Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji. | Czytaj politykę cookies

zamknij
zobacz komponenty kursu języka włoskiego dla dzieci Magica Italia w księgarni

Magica Italia to przyjazny w użyciu, trzystopniowy kurs języka włoskiego przeznaczony dla dzieci w wieku 8-12-lat, który uczy, bawi i pobudza aktywność młodego człowieka.

W pełną przygód podróż z językiem włoskim i kulturą Italii zabierają dzieci sympatyczni bohaterowie: chłopiec Nicolò wraz z dziewczynką Martą i chłopcem Luca.

W kolejnych lekcjach dzieci mają okazję poznać nowe słówka, zwroty i konstrukcje językowe, a także podziwiać miejsca, zabytki i skarby przyrody, zetknąć się z typowymi świętami, tradycjami, kuchnią oraz innymi charakterystycznymi aspektami niezwykle bogatej kultury mieszkańców Półwyspu Apenińskiego.

Metoda dydaktyczna kursu bazuje na koncepcji równomiernej stymulacji różnych rodzajów inteligencji u dziecka i harmonijnym ich rozwijaniu tak, aby poprzez liczne proponowane gry, zabawy, scenki do odegrania, piosenki, wyliczanki i samodzielne prace dziecko miało możliwość doskonalenia wszystkich kluczowych kompetencji językowych i towarzyszących im kompetencji emocjonalnych, komunikacyjnych, społecznych i twórczych.

STRUKTURA KURSU

W skład kursu Magica Italia wchodzą następujące komponenty:

-Libro dello studente + Audio CD – Książka ucznia (poziomy 1-2-3)
-Quaderno delle attività + Portfolio – Zeszyt ćwiczeń (poziomy 1-2-3)
-Guida didattica + Audio CD – Przewodnik metodyczny (poziomy 1-2-3)
-64 carte illustrate – Ilustrowane karty obrazkowe typu flashcards (poziomy 1-2)
-Libro digitale – Podręcznik w wersji cyfrowej (poziomy 1-2-3)

LIBRO DELLO STUDENTE – KSIĄŻKA UCZNIA

Książka ucznia podzielona jest na dziesięć jednostek lekcyjnych, z których każda (z wyjątkiem lekcji nr 0 oraz 1) zajmuje 6 stron i składa się z dwustronicowej historyjki obrazkowo-tekstowej będącej wprowadzeniem do głównego tematu lekcji oraz czterech stron różnego rodzaju ćwiczeń odwołujących się do słownictwa i struktur gramatycznych z historyjki oraz poszerzających zakres poznanego słownictwa. Na końcu każdego rozdziału znajduje się wyliczanka, piosenka lub gra streszczająca najważniejsze punkty lekcji.

Rodzaje proponowanych aktywności i zadań to:

-ascolta - słuchaj
-ripeti, rispondi, parla – powtarzaj, odpowiadaj, mów
-indica - wskaż
-gioca - zagraj
-osserva - obserwuj
-associa, collega – połącz ze sobą
-canta - śpiewaj
-conta, riordina – policz, uporządkuj
-ritaglia - wytnij
-disegna, colora – narysuj, pokoloruj
-scrivi, completa, scegli – napisz, uzupełnij, wybierz
-incolla - wklej

Po zakończeniu każdych pięciu jednostek lekcyjnych następuje kilkustronicowy rozdział powtórkowy Ripassiamo.
Dodatkowo na końcu książki znajduje się dodatek Civiltà z różnego rodzaju ćwiczeniami i pracami związanymi z kulturą i tradycjami Włoch.

Załączona do podręcznika płyta CD zawiera nagrania do czytanek towarzyszących poszczególnym historyjkom, a ponadto materiał audio do ćwiczeń.

QUADERNO DELLE ATTIVITÀ – ZESZYT ĆWICZEŃ

Zeszyt ćwiczeń stanowi zbiór zadań i aktywności nawiązujących do treści zawartych w podręczniku i umożliwiających dziecku skuteczne utrwalenie poznanych słówek i zwrotów, a także rozwijających jego umiejętności obserwacji, analizy, komunikowania się i zdolności manualne. Na końcu zeszytu znajduje się kilkunastostronicowe Portfolio językowe zawierające ćwiczenia służące dziecku do samodzielnej ewaluacji nabytych kompetencji językowych.

GUIDA DIDATTICA – PRZEWODNIK METODYCZNY

Przewodnik metodyczny dostarcza nauczycielowi istotnych informacji na temat koncepcji metodycznej i głównych założeń kursu Magica Italia, a także prezentuje szczegółowe konspekty prowadzenia poszczególnych lekcji. Ponadto w końcowej części książki znajdują się strony z ćwiczeniami przeznaczonymi do swobodnego kopiowania i wykorzystania w klasie.

64 CARTE ILLUSTRATE – ILUSTROWANE KARTY OBRAZKOWE

Przewodnik metodyczny dostarcza nauczycielowi istotnych informacji na temat koncepcji metodycznej i głównych założeń kursu Magica Italia, a także prezentuje szczegółowe konspekty prowadzenia poszczególnych lekcji. Ponadto w końcowej części książki znajdują się strony z ćwiczeniami przeznaczonymi do swobodnego kopiowania i wykorzystania w klasie.

LIBRO DIGITALE – PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA W WERSJI CYFROWEJ

Libro digitale to odpowiednik podstawowych komponentów kursu w wersji elektronicznej przeznaczony do pracy z wykorzystaniem komputera, projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej. Płyta zawiera całość podręcznika wraz z zeszytem ćwiczeń oraz nagrania z płyty CD audio załączonej do przewodnika metodycznego.

PRZEGLĄD KOMPONENTÓW

MAGICA ITALIA 1

Libro dello studente 1 + Audio CD
9788853614834
Quaderno delle attività 1 + Portfolio
9788853614841
Guida didattica 1 + Audio CD
9788853614858
64 carte illustrate 1
9788853614865
Libro digitale 1
9788853614872

MAGICA ITALIA 2

Libro dello studente 2 + Audio CD
9788853614889
Quaderno delle attività 2 + Portfolio
9788853614896
Guida didattica 2 + Audio CD
9788853614902
64 carte illustrate 2
9788853614919
Libro digitale 2
9788853614926

MAGICA ITALIA 3

Libro dello studente 3 + Audio CD
9788853614933
Quaderno delle attività 3 + Portfolio
9788853614940
Guida didattica 3 + 2 Audio CD
9788853614957
Libro digitale 3
9788853614964
zobacz komponenty kursu języka włoskiego dla dzieci Magica Italia w księgarni