Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji. | Czytaj politykę cookies

zamknij

Полезные слова - gra językowa (Poleznye slova)

26,99 zł
Полезные слова to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki podstawowych słówek i wyrażeń rosyjskich oraz budowania zdań z ich użyciem. POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Początkujący i średnio zaawansowany (A1-B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia...
Ilość
dostępne

  • Wysyłka w 24h  (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) Wysyłka w 24h (z wyjątkiem dni wolnych od pracy)
  • 11,90zł paczkomat, 13,90zł kurier DPD lub Pocztex 11,90zł paczkomat, 13,90zł kurier DPD lub Pocztex
  • Darmowa wysyłka od kwoty 220zł Darmowa wysyłka od kwoty 220zł
  • Bezpieczne pakowanie Bezpieczne pakowanie

Полезные слова to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki podstawowych słówek i wyrażeń rosyjskich oraz budowania zdań z ich użyciem.

POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Początkujący i średnio zaawansowany (A1-B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli.

CELE JĘZYKOWE:
– nauka przydatnych czasowników, rzeczowników, przymiotników, przysłówków i wyrażeń rosyjskich;
- układanie zdań w języku rosyjskim;
– rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

ZASTOSOWANIE GRY:Полезные слова uatrakcyjnia naukę języka angielskiego i jako taka może stanowić doskonałe uzupełnienie typowych zajęć szkolnych oraz kursów językowych. Idealnie sprawdza się również w warunkach domowych, gdzie może być wykorzystywana do zabaw z rodziną i przyjaciółmi w formie gry towarzyskiej.

ZAWARTOŚĆ: Zestaw zawiera następujące elementy:
– 6 kartonowych kostek ze słówkami i wyrażeniami. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
– instrukcje w języku rosyjskim i polskim.

WARIANT PODSTAWOWY ROZGRYWKI:
Kostki stanowią pomoc w praktycznych ćwiczeniach konstruowania zdań w języku rosyjskim. Każda z osób biorących udział w zabawie wykonuje rzut ustalonym wcześniej zestawem kostek (na przykład kostką czerwoną, zieloną i różową), po czym z każdego wylosowanego pola wybiera po jednym słówku i buduje z nich zdanie. Zabawa może mieć charakter luźnych ćwiczeń służących budowaniu wypowiedzi bez elementu rywalizacji lub funkcjonować na zasadach rozgrywki, w której poprawnie skonstruowane zdanie premiowane jest punktem przyznawanym przez osobę prowadzącą lub resztę grupy. Można też wprowadzić bardziej złożoną punktację zakładającą ocenianie zdania pod względem:

– poprawności gramatycznej,
– poprawności logicznej,
– pomysłowości,
– złożoności,
– poprawności wymowy,
– czasu potrzebnego na jego ułożenie.

Dodatkowo można przyjąć zasadę, że gracz, zamiast wybierać samodzielnie słówka i wyrażenia z wylosowanych na kostkach pól, musi użyć konkretnych w kolejności słówek / wyrażeń (na przykład z każdego wylosowanego pola drugie słówko / wyrażenie lub z pierwszej kostki - pierwsze słówko / wyrażenie, z drugiej – drugie, z trzeciej – trzecie itd.).

POZAJĘZYKOWE ZALETY GRY: Gra Полезные слова doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788364730887
Wymiary opakowania: 14,5 x 9,5 x 5cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

Linguadice
9788364730887
9788364730887
9788364730887

Opis

Poziom trudności
A1
A2
B1
Typ i mechanika gry językowej
Kościana
Gra do nauki języka
rosyjskiego
Przedział wiekowy
dla dorosłych
dla dzieci od lat 7/8
dla młodzieży
Kontekst edukacyjny
edukacja szkolna
zabawa w domu
zajęcia grupowe
zajęcia indywidualne
Cel edukacyjny i sprawności językowe
gra do nauki czasowników
gra do nauki mówienia
gra do nauki słówek, słownictwa
gra rozwijająca mowę
Seria
Игра для изучения русского язык - gry językowe do nauki rosyjskiego

Полезные слова является языковой игрой, предназначеннoй для изучения основных слов и российских выражений а также построения предложений с их использованием.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ЯЗЫКА: начальный уровень и средний (А1-B1 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками).

ВОЗРАСТНОЙ ДИАПАЗОН ИГРОКОВ: дети от 7 лет, молодежь, взрослые.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ:
– изучение полезных глаголов, существительных, прилагательных, наречий и российских выражений;
– построение предложений в русском языке;
– развитие навыков, связанных с ведением беседы.

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРЫ: Игра Полезные слова делает процесс овладения русским языком более привлекательным, радостным, творческим и может служить прекрасным дополнением к традиционным учебным пособиям к языковому курсу. Идеально подходит также в домашних условиях, где она может быть использована в виде настольной игры в кругу семьи и друзей.

СОСТАВ ИГРЫ: Комплект содержит следующие элементы:
– 6 кубиков со словами и выражениями,
– инструкцию.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Кубики являются вспомогательным средством в практических упражнениях построения предложений в русском языке. Каждый из участвующих в игре бросает заранее выбранный набор кубиков (например, кубиком красным, зеленым и розовым), после чего с каждой выпавшей грани кубика выбирает по одному слову и строит из них предложение. Игра может носить неформальный характер, направленный на построение ответа без элемента соперничества или на принципах, когда за правильно построенное предложение, игрок награждается ведущим или остальной частью группы одним очком. В этой форме игры можно применить более сложные методы оценки. Например, с точки зрения:

- Грамматики,
- Логики,
- Изобретательности, - Сложности,
- Правильного произношения,
- Времени, необходимого для построения предложения.

Кроме того, можно принять правило, что игрок, вместо того, чтобы самостоятельно выбирать слова и выражения на выпавших гранях кубиков, должен использовать конкретные по порядку слова / выражения (например, на каждой случайно выбранной грани кубика второе слово / выражение или с первого кубика - первое слово / выражение, с другого – второе, с третьего – третье и т. д.).

ПРЕИМУЩЕСТВА ИГРЫ: Игра Полезные слова улучшает умственные способности, такие как память, концентрация и внимание, способствует более эффективному запоминанию, побуждает активность и создаeт атмосферу здорового соперничества, ее социальный характер помогает играющим устанавливать контакт, договоренность и положительно влияет на сокращение дистанции между учителем и учеником.

EAN: 9788364730887
Wymiary: 9,5 x 14,5 x 5 cm
Wydawnictwo Linguadice