Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji. | Czytaj politykę cookies

zamknij

REGULAMIN SKLEPU ETTOI.PL

Księgarnia internetowa ettoi.pl (zwana dalej Sklepem) prowadzona jest przez Firmę Handlowo–Usługową ET TOI Antoni Jerzy Kopydłowski z siedzibą w Krakowie przy ul. Horaka 1, kod pocztowy 30-433 (działalność prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa za numerem 513/2008) i sprzedaje produkty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z obowiązującym polskim prawem.

ZAWIERANIE TRANSAKCJI

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Zamówienie wybranych produktów w Sklepie jest prawnie wiążącą dla obu stron umową kupna-sprzedaży zawieraną zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zamówień składanych poprzez stronę internetową www.ettoi.pl, w tym informowania klientów o szczegółach złożonych zamówień, statusach zamówień i ewentualnego kontaktu związanego z realizacją zamówień. Dane osobowe wykorzystywane są również do udzielania odpowiedzi na zapytania klientów lub informowania na życzenie o wydarzeniach związanych z edukacją językową, szkoleniach, promocjach, nowościach wydawniczych i obniżkach cenowych. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa ET TOI Antoni Jerzy Kopydłowski z siedzibą w Krakowie, ul. Horaka 1, kod pocztowy 30-433 (działalność prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa za numerem 513/2008), zwana dalej Sklepem. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku nienależytego zabezpieczenia przez Klienta loginu i hasła do swojego konta.

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

Do składania zamówień za pośrednictwem Sklepu konieczne jest spełnienie przez urządzenia i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: System operacyjny: Windows, Mac OS, Android; procesor: 1 GHz; RAM: 512 MB; karta graficzna obsługująca rozdzielczość 1024x768; łącze internetowe; przeglądarka internetowa: IE (min. wersja 8) lub jedna z następujących przeglądarek w najnowszej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome.

Koszyk: preferowaną formą składania zamówień jest koszyk. Można z niego skorzystać bez konieczności rejestracji w Sklepie lub po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje osoby rejestrującej się.

DOSTĘPNOŚĆ ARTYKUŁÓW I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Wszystkie artykuły, które da się umieścić w koszyku, są dostępne w magazynie Sklepu i są wysyłane w ciągu 24 godzin* od momentu zaksięgowania wpłaty od Klienta lub, w przypadku wyboru płatności za pobraniem, w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Wyjątek stanowią prenumeraty czasopism, które wysyłane są z zagranicy zgodnie harmonogramem wysyłek wydawców tych czasopism.

AKCEPTOWANE FORMY PŁATNOŚCI

- przelew - przedpłata na konto: po złożeniu zamówienia Klient proszony jest o wpłatę na konto Sklepu kwoty skalkulowanej w formularzu zamówienia obejmującej łączną cenę zamówionych produktów powiększoną o koszty pakowania i wysyłki przedstawione Klientowi przed akceptacją przez niego zamówienia. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu. Zamówienie z opcją płatności przelew - przedpłata na konto zachowuje ważność przez 14 dni. Po tym czasie, w przypadku nieodnotowania wpłaty od Klienta, zostanie ono automatycznie anulowane przez Sklep.

- płatność za pobraniem: po złożeniu zamówienia paczka wysyłana jest do klienta jako przesyłka za pobraniem.

- płatność w serwisie PayU: po złożeniu zamówienia Klient przekierowany jest na szyfrowane strony serwisu PayU, gdzie może dokonać wyboru preferowanej przez niego formy płatności. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpłaty przez serwis PayU.

- płatność kartą kredytową: Płatność kartą kredytową możliwa jest za pośrednictwem systemu płatności PayU. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpłaty przez serwis PayU.

- płatność przy odbiorze osobistym (dla osób odbierających towar osobiście z magazynu): każdy Klient odbierający towar osobiście ma możliwość zapłaty gotówką.

- faktura z odroczonym terminem płatności: szkoły, instytucje i wybrane firmy dokonujące regularnych zakupów w Sklepie mają możliwość otrzymywania zamówionych pozycji razem z fakturą na przelew z kilkunastodniowym terminem płatności. Warunkiem otrzymania faktury przelewowej jest wybór takiej formy płatności w momencie składania zamówienia, a następnie przesłanie faksem (lub w formie załącznika do emaila) potwierdzenia zamówienia opatrzonego pieczątką szkoły/instytucji/firmy oraz podpisem osoby upoważnionej do złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z taką formą płatności w przypadku zaistnienia wątpliwości co do prawdziwości bądź zgodności podanych przez zamawiającego danych fakturowania i/lub wysyłki, lub też jego wypłacalności.

Więcej na ten temat można znaleźć w zakładkach Dla Nauczycieli oraz Dla szkół i instytucji.

FORMY WYSYŁKI

Klient składając zamówienie ma możliwość wyboru formy wysyłki (wysyłka pocztowa, kurierska lub paczkomat). W przypadku zamówień, których wartość przekracza kwotę określoną przez Sklep jako tzw. "Minimalna kwota dla darmowej wysyłki", przesyłka wysyłana jest w zależności od wagi i gabarytów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

KOSZTY WYSYŁKI

Koszty przesyłek naliczane są automatycznie przez Sklep i prezentowane są Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia i przed potwierdzeniem przez niego zamówienia.

FAKTURY VAT

Do wszystkich zakupionych materiałów dołączany jest paragon fiskalny, a w przypadku podania przez Klienta danych szkoły/instytucji/firmy - faktura VAT. Faktura VAT może zostać wystawiona również na życzenie każdemu klientowi będącemu osobą prywatną.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Zgodnie z Art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Sklepu lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- w zakresie, w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Pobierz wzór formularza o odstąpieniu od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracany towar należy odesłać lub przekazać na adres: F.H.U. ET TOI Antoni Kopydłowski, Ul. Horaka 1, 30-433 Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformuje Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Na konsumencie ciąży obowiązek zabezpieczenia odsyłanego towaru w taki sposób, aby dotarł on w nienaruszonym stanie do siedziby Sklepu. Towary uszkodzone w trakcie odsyłki nie będą mogły zostać zakwalifikowane jako zwrot na zasadach odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

GWARANCJA I REKLAMACJE

Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi zamawianych produktów wolnych od wad. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady produktu przysługuje mu w szczególności prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia produktu i 1 roku od daty stwierdzenia wady produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym Klient może żądać naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

Produkty sprzedawane przez Sklep objęte są gwarancją udzieloną przez producenta.

Klient może reklamować wadliwy produkt:
- korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio u producenta;
- korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio w Sklepie.

Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem na adres Sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. Na stronie dokonującej zwrotu ciąży obowiązek zabezpieczenia odsyłanego towaru w taki sposób, aby dotarł on w nienaruszonym stanie do siedziby Sklepu.

Sklep w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep zwróci Klientowi wszelkie koszty poniesione w związku z dostarczeniem reklamowanego przedmiotu do Sklepu (np. koszty odsyłki reklamowanego towaru).

Sklep wymienia produkty na nowe zawsze w sytuacjach, gdy:
- występuje wada towaru, jak np. brak stron, niezadrukowane strony, źle zadrukowane strony, odwrócony druk i podobne (nie dotyczy błędów, które są wymienione w erracie), brakujące lub wadliwe elementy/komponenty produktu, które zgodnie z opisem powinny wchodzić w jego skład, wadliwie zarejestrowana płyta CD lub DVD, itp.
- towar otrzymany przez Klienta jest niezgodny ze swoim opisem lub specyfikacją podanymi na stronie internetowej Sklepu w chwili złożenia zamówienia.
- w czasie transportu nastąpiło mechaniczne, termiczne lub chemiczne uszkodzenie przesyłki.

Naprawa lub wymiana towaru na nowy następuje do 14 dnia po otrzymaniu towaru podlegającego reklamacji. Jeśli z przyczyn niezależnych od Sklepu wymiana towaru jest niemożliwa w podanym terminie (np. ze względu na opóźnienia w dostawach z zagranicy), Sklep podaje klientowi najbliższy przypuszczalny termin dostępności towaru z prośbą o akceptację wymienionego terminu. W przypadku gdy podany przez Sklep termin jest dla klienta niesatysfakcjonujący, Sklep zwraca klientowi pieniądze.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Nazwy producentów, wydawnictw oraz marki produktów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

Opisy i obrazki produktów są własnością Sklepu. Zakazane jest jakiegokolwiek komercyjne wykorzystywanie ich bez zgody właściciela Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym zapisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisów Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory pomiędzy Klientem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.

O wszelkich planowanych zmianach w niniejszym regulaminie każdy zarejestrowany użytkownik Sklepu zostanie poinformowany poprzez email z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem oraz poinstruowany co do sposobów poinformowania Sklepu o braku jego akceptacji. Informacja lub bezpośredni link do informacji o planowanych zmianach w regulaminie zostanie również opublikowany na stronie głównej Sklepu z 14-dniowym wyprzedzeniem i będzie wyświetlany przez okres co najmniej 14 dni.

Ewentualne zmiany w regulaminie nie będą miały wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami kupna-sprzedaży lub złożonymi zamówieniami. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian w regulaminie realizowane będą na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym można zapoznać się tutaj.

MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
- konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Sklepem.
- konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem, a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Na stronie internetowej www.ettoi.pl stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są tworzone i zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika końcowego (np. w pamięci komputera), a serwis www.ettoi.pl może uzyskiwać do nich dostęp w trakcie korzystania ze strony. Przez korzystanie ze strony www.ettoi.pl użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli użytkownik nie wyraża na to zgody, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Zablokowanie wykorzystywania plików cookies może jednak spowodować, że część funkcji sklepu internetowego nie będzie działać poprawnie bądź przestanie działać w ogóle.

Więcej informacji na temat polityki cookies znajduje się tutaj.