Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji. | Czytaj politykę cookies

zamknij
amici_d_italia_prezentacja_naglowek1.jpg
zobacz komponenty kursu języka włoskiego dla nastolatków Amici d'Italia w księgarni

Amici d'Italia to trzystopniowy kurs języka włoskiego o czytelnej budowie i starannie zaplanowanym wzroście trudności uszyty na miarę zainteresowań i potrzeb współczesnych nastolatków.

Kurs obejmuje poziomy zaawansowania A1, A2 oraz B1 (w oparciu o kryteria Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) odpowiadające trzem kolejnym poziomom podręcznika.

Amici d’Italia stymuluje harmonijny i wszechstronny rozwój sprawności językowych, w tym leksykalnych, gramatycznych, komunikacyjnych oraz fonetycznych, a także - mając na uwadze indywidualne predyspozycje i naturalne uwarunkowania uczniów - oferuje szeroki wachlarz spersonalizowanych możliwości i technik osiągnięcia wyznaczonych przez kurs celów językowych umożliwiając najzdolniejszym uczniom systematyczne poszerzanie zdobytych umiejętności, przy jednoczesnej dbałości o tych uczniów, którym nauka języka sprawia nieco więcej trudności.

Amici d’Italia oferuje stylistykę, narrację i układ treści dostosowane do upodobań nastolatków oraz interesującą młodzieżową tematykę.

Autorami kursu są Elettra Ercolino i T.Anna Pellegrino.

STRUKTURA KURSU

 • W skład kursu Amici d’Italia wchodzą następujące komponenty:
 • Libro dello studente – Podręcznik ucznia (poziomy 1-2-3)
 • Eserciziario + Audio CD – Zeszyt ćwiczeń (poziomy 1-2-3)
 • Guida per l’insegnante – Przewodnik metodyczny (poziomy 1-2-3)
 • Libro digitale per l’insegnante – Podręcznik w wersji cyfrowej (poziomy 1-2-3)
 • Strona internetowa kursu z materiałami do ściągnięcia online

STRUKTURA KURSU

 • Podręcznik podzielony jest na dziewięć jednostek lekcyjnych o wyraźnie zarysowanej i przejrzystej strukturze. Każda jednostka lekcyjna rozpoczyna się prezentacją dialogu lub czytanki wraz ze zdjęciem bądź obrazkiem nawiązującym do tematu przewodniego lekcji. Po prezentacji następuje seria czterech dwustronicowych sekcji:
 • Lessico poświęcona leksyce oraz funkcjom językowym,
 • Comunicazione skupiająca się na prezentacji i ćwiczeniu funkcji komunikacyjnych wprowadzanych w danej lekcji,
 • Verso la certificazione rozwijająca umiejętności językowe związane z rozumieniem ze słuchu, rozumieniem tekstu pisanego, mówieniem i pisaniem pod kątem wymogów egzaminów CELI, CILS oraz Plida.
 • A spasso in Italia przybliżająca uczniowi włoską cywilizację i kulturę poprzez dostosowane do poziomu ucznia prezentacje różnych tematów związanych z historią, geografią, sztuką Włoch, a także stylem życia włoskiego społeczeństwa. Sekcje te wzbogacone są autentycznymi materiałami video (do ściągnięcia online) składającymi się z fragmentów filmów, reklam, serwisów informacyjnych oraz innych dokumentów.

Po każdych trzech jednostkach lekcyjnych następuje dwustronicowy moduł podsumowujący Tiriamo le somme z ćwiczeniami umożliwiającymi uczniowi przetestowanie własnych umiejętności językowych na danym etapie pracy z podręcznikiem.

 • Na końcu podręcznika umieszczone zostały następujące dodatkowe sekcje:
 • Glossario – sekcja prezentująca w układzie alfabetycznym słówka z poszczególnych lekcji
 • Geografia – sekcja przedstawiająca w skrótowy sposób elementarne informacje na temat włoskich regionów
 • Storia d’Italia – sekcja ukazująca zarys najważniejszych okresów historii Półwyspu Apenińskiego
 • Drammatizzazione - scenariusz krótkiej zabawnej sztuki teatralnej do odegrania przez młodzież na koniec roku szkolnego
 • Appendice – z dodatkowymi ćwiczeniami do niektórych jednostek lekcyjnych
 • L’Italia fisica e l’Italia politica – mapy fizyczna i administracyjna Włoch
amici_d_italia_prezentacja_3.jpg

ESERCIZIARIO - ZESZYT ĆWICZEŃ

 • Zeszyt ćwiczeń podzielony jest na 9 jednostek odpowiadających kolejnym jednostkom lekcyjnym z podręcznika. W ramach każdej jednostki uczeń ma do dyspozycji następujące sekcje nawiązujące do sekcji z podręcznika:
 • Lessico,
 • Comunicazione,
 • Grammatica,
 • Verso la certificazione,
 • Sono capace di... - jednostronicowa sekcja z ćwiczeniami podsumowującymi każdą bieżącą lekcję.

Załączona płyta CD audio zawiera materiał audio towarzyszący ćwiczeniom na rozumienie ze słuchu.

GUIDA PER L’INSEGNANTE - PRZEWODNIK METODYCZNY

Przewodnik dla nauczyciela zawiera przydatne informacje na temat założeń metodycznych kursu oraz liczne wskazówki dotyczące przeprowadzenia poszczególnych lekcji z podręcznika. W przewodniku znajdują się również informacje związane z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz odpowiedzi do ćwiczeń z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, transkrypcje materiałów audio nagranych na płytach CD oraz dodatkowe ćwiczenia i materiały powtórkowe.

Do przewodnika dołączone są dwie płyty CD z materiałami audio do podręcznika oraz dodatkowa płyta CD z materiałami audio do przewodnika metodycznego.

LIBRO DIGITALE PER L’INSEGNANTE – PODRĘCZNIK W WERSJI CYFROWEJ

Podręcznik w wersji cyfrowej jest prostą w użyciu elektroniczną wersją podręcznika do wykorzystania na komputerze lub na tablicy interaktywnej. Oprócz zawartości podręcznika w wersji tradycyjnej oferuje bogatą gamę interaktywnych ćwiczeń, materiałów video oraz nagrań audio.

amici_d_italia_prezentacja_naglowek2.jpg

PRZEGLĄD KOMPONENTÓW

AMICI D’ITALIA 1

Libro dello studente 1
9788853615114
Eserciziario + AudioCD
9788853615121
Guida per l’insegnante + 3 Audio CDs
9788853614858
Libro digitale per l’insegnante
9788853615145

AMICI D’ITALIA 2

Libro dello studente
9788853615152
Eserciziario + AudioCD
9788853615169
Guida per l’insegnante + 3 Audio CDs
9788853615176
Libro digitale per l’insegnante
9788853615183

AMICI D’ITALIA 3

Libro dello studente
9788853615190
Eserciziario + AudioCD
9788853615206
Guida per l’insegnante + 3 Audio CDs
9788853615213
Libro digitale per l’insegnante
9788853615220
zobacz komponenty kursu języka włoskiego dla nastolatków Amici d'Italia w księgarni