Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji. | Czytaj politykę cookies

zamknij
  • -6%

¡Encontremos las palabras! - gra językowa

27,25 zł Zniżka 6%
28,99 zł
¡Encontremos las palabras! to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki podstawowych słówek hiszpańskich z sześciu kategorii tematycznych. POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Poziom początkujący (A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). PRZEDZIAŁ...
Ilość
dostępne

  • Wysyłka w 24h  (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) Wysyłka w 24h (z wyjątkiem dni wolnych od pracy)
  • 11,90zł paczkomat, 13,90zł kurier DPD lub Pocztex 11,90zł paczkomat, 13,90zł kurier DPD lub Pocztex
  • Darmowa wysyłka od kwoty 220zł Darmowa wysyłka od kwoty 220zł
  • Bezpieczne pakowanie Bezpieczne pakowanie

¡Encontremos las palabras! to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki podstawowych słówek hiszpańskich z sześciu kategorii tematycznych.

POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Poziom początkujący (A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli.

CELE JĘZYKOWE:
– nauka podstawowych rzeczowników hiszpańskich;
– rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

ZASTOSOWANIE GRY: Gra ¡Encontremos las palabras! uatrakcyjnia naukę języka hiszpańskiego i jako taka może stanowić doskonałe uzupełnienie typowych zajęć szkolnych oraz kursów językowych. Idealnie sprawdza się również w warunkach domowych, gdzie może być wykorzystywana do zabaw z rodziną i przyjaciółmi w formie gry towarzyskiej.

ZAWARTOŚĆ: Zestaw zawiera następujące elementy:
– 8 kartonowych kostek ze słówkami. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm
– kartonową kostkę do gry z sześcioma kategoriami tematycznymi słownictwa,
– instrukcje w języku hiszpańskim i polskim.

WARIANT PODSTAWOWY ROZGRYWKI:
Kostki z wyrazami należy rozłożyć na stole tak, aby widzieli je wszyscy zawodnicy. Osoba prowadząca wykonuje rzut kostką z nazwami kategorii tematycznych, a zadaniem graczy jest odszukanie wśród wyrazów widniejących na polach skierowanych do góry słówka pasującego do wylosowanej kategorii tematycznej. Gracz, który jako pierwszy odnajdzie odpowiedni wyraz i wymówi go na głos, zdobywa punkt. Następnie osoba prowadząca zmienia rozmieszczenie i orientację kostek z wyrazami i ponownie wykonuje rzut kostką z kategoriami tematycznymi, a gracz który najszybciej wskaże i wymówi na głos pasujący wyraz, zdobywa punkt. Zwycięzcą zostaje osoba, która po wykonaniu przez osobę prowadzącą serii 20-30 rzutów zbierze największą ilość punktów.

WARIANT PODSTAWOWY PISEMNY:
W tym wariancie rozgrywki zawodnicy mogą brać udział samodzielnie lub łączyć się w drużyny. Po każdym wykonaniu rzutu przez osobę prowadzącą gracze mają - zależnie od przyjętego poziomu trudności - od 5 do 10 sekund na zanotowanie na kartce wszystkich słówek pasujących do wylosowanej kategorii tematycznej widniejących na polach skierowanych do góry. Wygrywa osoba/drużyna, która za każdym razem odnajdzie bezbłędnie wszystkie słówka lub w ciągu całej zabawy zdoła zanotować największą ich ilość.

POZAJĘZYKOWE ZALETY GRY: Gra ¡Encontremos las palabras! doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788364730917
Wymiary opakowania: 14,5 x 14,5 x 5cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

9788364730917
9788364730917
9788364730917

Opis

Poziom trudności
A1
Typ i mechanika gry językowej
Kościana
Gra do nauki języka
hiszpańskiego
Przedział wiekowy
dla dorosłych
dla dzieci od lat 7/8
dla młodzieży
Kontekst edukacyjny
edukacja szkolna
liceum
szkoła językowa
szkoła podstawowa
zabawa w domu
zajęcia grupowe
zajęcia indywidualne
Cel edukacyjny i sprawności językowe
gra do nauki mówienia
gra do nauki słówek, słownictwa
gra pamięciowa
gra rozwijająca mowę
Seria
Aprender español jugando - gry językowe do nauki hiszpańskiego

¡Encontremos las palabras! es un juego lingüístico que sirve para aprender unas palabras españolas básicas agrupadas en seis categorías.

NIVEL DE DIFICULTAD LINGÜÍSTICA: Nivel principiante (A1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas).

EDAD DE LOS JUGADORES: Niños de 7 y más años de edad, jóvenes, adultos.

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS:
- el aprendizaje de sustantivos españoles básicos,
- el desarrollo de habilidades en la lengua hablada.

USO DEL JUEGO: El juego ¡Encontremos las palabras! hace que el aprendizaje de español sea más atractivo y como tal puede ser un buen complemento de las clases típicas del colegio e instituto u otros cursos lingüísticos. Asimismo, supone una buena manera de divertirse en casa, con familia y entre amigos.

CONTENIDO: El juego contiene los siguientes elementos:
- un dado con seis categorías temáticas del vocabulario,
- 8 dados de papel con el vocabulario,
- la instrucción.

PARTIDA BÁSICA:
Poner los dados con el vocabulario en la mesa de manera que todos puedan verlos. El representante tira el dado con nombres de categorías temáticas y los participantes buscan, entre las palabras visibles en la parte superior de los dados con vocabulario, una que se adecue a la categoría sorteada. El primer jugador que la encuentre y la exprese en voz alta, ganará un punto. Después el representante cambia la ubicación y orientación de los dados con vocabulario y vuelve a tirar el dado con categorías temáticas. El primer jugador que encuentre entre los dados con vocabulario la palabra adecuada y la exprese en voz alta, ganará un punto. La partida sigue hasta que el representante haya realizado una serie de 20 a 30 tiros del dado. El jugador con el número mayor de puntos, ganará la partida.

PARTIDA BÁSICA CON PAPEL:
En esta variante los participantes pueden jugar solos o en grupos. Después de cada tiro del dado realizado por el representante, los jugadores tienen - dependiendo del nivel de dificultad elegido - de 5 a 10 segundos para anotar en una hoja de papel todas las palabras de la parte superior de los dados que se adecuen a la categoría sorteada. Ganará la persona/el grupo que logre anotar todas las palabras correctas después de cada tiro del dado, o que anote el mayor número de palabras a lo largo de toda la partida

VENTAJAS NO LINGÜÍSTICAS: El juego ¡Encontremos las palabras! permite desarrollar las competencias mentales tales como memoria, concentración y percepción, favorece una memorización eficaz y promueve un estilo de vida activo y la competición sana. Su forma entretenida ayuda a entablar relaciones sociales con otros participantes del juego así como influye de forma positiva en la reducción de distancia entre estudiante y profesor.

EAN: 9788364730917
Wymiary: 14,5 x 14,5 x 5 cm
Linguadice