Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji. | Czytaj politykę cookies

zamknij

Prawa autorskie do zdjęć, opisów i tekstów

Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów pozycji wydawniczych z wydawnictw ELI PUBLISHING, LA SPIGA MODERN LANGUAGES, LINGUA LUDICA, LINGUADICE (bądź tłumaczeń opisów z katalogów tych wydawców na język polski), jak również wszelkich innych prezentacji znajdujących się na stronie internetowej www.ettoi.pl i wszystkich podstronach serwisu, jest F.H.U. ET TOI (zwane dalej wydawnictwem ET TOI) z siedzibą w Krakowie przy ul. Horaka 1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach lub w całości) zamieszczonych opisów bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich.

Zamieszczone w ofercie zdjęcia okładek niektórych książek i innych materiałów z wydawnictw ELI PUBLISHING, LA SPIGA MODERN LANGUAGES oraz LINGUA LUDICA wykonane zostały przez wydawnictwo ET TOI lub pochodzą z oferty katalogowej tych wydawców i zamieszczone zostały za ich zgodą. Ze względów technicznych lub/i estetycznych użyte zdjęcia poddane zostały przez wydawnictwo ET TOI obróbce graficznej. Podmiotem uprawnionym do dysponowania powyższymi zdjęciami o nadanych im charakterystycznych parametrach technicznych i graficznych jest wydawnictwo ET TOI z siedzibą w Krakowie przy ul. Horaka 1.

Zabronione jest korzystanie z zamieszczonych na stronie www.ettoi.pl zdjęć i opisów pozycji wydawniczych z wydawnictw ELI PUBLISHING, LA SPIGA MODERN LANGUAGES, LINGUA LUDICA, LINGUADICE, LIBERTY (w tym publikacji ich w formie papierowej, lub elektronicznej w katalogach, ofertach, lub innych materiałach promocyjnych) bez zgody wydawnictwo ET TOI. Wszelkie nieuprawnione kopiowanie ścigane będzie z całą surowością i z użyciem dostępnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej instrumentów prawnych.

Partnerzy handlowi wydawnictwa ET TOI (księgarnie i hurtownie, którym przyznajemy status naszych odbiorców) mają prawo do posługiwania się wspomnianymi opisami i zdjęciami w okresie trwania współpracy i na określonych przez wydawnictwo ET TOI warunkach. Udostępnienie zdjęć i opisów następuje po wyrażeniu przez wydawnictwo ET TOI pisemnej zgody na ich użycie i ma wyłącznie charakter użyczenia. W żadnym wypadku nie oznacza ono nabycia praw autorskich, ani nie może być traktowane jako umowa przenosząca w jakiejkolwiek formie prawa do jakiegokolwiek opisu lub zdjęcia, lub umożliwiająca korzystanie z jakiegokolwiek opisu lub zdjęcia na innych zasadach niż zostanie to przez nas określone w momencie wyrażenia zgody na ich wykorzystanie. Podmiot, któremu udostępnione zostają wspomniane opisy i zdjęcia ma prawo umieścić je w swoich ofertach i materiałach promocyjnych na czas trwania współpracy z wydawnictwem ET TOI i zgodnie podanymi przez wydawnictwo ET TOI wytycznymi. Nie nabywa jednakże prawa do dysponowania nimi w jakikolwiek inny sposób (w tym odsprzedaży, lub udostępniania bez wiedzy wydawnictwa ET TOI innym podmiotom), a także powstrzyma się od wszelkich działań, mogących niekorzystnie wpłynąć na niezakłócone korzystanie przez wydawnictwo ET TOI ze wspomnianych opisów i zdjęć. Po zakończeniu współpracy wszystkie wspomniane zdjęcia i opisy powinny zostać niezwłocznie usunięte z ofert i materiałów promocyjnych (prezentowanych w formie elektronicznej, papierowej, lub jakiejkolwiek innej) tych podmiotów.

Wydawnictwo ET TOI zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia wspomnianych zdjęć i opisów, lub nakazania ich niezwłocznego usunięcia z ofert i materiałów promocyjnych naszych odbiorców w trakcie trwania współpracy jeśli zaistnieje podejrzenie o ich użycie lub zamiar użycia niezgodny z określonymi przez wydawnictwo ET TOI warunkami.

Wszystkie nazwy, wzorce okładek, symbole graficzne, loga, oraz znaki towarowe użyte są za zgodą ich właścicieli.

*Powyższe zapisy dotyczą zdjęć i opisów materiałów z wydawnictw ELI PUBLISHING, LA SPIGA MODERN LANGUAGES,  LINGUA LUDICA, LINGUADICE, LIBERTY.