Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji. | Czytaj politykę cookies

zamknij
  • -6%

Troviamo le parole! - gra językowa

27,25 zł Zniżka 6%
28,99 zł
Troviamo le parole! to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki podstawowych słówek włoskich z sześciu kategorii tematycznych. POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Poziom początkujący (A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). PRZEDZIAŁ WIEKOWY...
Ilość
dostępne

  • Wysyłka w 24h  (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) Wysyłka w 24h (z wyjątkiem dni wolnych od pracy)
  • 11,90zł paczkomat, 13,90zł kurier DPD lub Pocztex 11,90zł paczkomat, 13,90zł kurier DPD lub Pocztex
  • Darmowa wysyłka od kwoty 220zł Darmowa wysyłka od kwoty 220zł
  • Bezpieczne pakowanie Bezpieczne pakowanie

Troviamo le parole! to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki podstawowych słówek włoskich z sześciu kategorii tematycznych.

POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Poziom początkujący (A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli.

CELE JĘZYKOWE:
– nauka podstawowych rzeczowników włoskich;
– rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

ZASTOSOWANIE GRY: Gra Troviamo le parole! uatrakcyjnia naukę języka włoskiego i jako taka może stanowić doskonałe uzupełnienie typowych zajęć szkolnych oraz kursów językowych. Idealnie sprawdza się również w warunkach domowych, gdzie może być wykorzystywana do zabaw z rodziną i przyjaciółmi w formie gry towarzyskiej.

ZAWARTOŚĆ: Zestaw zawiera następujące elementy:
– 8 kartonowych kostek ze słówkami. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
– kartonową kostkę do gry z sześcioma kategoriami tematycznymi słownictwa,
– instrukcje w języku włoskim i polskim.

WARIANT PODSTAWOWY ROZGRYWKI:
Kostki z wyrazami należy rozłożyć na stole tak, aby widzieli je wszyscy zawodnicy. Osoba prowadząca wykonuje rzut kostką z nazwami kategorii tematycznych, a zadaniem graczy jest odszukanie wśród wyrazów widniejących na polach skierowanych do góry słówka pasującego do wylosowanej kategorii tematycznej. Gracz, który jako pierwszy odnajdzie odpowiedni wyraz i wymówi go na głos, zdobywa punkt. Następnie osoba prowadząca zmienia rozmieszczenie i orientację kostek z wyrazami i ponownie wykonuje rzut kostką z kategoriami tematycznymi, a gracz który najszybciej wskaże i wymówi na głos pasujący wyraz, zdobywa punkt. Zwycięzcą zostaje osoba, która po wykonaniu przez osobę prowadzącą serii 20-30 rzutów zbierze największą ilość punktów.

WARIANT PODSTAWOWY PISEMNY:
W tym wariancie rozgrywki zawodnicy mogą brać udział samodzielnie lub łączyć się w drużyny. Po każdym wykonaniu rzutu przez osobę prowadzącą gracze mają - zależnie od przyjętego poziomu trudności - od 5 do 10 sekund na zanotowanie na kartce wszystkich słówek pasujących do wylosowanej kategorii tematycznej widniejących na polach skierowanych do góry. Wygrywa osoba/drużyna, która za każdym razem odnajdzie bezbłędnie wszystkie słówka lub w ciągu całej zabawy zdoła zanotować największą ich ilość.

POZAJĘZYKOWE ZALETY GRY: Gra Troviamo le parole! doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788364730931
Wymiary opakowania: 14,5 x 14,5 x 5cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

9788364730931
9788364730931
9788364730931

Opis

Poziom trudności
A1
Typ i mechanika gry językowej
Kościana
Gra do nauki języka
włoskiego
Przedział wiekowy
dla dorosłych
dla dzieci od lat 7/8
dla młodzieży
Kontekst edukacyjny
edukacja szkolna
liceum
szkoła językowa
szkoła podstawowa
zabawa w domu
zajęcia grupowe
zajęcia indywidualne
Cel edukacyjny i sprawności językowe
gra do nauki mówienia
gra do nauki słówek, słownictwa
gra pamięciowa
gra rozwijająca mowę
Seria
Imparare l'italiano divertendosi - gry językowe do nauki włoskiego

Troviamo le parole! è un gioco linguistico per imparare le parole italiane di base di sei categorie tematiche.

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: Livello di base (A1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).

ETÀ DEI GIOCATORI: Bambini dai 7 anni in su, adolescenti, adulti.

OBIETTIVI LINGUISTICI::
- Imparare i sostantivi di base italiani;
- Sviluppare le competenze di conversazione.

APPLICAZIONE DEL GIOCO: Il gioco Troviamo le parole! rende più interessante lo studio della lingua italiana e come tale può essere un complemento perfetto per le lezioni scolastiche e i corsi di lingua. È ottimo anche per giocare a casa, con la famiglia e gli amici, come un gioco di società.

CONTENUTI: Il gioco è composto da seguenti elementi:
- un dado da gioco con sei categorie tematiche di vocabolario,
- 8 dadi di cartone con il vocabolario,
– il libretto di istruzioni.

GIOCO DI BASE:
Disporre i dadi con le parole sul tavolo in modo che siano ben visibili per tutti i giocatori. Il coordinatore lancia il dado con i nomi di categorie tematiche, e il compito dei giocatori è quello di trovare, tra le parole che compaiono sulle facce orientate verso l'alto, una parola corrispondente alla categoria tematica tirata a sorte. Il giocatore che per primo trova la parola giusta e la pronuncia ad alta voce, segna un punto. In seguito, il coordinatore cambia la disposizione e l'orientamento dei dadi con le parole, e ancora una volta lancia il dado con le categorie tematiche. Il giocatore che per primo indica e dice ad alta voce la parola corrispondente, segna un punto. Vince la persona che dopo una serie di 20-30 lanci di dadi eseguiti dal coordinatore guadagna più punti.

VARIANTE DI BASE SCRITTA:
I giocatori possono partecipare a questa variante del gioco individualmente o unirsi in squadre. Ogni volta che il coordinatore lancia i dadi – a seconda del livello di difficoltà – i giocatori hanno da 5 a 10 secondi per scrivere su un foglio tutte le parole che corrispondono all'ottenuta categoria tematica, visibile sulle facce rivolte verso l'alto. Vince la persona / la squadra che ogni volta trova tutte le parole correttamente o durante l'intero gioco riuscirà a scriverne il maggior numero.

VANTAGGI EXTRALINGUISTICI DEL GIOCO: Il gioco Troviamo le parole! migliora le abilità mentali quali la memoria, la concentrazione e l'osservazione, promuove memorizzazione efficace nonché attività di apprendimento e di sana competizione. Il suo carattere ludico aiuta inoltre a stabilire relazioni sociali con gli altri partecipanti al gioco, influenzando positivamente la riduzione della distanza tra lo studente e l'insegnante.

EAN: 9788364730931
Linguadice