Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji. | Czytaj politykę cookies

zamknij

ELI dla 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Opublikowano: mar 14, 2022

Kategorie: Pomysły i materiały do lekcji

ELI włącza się w działania wspierające kształtowanie w dzieciach świadomości i postaw ukierunkowanych na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 związanych z wyzwaniami stojącymi przed współczesnym światem, przyjętych rezolucją zgromadzenia ogólnego ONZ w 2015 roku.

Konieczność budowania wśród młodych wrażliwości na ludzką krzywdę, ubóstwo, głód, problemy z dostępem do służby zdrowia i edukacji, czy nierówności i niesprawiedliwości społeczne zyskuje na aktualności i staje się priorytetem edukacyjnym szczególnie w obliczu dramatycznych wydarzeń rozgrywających się tuż za naszą granicą. Zobowiązania powzięte przez członków Organizacji Narodów Zjednoczonych nie tracą na ważności - po 24 lutego wybrzmiewają one jeszcze głośniej domagając się od nas zwielokrotnionych wysiłków na rzecz budowania lepszego świata wolnego od wojen, krzywd i niesprawiedliwości.

Przyłączamy się do tych działań prezentując w naszych nowych lekturach do nauki angielskiego siedemnaście obranych przez ONZ celów związanych z dbałością o człowieka, planetę, dobrobyt, pokój i partnerską współpracę w każdym obszarze ludzkiej działalności. Pierwsze cztery opublikowane lektury przybliżą młodym czytelnikom następujące cele:
• Goal 3: Good health and well-being
• Goal 5: Gender equality
• Goal 11: Sustainable Cities and Communities
• Goal 15: Life on Land

Uwrażliwianie na wyzwania współczesnego świata przy okazji nauki języka obcego przynosi tym pozytywniejsze rezultaty dydaktyczne, że jest wzmacniane przez efekty kształcenia językowego, jako że nauka języków obcych uczy otwartości na świat, pomaga zrozumieć inne narodowości, kultury i punkty widzenia, a przede wszystkim uczy komunikowania się słowem i rozwiązywania problemów na drodze wzajemnego poszanowania.

Zobacz lektury:
Granny Fixit and the video game
Harriet Holmes and the Portrait
Uncle Jack and the Bear Adventure
PB3 and the Bees