Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji. | Czytaj politykę cookies

zamknij

¡A bordo! to nowoczesny, dwuczęściowy kurs języka hiszpańskiego, którego solidne podłoże metodyczne, uporządkowana struktura i atrakcyjna forma umożliwiają szybkie i skuteczne opanowanie umiejętności komunikowania się po hiszpańsku w różnych sytuacjach życia codziennego.

Kurs rozpoczyna się od poziomu „zero” i obejmuje poziomy zaawansowania od A1 do B1+ (w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Kurs ¡A bordo! opracowany został przy współpracy z hiszpańskim wydawnictwem SGEL.

zobacz komponenty kursu języka hiszpańskiego dla młodzieży ¡A bordo! w księgarni

Charakterystyka kursu

Ze względu na swoją logiczną budowę, znakomite zbilansowanie prezentowanych treści i stonowaną szatę graficzną ¡A bordo! znajduje zastosowanie w przypadku praktycznie każdego odbiorcy w przedziale wiekowym od nastolatków aż do osób dorosłych. Możliwe jest więc wykorzystanie kursu na poziomie szkoły gimnazjalnej, licealnej, a także na zajęciach ze studentami, bądź kursach przeznaczonych dla osób dorosłych.

¡A bordo! zaprojektowany został w taki sposób, aby sprostać oczekiwaniom osób o różnych potrzebach edukacyjnych i predyspozycjach językowych dostarczając przy tym każdemu uczącemu się spójnej bazy językowej umożliwiającej swobodny kontakt z otoczeniem bez względu na kontekst sytuacyjny. Tak otrzymana podbudowa językowa stanowi ponadto podstawę do kształtowania własnego indywidualnego warsztatu kompetencji językowych w oparciu o wskazywane w kolejnych lekcjach kierunki wzbogacania własnych doświadczeń językowych, komunikacyjnych i kulturowych.

Struktura

¡A bordo! charakteryzuje się solidną uporządkowaną strukturą, w której poszczególne sekcje zajmują swoje stałe miejsce. Jednocześnie w tkankę kursu wplecione zostało szerokie spektrum dodatkowych możliwości aktywizacji ucznia w celu podniesienia skuteczności procesu nauczania.

W skład kursu ¡A bordo! wchodzą następujące komponenty:

 • Libro del alumno – Podręcznik ucznia (poziomy 1,2)
 • Cuaderno de ejercicios + Audio CD – Zeszyt ćwiczeń (poziomy 1,2)
 • Guía didáctica con test - Przewodnik metodyczny (jeden do obu poziomów)
 • Libro digital – Podręcznik w wersji cyfrowej (poziomy 1,2)
 • Mi gramática – Książeczka z podstawami gramatyki hiszpańskiej

Libro del alumno – Podręcznik ucznia

Podręcznik ucznia składa się z dwunastu jednostek lekcyjnych (dziesięć w przypadku poziomu drugiego), które oferują stały, czytelny i uporządkowany układ poszczególnych sekcji gwarantujący intuicyjny dostęp do wszystkich zawartych w nich treści.

Każda jednostka lekcyjna składa się z:

 • jednostronicowego wprowadzenia do tematu lekcji w postaci scenki z dialogiem,
 • tabelki sygnalizującej uczniowi najważniejsze cele leksykalne, gramatyczne i komunikacyjne lekcji,
 • pytań sprawdzających zrozumienie tekstu czytanki,
 • czterostronicowej sekcji Un paso más stanowiącej rozwinięcie tematu lekcji i służącej ćwiczeniu oraz konsolidacji poznanego słownictwa i funkcji komunikacyjnych wraz z różnego rodzaju ćwiczeniami,
 • czterostronicowej sekcji A fondo prezentującej poszczególne zagadnienia gramatyczne lekcji z zachowaniem łagodnego wzrostu trudności umożliwiającego samodzielną dedukcję i zrozumienie poszczególnych zasad,
 • dwustronicowej sekcji En tus manos przybliżającej różne zagadnienia społeczno-kulturowe i służącej pogłębieniu umiejętności językowych ucznia.

Po każdych dwóch jednostkach lekcyjnych uczeń ma do dyspozycji dwie dodatkowe sekcje:

 • ¿Qué sabes de...? poświęcona prezentacji różnych tematów związanych z kulturą Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych,
 • Evaluaciones zawierająca ćwiczenia powtórkowe i sprawdzające nabyte umiejętności językowe pod kątem poznanego słownictwa, gramatyki i form komunikacji.

W końcowej części książki do poziomu pierwszego znajduje się dodatek Taller AICLE, który w ramach metody zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego przybliża uczniom wybrane informacje z dziedziny geografii, historii oraz sztuki Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych. Podręcznik do poziomu drugiego zakończony jest dodatkiem Español para fines específicos podzielonym na następujące sekcje:

 • Literatura española - prezentująca sylwetki znanych hiszpańskich bohaterów literackich
 • Español para los negocios – poświęcona podstawom języka hiszpańskiego w biznesie
 • Español para el turismo - poświęcona podstawom języka hiszpańskiego w turystyce
 • Actividades en parejas – zbiór dodatkowych ćwiczeń do wykonania w parach

Cuaderno de ejercicios + Audio CD – Zeszyt ćwiczeń

Idealny do wykorzystania na zajęciach w klasie lub w domu zeszyt ćwiczeń oferuje wybór zadań i aktywności pogrupowanych w jednostki lekcyjne odpowiadające poszczególnym lekcjom z podręcznika. Każdy rozdział prezentuje ćwiczenia w kolejności od łatwiejszych do trudniejszych tak, aby uczeń miał możliwość samodzielnej konsolidacji nabytych kompetencji językowych.

Do zeszytu dołączona jest płyta CD audio zawierająca materiał do odsłuchu do ćwiczeń

W końcowej części zeszytu ćwiczeń znajdują się:

 • dodatek Autoevaluación pozwalający zweryfikować poziom nabytych umiejętności językowych,
 • transkrypcje nagrań audio z załączonej płyty CD audio,
 • informacje na temat zasad fonetyki i ortografii hiszpańskiej.

Mi gramática – Książeczka z podstawami gramatyki hiszpańskiej

Zeszyt streszcza w formie regułek i tabelek wszystkie zagadnienia gramatyczne pojawiające się w obu częściach kursu. Dodatkowo w na końcu zeszytu umieszczono tabele odmian czasowników hiszpańskich. Zakres tematyczny:

 • El artículo
 • El sustantivo y el adjetivo
 • El pronombre
 • Las conjuciones
 • Las preposiciones
 • Los adverbios
 • El verbo
 • Las perífrasis
 • Las oraciones
 • El estilo directo y el estilo indirecto
 • La voz pasiva y la pasiva refleja
 • Fonética y ortografía
 • Tablas de verbos irregulares

Guía didáctica con test - Przewodnik metodyczny

Przewodnik dla nauczyciela prezentuje opis głównych założeń metodycznych kursu oraz dostarcza praktycznych informacji na temat efektywnego wykorzystania potencjału poszczególnych komponentów. Książka dzieli się na część, w której proponowane są gotowe scenariusze lekcji wraz ze wskazówkami dotyczącymi realizacji wybranych celów dydaktycznych oraz rozwiązaniami do wszystkich ćwiczeń. Druga część przewodnika jest zbiorem testów sprawdzających i konsolidujących nabyte umiejętności językowe z podziałem na leksykę, gramatykę i formy komunikacji. W książce znajdują się ponadto liczne dodatkowe ćwiczenia i aktywności ułatwiające pogłębienie znajomości języka.

Do książki dołączony jest zestaw płyt CD audio z materiałami do odsłuchu.

zobacz komponenty kursu języka hiszpańskiego dla młodzieży ¡A bordo! w księgarni