Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji. | Czytaj politykę cookies

zamknij

Давайте найдëм слова! - gra językowa (Davajte najdem slova!)

28,99 zł
Давайте найдëм слова! to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki podstawowych słówek rosyjskich z sześciu kategorii tematycznych. POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Poziom początkujący (A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). PRZEDZIAŁ...
Ilość
dostępne

  • Wysyłka w 24h  (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) Wysyłka w 24h (z wyjątkiem dni wolnych od pracy)
  • 11,90zł paczkomat, 13,90zł kurier DPD lub Pocztex 11,90zł paczkomat, 13,90zł kurier DPD lub Pocztex
  • Darmowa wysyłka od kwoty 220zł Darmowa wysyłka od kwoty 220zł
  • Bezpieczne pakowanie Bezpieczne pakowanie

Давайте найдëм слова! to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki podstawowych słówek rosyjskich z sześciu kategorii tematycznych.

POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Poziom początkujący (A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli.

CELE JĘZYKOWE:
– nauka podstawowych rzeczowników rosyjskich;
– rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

ZASTOSOWANIE GRY: Gra Давайте найдëм слова! uatrakcyjnia naukę języka rosyjskiego i jako taka może stanowić doskonałe uzupełnienie typowych zajęć szkolnych oraz kursów językowych. Idealnie sprawdza się również w warunkach domowych, gdzie może być wykorzystywana do zabaw z rodziną i przyjaciółmi w formie gry towarzyskiej.

ZAWARTOŚĆ: Zestaw zawiera następujące elementy:
– 8 kartonowych kostek ze słówkami. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
– kartonową kostkę do gry z sześcioma kategoriami tematycznymi słownictwa,
– instrukcje w języku rosyjskim i polskim.

WARIANT PODSTAWOWY ROZGRYWKI:
Kostki z wyrazami należy rozłożyć na stole tak, aby widzieli je wszyscy zawodnicy. Osoba prowadząca wykonuje rzut kostką z nazwami kategorii tematycznych, a zadaniem graczy jest odszukanie wśród wyrazów widniejących na polach skierowanych do góry słówka pasującego do wylosowanej kategorii tematycznej. Gracz, który jako pierwszy odnajdzie odpowiedni wyraz i wymówi go na głos, zdobywa punkt. Następnie osoba prowadząca zmienia rozmieszczenie i orientację kostek z wyrazami i ponownie wykonuje rzut kostką z kategoriami tematycznymi, a gracz który najszybciej wskaże i wymówi na głos pasujący wyraz, zdobywa punkt. Zwycięzcą zostaje osoba, która po wykonaniu przez osobę prowadzącą serii 20-30 rzutów zbierze największą ilość punktów.

WARIANT PODSTAWOWY PISEMNY:
W tym wariancie rozgrywki zawodnicy mogą brać udział samodzielnie lub łączyć się w drużyny. Po każdym wykonaniu rzutu przez osobę prowadzącą gracze mają - zależnie od przyjętego poziomu trudności - od 5 do 10 sekund na zanotowanie na kartce wszystkich słówek pasujących do wylosowanej kategorii tematycznej widniejących na polach skierowanych do góry. Wygrywa osoba/drużyna, która za każdym razem odnajdzie bezbłędnie wszystkie słówka lub w ciągu całej zabawy zdoła zanotować największą ich ilość.

POZAJĘZYKOWE ZALETY GRY: Gra Давайте найдëм слова! doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788364730948
Wymiary opakowania: 14,5 x 14,5 x 5cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

9788364730948
9788364730948
9788364730948

Opis

Poziom trudności
A1
Typ i mechanika gry językowej
Kościana
Gra do nauki języka
rosyjskiego
Przedział wiekowy
dla dorosłych
dla dzieci od lat 7/8
dla młodzieży
Kontekst edukacyjny
edukacja szkolna
zabawa w domu
zajęcia grupowe
zajęcia indywidualne
Cel edukacyjny i sprawności językowe
gra do nauki mówienia
gra do nauki słówek, słownictwa
gra pamięciowa
gra rozwijająca mowę
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
Seria
Игра для изучения русского язык - gry językowe do nauki rosyjskiego
Zastosowanie w edukacji szkolnej
szkoła podstawowa klasa 1
szkoła podstawowa klasa 2
szkoła podstawowa klasa 3
szkoła podstawowa klasa 4
szkoła podstawowa klasa 5
szkoła podstawowa klasa 6
szkoła podstawowa klasa 7
szkoła podstawowa klasa 8
szkoła ponadpodstawowa / średnia (liceum, technikum) - klasa 1
Możliwości wykorzystania w warunkach szkolnych
Układ ławek: koło, krąg
Układ ławek: podkowa
Wykorzystanie w klasie / na lekcji
Możliwe
Ilość graczy
od 2 do kilkunastu osób
Czas rozgrywki
od kilku do kilkunastu minut
Grupa gier edukacyjnych
gry rosyjskie

Давайте найдëм слова! является языковой игрой, предназначенной для изучения русских базовых слов в шести тематических категориях.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ЯЗЫКА: начальный уровень (А1 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками).

ВОЗРАСТНОЙ ДИАПАЗОН ИГРОКОВ: дети от 7 лет, молодежь, взрослые.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ:
– изучение основных русских существительных;
– развитие навыков, связанных с ведением беседы.

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРЫ: Игра Давайте найдëм слова! делает процесс овладения русским языком более привлекательным, радостным, творческим и может служить прекрасным дополнением к традиционным учебным пособиям к языковому курсу. Идеально подходит также в домашних условиях, где она может быть использована в виде настольной игры в кругу семьи и друзей.

СОСТАВ ИГРЫ: Комплект содержит следующие элементы:
– кубик с шести тематических категорий лексики,
– 8 кубиков со словами,
– инструкцию.

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ:
Кубики со словами, необходимо разложить на столе так, чтобы их видели все игроки. Ведущий бросает кубик с названиями тематических категорий, а задача игроков - найти среди слов, изображенных на верхних гранях кубиков, подходящие по смыслу слова для выпавшей тематической категории. Игрок, который первым найдет подходящее слово и произнесет его вслух, выигрывает очко. Затем ведущий меняет расположение и ориентацию кубиков со словами и опять бросает кубик с тематическими категориями, а первый игрок, который покажет и произнесет вслух подходящее слово, получает очко. Победителем становится тот игрок, который после серии бросков (20-30) ведущим соберет наибольшее количество очков.

ВАРИАНТ БАЗОВЫЙ ПИСЬМЕННЫЙ:
В этом варианте игры игроки могут участвовать в одиночку или объединяться в команды. После каждого броска ведущим у игроков есть время - в зависимости от принятого уровня сложности - от 5 до 10 секунд, чтобы записать на бумаге все слова, изображенные на верхних гранях кубиков, которые подходят к выбранной тематической категории. Выигрывает тот игрок/команда, который/ая каждый раз безошибочно найдет все слова, или в течение всей игры сможет записать наибольшее их количество.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИГРЫ: Игра Давайте найдëм слова! улучшает умственные способности, такие как память, концентрация и внимание, способствует более эффективному запоминанию, побуждает активность и создаeт атмосферу здорового соперничества, ее социальный характер помогает играющим устанавливать контакт, договоренность и положительно влияет на сокращение дистанции между учителем и учеником.

EAN: 9788364730948
Wydawnictwo Linguadice