Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Amici d'Italia - kurs języka włoskiego dla młodzieży

Amici d'Italia to trzystopniowy kurs języka włoskiego o czytelnej budowie i starannie zaplanowanym wzroście trudności uszyty na miarę zainteresowań i potrzeb współczesnych nastolatków.

Kurs obejmuje poziomy zaawansowania A1, A2 oraz B1 (w oparciu o kryteria Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) odpowiadające trzem kolejnym poziomom podręcznika.

Amici d’Italia stymuluje harmonijny i wszechstronny rozwój sprawności językowych, w tym leksykalnych, gramatycznych, komunikacyjnych oraz fonetycznych, a także - mając na uwadze indywidualne predyspozycje i naturalne uwarunkowania uczniów - oferuje szeroki wachlarz spersonalizowanych możliwości i technik osiągnięcia wyznaczonych przez kurs celów językowych umożliwiając najzdolniejszym uczniom systematyczne poszerzanie zdobytych umiejętności, przy jednoczesnej dbałości o tych uczniów, którym nauka języka sprawia nieco więcej trudności.

Amici d’Italia oferuje stylistykę, narrację i układ treści dostosowane do upodobań nastolatków oraz interesującą młodzieżową tematykę.

Autorami kursu są Elettra Ercolino i T.Anna Pellegrino.

książki Amici d'Italia

Amici d'Italia STRUKTURA KURSU


W skład kursu Amici d’Italia wchodzą następujące komponenty:

-Libro dello studente – Podręcznik ucznia (poziomy 1-2-3)
-Eserciziario + Audio CD – Zeszyt ćwiczeń (poziomy 1-2-3)
-Guida per l’insegnante – Przewodnik metodyczny (poziomy 1-2-3)
-Libro digitale per l’insegnante – Podręcznik w wersji cyfrowej (poziomy 1-2-3)
-Strona internetowa kursu z materiałami do ściągnięcia online


Amici d'Italia LIBRO DELLO STUDENTE – PODRĘCZNIK UCZNIA


Podręcznik podzielony jest na dziewięć jednostek lekcyjnych o wyraźnie zarysowanej i przejrzystej strukturze. Każda jednostka lekcyjna rozpoczyna się prezentacją dialogu lub czytanki wraz ze zdjęciem bądź obrazkiem nawiązującym do tematu przewodniego lekcji. Po prezentacji następuje seria czterech dwustronicowych sekcji:
-Lessico poświęcona leksyce oraz funkcjom językowym,
-Comunicazione skupiająca się na prezentacji i ćwiczeniu funkcji komunikacyjnych wprowadzanych w danej lekcji,
-Grammatica prezentująca zagadnienia gramatyczne lekcji,
-Verso la certificazione rozwijająca umiejętności językowe związane z rozumieniem ze słuchu, rozumieniem tekstu pisanego, mówieniem i pisaniem pod kątem wymogów egzaminów CELI, CILS oraz Plida.
-A spasso in Italia przybliżająca uczniowi włoską cywilizację i kulturę poprzez dostosowane do poziomu ucznia prezentacje różnych tematów związanych z historią, geografią, sztuką Włoch, a także stylem życia włoskiego społeczeństwa. Sekcje te wzbogacone są autentycznymi materiałami video (do ściągnięcia online) składającymi się z fragmentów filmów, reklam, serwisów informacyjnych oraz innych dokumentów. 

Po każdych trzech jednostkach lekcyjnych następuje dwustronicowy moduł podsumowujący Tiriamo le somme z ćwiczeniami umożliwiającymi uczniowi przetestowanie własnych umiejętności językowych na danym etapie pracy z podręcznikiem.

Na końcu podręcznika umieszczone zostały następujące dodatkowe sekcje:
-Glossario – sekcja prezentująca w układzie alfabetycznym słówka z poszczególnych lekcji
-Geografia – sekcja przedstawiająca w skrótowy sposób elementarne informacje na temat włoskich regionów
-Storia d’Italia – sekcja ukazująca zarys najważniejszych okresów historii Półwyspu Apenińskiego
-Drammatizzazione - scenariusz krótkiej zabawnej sztuki teatralnej do odegrania przez młodzież na koniec roku szkolnego
-Appendice – z dodatkowymi ćwiczeniami do niektórych jednostek lekcyjnych
-L’Italia fisica e l’Italia politica – mapy fizyczna i administracyjna Włoch
Amici d'Italia ESERCIZIARIO - ZESZYT ĆWICZEŃ


Zeszyt ćwiczeń podzielony jest na 9 jednostek odpowiadających kolejnym jednostkom lekcyjnym z podręcznika. W ramach każdej jednostki uczeń ma do dyspozycji następujące sekcje nawiązujące do sekcji z podręcznika :
-Lessico,
-Comunicazione,
-Grammatica
-Verso la certificazione,
-Sono capace di... - jednostronicowa sekcja z ćwiczeniami podsumowującymi każdą bieżącą lekcję.

Załączona płyta CD audio zawiera materiał audio towarzyszący ćwiczeniom na rozumienie ze słuchu.
Amici d'Italia GUIDA PER L’INSEGNANTE - PRZEWODNIK METODYCZNY


Przewodnik dla nauczyciela zawiera przydatne informacje na temat założeń metodycznych kursu oraz liczne wskazówki dotyczące przeprowadzenia poszczególnych lekcji z podręcznika. W przewodniku znajdują się również informacje związane z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz odpowiedzi do ćwiczeń z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, transkrypcje materiałów audio nagranych na płytach CD oraz dodatkowe ćwiczenia i materiały powtórkowe.

Do przewodnika dołączone są dwie płyty CD z materiałami audio do podręcznika oraz dodatkowa płyta CD z materiałami audio do przewodnika metodycznego.


Amici d'Italia LIBRO DIGITALE PER L’INSEGNANTE – PODRĘCZNIK W WERSJI CYFROWEJ


Podręcznik w wersji cyfrowej jest prostą w użyciu elektroniczną wersją podręcznika do wykorzystania na komputerze lub na tablicy interaktywnej. Oprócz zawartości podręcznika w wersji tradycyjnej oferuje bogatą gamę interaktywnych ćwiczeń, materiałów video oraz nagrań audio. 


Amici d'Italia PRZEGLĄD KOMPONENTÓW


AMICI D’ITALIA 1
ISBN 978-88-536-1511-4 Libro dello studente
ISBN 978-88-536-1512-1 Eserciziario + Audio-CD
ISBN 978-88-536-1513-8 Guida per l’insegnante + 3 Audio-CDs
ISBN 978-88-536-1514-5 Libro digitale per l’insegnante


AMICI D’ITALIA 2
ISBN 978-88-536-1515-2 Libro dello studente
ISBN 978-88-536-1516-9 Eserciziario + Audio-CD
ISBN 978-88-536-1517-6 Guida per l’insegnante + 3 Audio-CDs
ISBN 978-88-536-1518-3 Libro digitale per l’insegnante


AMICI D’ITALIA 3
ISBN 978-88-536-1519-0 Libro dello studente €
ISBN 978-88-536-1520-6 Eserciziario + Audio-CD
ISBN 978-88-536-1521-3 Guida per l’insegnante + 3 Audio-CDs
ISBN 978-88-536-1522-0 Libro digitale per l’insegnante


PODRĘCZNIK W WERSJI CYFROWEJ
ISBN 978-88-536-1691-3 Amici d’Italia vol. 1
ISBN 978-88-536-1692-0 Amici d’Italia vol. 2
ISBN 978-88-536-1693-7 Amici d’Italia vol. 3


Amici d'Italia OFERTA GRATISOWA


Zakup 10 kompletów:
Przy jednorazowym zakupie co najmniej 10 kompletów podręcznika i zeszytu ćwiczeń na danym poziomie nauczyciel otrzymuje przewodnik metodyczny do tego poziomu.

Zakup 20 kompletów:
Przy jednorazowym zakupie co najmniej 20 kompletów podręcznika i zeszytu ćwiczeń na danym poziomie nauczyciel otrzymuje dodatkowy podręcznik i zeszyt ćwiczeń oraz przewodnik metodyczny do tego poziomu.


Amici d'Italia DO POBRANIA

Schede extra di Civiltà - .pdf

• Pulcinella
• Marostica
• La Costa Smeralda
• L'Olio d'oliva
• la fiera di Sant'Orso
• La colomba Pasquale
• Il Palio di Siena
• Il Festival della Scienza
• Gli Struffoli
• Il Pizzafest
• Filastrocche di Carnevale
• Fiera del libro di Bologna

Vocabolari illustrati - .pdf

• In spiaggia
• In montagna
• Il supermercato
• I negozi
• I mezzi di trasporto in città
• I mestieri
• È Natale!
• Case e palazzi
• Al parco cittadino
• Al Fast Food
• Al campo sportivo
• A lezione di disegnoCzas tworzenia : 0.098 Ilosc zapytan : 31 - czas : 0.0093867214050293