | Czytaj politykę cookies

zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zamówień składanych poprzez stronę internetową www.ettoi.pl, w tym informowania klientów o szczegółach złożonych zamówień, statusach zamówień i ewentualnego kontaktu związanego z realizacją zamówień. Dane osobowe wykorzystywane są również do udzielania odpowiedzi na zapytania klientów lub informowania na życzenie o wydarzeniach związanych z edukacją językową, szkoleniach, promocjach, nowościach wydawniczych i obniżkach cenowych.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

3. Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa ET TOI Antoni Jerzy Kopydłowski z siedzibą w Krakowie, ul. Horaka 1, kod pocztowy 30-433 (działalność prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa za numerem 513/2008), zwana dalej Sklepem. 4. Dane osobowe zostają podane dobrowolnie za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych Sklepu.

5. Podawane dane osobowe zawierają imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email oraz ewentualne dane do faktury. Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień. Sklep zapisuje ponadto adres IP urządzenia osoby podającej swoje dane osobowe.

6. Dane osobowe umieszczone są na serwerze podmiotu trzeciego, z którego usług korzysta Sklep*.

7. W związku z realizacją zamówień dane osobowe przekazywane są firmom spedycyjnym* poprzez systemy elektroniczne tych firm służące do generowania etykiet adresowych i jedynie w celu realizacji dostawy wysyłanych towarów. Firmy te mogą wysyłać do adresatów przesyłek emaile informujące o statusie doręczenia przesyłki lub wykorzystywać numer telefonu adresata do kontaktu w celu ustalenia szczegółów doręczenia przesyłki.

8. W przypadku wykupienia subskrypcji na prenumeraty czasopism dane osobowe zostają udostępnione wydawcom tych czasopism (ELI s.r.l. lub/i Bayard Presse) dokonującym bezpośrednich wysyłek z zagranicy za pośrednictwem operatorów pocztowych i przekazane są tym operatorom w celu realizacji wysyłek.

9. W przypadku założenia konta dającego możliwość powtórnego zalogowania za pomocą loginu i hasła, i składania kolejnych zamówień (w przeciwieństwie do tzw. zakupów "bez rejestracji") dane osobowe będą mogły zostać użyte ponownie w zakresie opisanym w punktach 7 i 8.

10. W przypadku tzw. zakupów "bez rejestracji" użycie danych osobowych przez Sklep ma charakter jednokrotny i jest związane wyłącznie z realizacją bieżącego zamówienia. Dane osobowe zostają jednak zapisane w archiwum zamówień Sklepu i są przechowywane tak długo, dopóki nie zostanie cofnięta zgoda na ich obecność w bazie danych Sklepu.

11. Poza sytuacjami opisanymi w punktach 6, 7 i 8 dane osobowe nie są udostępniane w żadnej formie żadnym podmiotom trzecim.

12. Dane osobowe nie są poddawane tzw. profilowaniu, ani nie służą do budowania żadnych odrębnych baz danych.

13. Osoby zarejestrowane w Sklepie mają możliwość dodawania rekomendacji do produktów. Każda rekomendacja po zatwierdzeniu przez administratora Sklepu jest publikowana na stronie Sklepu wraz z imieniem i nazwiskiem jej autora. Imię i nazwisko pozostają widoczne na stronie Sklepu tak długo, dopóki nie zostanie cofnięta zgoda autora na ich wyświetlanie.

14. Każda osoba podająca swoje dane osobowe poprzez formularze Sklepu ma możliwość wglądu do nich, poprawiania ich, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym zakresie, a także całkowitego ich usunięcia. W tym celu należy dokonać jednej z następujących czynności:
- korzystając z formularza /contact_us przesłać zgłoszenie o treści: WGLĄD W MOJE DANE / ZMIANA DANYCH / COFNIĘCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE W CELU (wymienić cel) / USUNIĘCIE DANYCH Z REKOMENDACJI PRODUKTU (nazwa produktu) / CAŁKOWITE USUNIĘCIE KONTA.
- wysłać z adresu email powiązanego z danymi osobowymi wiadomość na adres biuro@ettoi.pl o treści WGLĄD W MOJE DANE / ZMIANA DANYCH / COFNIĘCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE W CELU (wymienić cel) / USUNIĘCIE DANYCH Z REKOMENDACJI PRODUKTU (nazwa produktu) / CAŁKOWITE USUNIĘCIE KONTA.

Ponadto wgląd, zmiana i usuwanie danych możliwe są z poziomu konta klienta po zalogowaniu się w Sklepie.

15. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO).

16. Dane osobowe podane poprzez formularz kontaktowy lub inne formularze będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielania informacji związanych z przedmiotem zapytania i po tym fakcie nie będą w żaden sposób przetwarzane.

17. W trakcie rejestracji konta w Sklepie, po zalogowaniu się na istniejące konto lub w trakcie tzw. zakupów "bez rejestracji" istnieje możliwość zapisania się do biuletynu informacyjnego (newslettera) na temat wydarzeń związanych z edukacją językową, szkoleń, promocji, nowości wydawniczych i obniżek. Każdy subskrybent w momencie rejestracji swojego adresu email do biuletynu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (adresu email) do celów marketingowych oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. Adresy mailowe subskrybentów nie są poddawane tzw. profilowaniu i nie służą do budowania odrębnych baz danych, jednak są powierzane realizatorom usługi mailingu*. Powierzenie danych ma miejsce wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji usługi, i odbywa się w zgodzie z obowiązującym prawem na podstawie dwustronnej umowy o powierzeniu danych zawartej pomiędzy Sklepem a realizatorem usługi mailingu. Adresy są przechowywane i używane do wysyłek wiadomości zgodnie z prawnymi wymogami bezpieczeństwa w zakresie przechowywania danych osobowych oraz tak długo, dopóki nie zostanie cofnięta zgoda na ich przetwarzanie. Każdy subskrybent ma prawo do usunięcia swojego adresu email z listy subskrypcyjnej w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy wykonać jedną z następujących czynności:
- zalogować się na konto i dezaktywować funkcję "newsletter";
- kliknąć link dezaktywacyjny znajdujący się z stopce otrzymanego biuletynu;
- wysłać na adres biuro@ettoi.pl z adresu email, który ma zostać usunięty, wiadomość o treści WYPISZ.

18. W przypadku gdy będą tego wymagały przepisy prawa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym do tego instytucjom państwowym

19. Komunikacja między komputerem użytkownika, a serwerem Sklepu jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

20. O każdej przewidywanej zmianie powyższej Polityki Prywatności co do zasad lub celów przetwarzania danych, osoby, których dane osobowe są przetwarzane, zostaną poinformowane z wyprzedzeniem 14 dni. W przypadku braku akceptacji zmian istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym zakresie, a także całkowitego ich usunięcia.

6.* aktualnie WebProm Sp. z o.o., 32-065 Krzeszowice, Armii Krajowej 11/7 7.
* aktualnie w zależności od wybranej formy dostawy Poczta Polska, DPD Sp. z o.o. lub InPost Sp. z o.o. 18.
* aktualnie Mailjet SAS, 13-13 bis, rue de l’Aubrac 75012 Paris, Francja