Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji. | Czytaj politykę cookies

zamknij
Léo et Théo: francuski dla dzieci w szkole podstawowej: klasy 4-6

Léo et Théo

Podręcznik do nauki języka francuskiego dla dzieci, do wykorzystania w szkole podstawowej w klasach 4-6 oraz w nauce indywidualnej. | czytaj opis serii ...

Aktywne filtry

Léo et Théo

Léo et Théo - francuski dla dzieci logo

Léo et Théo to trzyczęściowa metoda do nauki języka francuskiego dla dzieci, przeznaczona dla 9-12 latków, która może być realizowana w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Poziom pierwszy kursu przewidziany jest dla dzieci rozpoczynających naukę języka francuskiego i umożliwia poznanie go w stopniu odpowiadającym poziomowi A1.1 według skali trudności Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Podręczniki na poziomach 2 oraz 3 odpowiadają poziomom trudności A1.2 i A2.1.

Każda lekcja pełna jest żywych historyjek, rozwijających ćwiczeń, piosenek i aktywności edukacyjnych uczących wymowy francuskiej, słówek, rozumienia ze słuchu i form komunikacji. Uczniów w arkana francuskiego wprowadzają bliźniacy - tytułowi Léo i Théo oraz ich przyjaciele.

Podręcznikowi ucznia towarzyszy kolorowy zeszyt ćwiczeń, nagrania audio oraz pełna wersja cyfrowa książki z ćwiczeniami multimedialnymi umożliwiająca naukę francuskiego bezpośrednio na ekranie komputera lub tabletu.

Wypróbuj bezpłatnie w klasie:
Pobierz materiały przykładowe obejmujące dwa rozdziały pierwszego poziomu kursu.

cloud_download Pobierz przykładowe lekcje (56 MB)

Kurs rekomendowany jest do nauczania:
• w szkole podstawowej w klasach 4-6 w ramach nauczania francuskiego jako drugiego języka obcego nieobowiązkowego (może być wykorzystywany jako tzw. podręcznik wieloletni).
• w szkołach językowych z dziećmi w wieku około 9-12 lat,
• w nauczaniu indywidualnym w domu z rodzicem lub nauczycielem,
• w nauczaniu online (przy wykorzystaniu e-podręcznika).

Ilość godzin:
Kurs na każdym z trzech poziomów przewidziany jest na około 80-90 jednostek lekcyjnych po 45-60 minut.

Zgodność z podstawą programową:
Kurs spełnia wymagania ogólne zgodne z klasyfikacją działań językowych ESOKJ (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) we wszystkich następujących aspektach:
• znajomość środków językowych,
• rozumienie wypowiedzi,
• tworzenie wypowiedzi,
• reagowanie na wypowiedzi,
• przetwarzanie wypowiedzi.

Przygotowanie do egzaminów certyfikowanych:
Kurs przygotowuje do egzaminów DELF Prim na poziomach A1.1, A1 oraz A2 poświadczających podstawową znajomość języka francuskiego w obszarze czterech głównych kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu (compréhension de l'oral), rozumienia tekstu (compréhension des écrits), mówienia (production orale) i pisania (production écrite) znajdujących odzwierciedlenie w praktycznej umiejętności:
• budowania prostych wypowiedzi związanych z najważniejszymi potrzebami życia codziennego,
• przedstawiania siebie i innych,
• opisywania swojego pochodzenia, otoczenia,
• rozumienia wypowiedzi związanych z podstawowymi informacjami na temat rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy,
• zadawania pytań i udzielania odpowiedzi dotyczących życia prywatnego, miejsca zamieszkania, znajomych i posiadanych rzeczy,
• prowadzenia bardzo prostej rozmowy i porozumiewania się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych,
• rozumienia i formułowania wypowiedzi na tematy znane i typowe.

Komponenty dla ucznia:
Podstawowymi komponentami przeznaczonymi do wykorzystania przez ucznia są:
• podręcznik książkowy (livre de l'élève) wraz z e-podręcznikiem (multimedialny e-book stanowiący odwzorowanie podręcznika tradycyjnego wraz z nagraniami audio i wideo),
• zeszyt ćwiczeń (cahier d'activités) z płytą audio CD.  

Obudowa metodyczna dla nauczyciela:
W celu zapewnienia jak najlepszych efektów nauczania, komfortu pracy nauczyciela oraz optymalizacji czasu przygotowywania zajęć nauczyciel otrzymuje do dyspozycji zestaw następujących materiałów dodatkowych:
• przewodnik metodyczny (guide pédagogique) z dokładnymi scenariuszami wszystkich lekcji i rozkładem materiału,
• karty obrazkowe (cartes illustrées) do wykorzystania w klasie,
• wszystkie zasoby kursu w wersji multimedialnej na DVD-ROM (livre actif).

Opisy komponentów kursu i podglądy stron:
Z charakterystyką poszczególnych komponentów oraz przykładowymi rozdziałami z podręcznika, zeszytu ćwiczeń i przewodnika można zapoznać się przeglądając ich opisy (przejdź do góry strony i przeglądaj komponenty.).