Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji. | Czytaj politykę cookies

zamknij
  • -6%

Catch the Words! - gra językowa

27,25 zł Zniżka 6%
28,99 zł
Catch the words! to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki podstawowych słówek angielskich z sześciu kategorii tematycznych. POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Poziom początkujący (A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). PRZEDZIAŁ...
Ilość
dostępne

  • Wysyłka w 24h  (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) Wysyłka w 24h (z wyjątkiem dni wolnych od pracy)
  • 11,90zł paczkomat, 13,90zł kurier DPD lub Pocztex 11,90zł paczkomat, 13,90zł kurier DPD lub Pocztex
  • Darmowa wysyłka od kwoty 220zł Darmowa wysyłka od kwoty 220zł
  • Bezpieczne pakowanie Bezpieczne pakowanie

Catch the words! to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki podstawowych słówek angielskich z sześciu kategorii tematycznych.

POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Poziom początkujący (A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli.

CELE JĘZYKOWE:
– nauka podstawowych rzeczowników angielskich;
– rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

ZASTOSOWANIE GRY: Gra Catch the words! uatrakcyjnia naukę języka angielskiego i jako taka może stanowić doskonałe uzupełnienie typowych zajęć szkolnych oraz kursów językowych. Idealnie sprawdza się również w warunkach domowych, gdzie może być wykorzystywana do zabaw z rodziną i przyjaciółmi w formie gry towarzyskiej.

ZAWARTOŚĆ: Zestaw zawiera następujące elementy:
– 8 kartonowych kostek ze słówkami. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
– kartonową kostkę do gry z sześcioma kategoriami tematycznymi słownictwa;
– instrukcje w języku angielskim i polskim.

WARIANT PODSTAWOWY ROZGRYWKI:
Kostki z wyrazami należy rozłożyć na stole tak, aby widzieli je wszyscy zawodnicy. Osoba prowadząca wykonuje rzut kostką z nazwami kategorii tematycznych, a zadaniem graczy jest odszukanie wśród wyrazów widniejących na polach skierowanych do góry słówka pasującego do wylosowanej kategorii tematycznej. Gracz, który jako pierwszy odnajdzie odpowiedni wyraz i wymówi go na głos, zdobywa punkt. Następnie osoba prowadząca zmienia rozmieszczenie i orientację kostek z wyrazami i ponownie wykonuje rzut kostką z kategoriami tematycznymi, a gracz który najszybciej wskaże i wymówi na głos pasujący wyraz, zdobywa punkt. Zwycięzcą zostaje osoba, która po wykonaniu przez osobę prowadzącą serii 20-30 rzutów zbierze największą ilość punktów.

WARIANT PODSTAWOWY PISEMNY:
W tym wariancie rozgrywki zawodnicy mogą brać udział samodzielnie lub łączyć się w drużyny. Po każdym wykonaniu rzutu przez osobę prowadzącą gracze mają - zależnie od przyjętego poziomu trudności - od 5 do 10 sekund na zanotowanie na kartce wszystkich słówek pasujących do wylosowanej kategorii tematycznej widniejących na polach skierowanych do góry. Wygrywa osoba/drużyna, która za każdym razem odnajdzie bezbłędnie wszystkie słówka lub w ciągu całej zabawy zdoła zanotować największą ich ilość.

POZAJĘZYKOWE ZALETY GRY: Gra Catch the words! doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788364730894
Wymiary: 14,5 x 14,5 x 5 cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

Linguadice
9788364730894
9788364730894
9788364730894

Opis

Poziom trudności
A1
Typ i mechanika gry językowej
Kościana
Gra do nauki języka
angielskiego
Przedział wiekowy
dla dorosłych
dla dzieci od lat 7/8
dla młodzieży
Kontekst edukacyjny
edukacja szkolna
szkoła językowa
szkoła podstawowa
zabawa w domu
zajęcia grupowe
zajęcia indywidualne
Cel edukacyjny i sprawności językowe
gra do nauki słówek, słownictwa
gra pamięciowa
gra rozwijająca mowę
Seria
Learn English by playing - gry językowe do nauki angielskiego

Catch the words! is a language game designed to teach basic English words from six thematic categories.

LANGUAGE DIFFICULTY LEVEL: Beginner level (A1 according to the Common European Framework of Reference for Languages).

PLAYERS’ AGE RANGE: Children from 7 years of age, adolescents, adults.

LANGUAGE PURPOSES:
– learning basic English nouns;
– developing conversation skills.

GAME APPLICATION: The Catch the Words! game makes learning English more interesting and may as such be an excellent addition to typical classroom and language courses. It also works great in home environments, where it can be used to play with family and friends in the form of a social game.

CONTENT: The set contains the following items:
– dice with six thematic vocabulary categories,
– 8 cardboard dice with words,
– manual in English.

BASIC GAMEPLAY :
The word dices should be spread on the table so that all players can see them. The leading person rolls the dice with the names of the thematic categories, and the task of the players is to find the words matching the selected thematic category among the words on the fields directed upwards. The player who first finds the right word and speaks it aloud gets a point. Then the leading person changes the arrangement and orientation of the dice with words and re-rolls the dice with thematic categories, and the player who indicates and speaks the matching word the fastest, gets a point. The winner is the person who, after completing 20-30 series of dice rolls, scores the highest number of points.

BASIC VARIANT 2:
In this variant of the game, the players can either play alone or join in teams. Each time after the leading person rolls the dice, the players have - depending on the difficulty level - from 5 to 10 seconds to write down all the words on a sheet which match the drawn thematic category shown on the fields facing up. A person/team who each time finds all the correct words or manages to note down the biggest amount of them wins.

ADDITIONAL ADVANTAGES OF THE GAME: The Catch the Words! game improves mental abilities such as memory, concentration and perceptiveness, contributes to effective memorization and teaches active and healthy competition, and its playful nature helps in making social relationships with the rest of the players, it also positively affects the reduction of the distance between the student and the teacher.

EAN: 9788364730894
Wydawnictwo Linguadice