Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji. | Czytaj politykę cookies

zamknij

zobacz komponenty kursu dla nastolatków Flash on English w księgarni
flashon_workbook.jpg

FLASH on English to czteroczęściowy kurs języka angielskiego przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych, dostosowany tematyką do potrzeb i zainteresowań młodych ludzi. Poszczególne poziomy obejmują materiał o stopniu zaawansowania od A1 do B2 (w ramach Common European Framework of Reference for Languages), przez co kurs może towarzyszyć uczniowi przez kilkuletni okres nauki i przeprowadzić go przez trudne początki nauki języka aż do stopnia zaawansowanego.

Kurs zawiera całościowy materiał niezbędny do nabycia wszystkich kompetencji językowych. Obejmuje gramatykę, słownictwo, formy komunikacji i ćwiczenia umożliwiające pracę nad poszczególnymi umiejętnościami, a także buduje świadomość językową uczniów oraz wzmacnia płynność posługiwania się językiem i pewność siebie. Połączenie materiałów w wersji drukowanej, cyfrowej i dostępnych online znacznie poszerza obszar doświadczenia językowego i pozwala nauczycielowi odpowiedzieć w sposób możliwie najbardziej adekwatny na potrzeby uczniów.

Książki FLASH on English charakteryzują się przejrzystą strukturą poszczególnych rozdziałów oraz dużym zróżnicowaniem zarówno treści, jak i zastosowanych metod wprowadzania, utrwalania oraz rewizji wiedzy i praktycznych umiejętności językowych. Dobór materiałów i tematów zmusza uczącego się do myślenia i pobudza jego aktywność, wykorzystując liczne elementy metody CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Struktura kursu

  • Kurs języka angielskiego
FLASH on English
 • składa się z czterech poziomów, przeznaczonych w założeniu na 4 lata nauki. Każdy z poziomów charakteryzuje się innym zakresem trudności spójnym z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:
 • Elementary / A1
 • Pre-intermediate / A2
 • Intermediate / B1
 • Upper-intermediate / B2 / Cambridge English: First (FCE) exam

W skład każdego poziomu, poza podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń, wchodzi bogaty pakiet materiałów dodatkowych dla nauczyciela pozwalających w pełni wykorzystać potencjał kursu oraz materiały online i materiały multimedialne.

flashon_set.jpg

Komponenty

Podręcznik ucznia: zawiera podstawowe materiały edukacyjne, których rozszerzeniem są inne komponenty kursu. Treść podzielona jest tematycznie na 10 rozdziałów (poziom Elementary zawiera dodatkowy rozdział wprowadzający) poświęconych zagadnieniom dotyczącym życia codziennego, historii, kultury czy kwestii społecznych oraz innych aktualnych tematów. Problematyka rozdziału prezentowana jest w podwójnej formie: najpierw poprzez artykuł bądź inny tekst wprowadzający do danego zagadnienia, następnie poprzez krótki dialog pomiędzy bohaterami kursu. Liczne ćwiczenia kształtujące podstawowe umiejętności językowe wprowadzają słownictwo i struktury gramatyczne oraz rozwijają różne wątki związane z tematem.

Poszczególne rozdziały, w zależności od poziomu kursu, mogą zawierać następujące sekcje: Vocabulary Workshop poświęcona nauce i ćwiczeniu słownictwa, Flash on Grammar skupiająca się na zagadnieniach gramatycznych, Listen'n'speak angażująca rozumienie ze słuchu i umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej lub Flash on Skills rozwijająca cztery umiejętności językowe z wykorzystaniem formuły zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego.

Po każdych dwóch rozdziałach następuje dwustronicowa sekcja powtórzeniowa Flashback. Książka zawiera ponadto transkrypcje nagrań audio, sekcję Grammar Reference całościowo podsumowującą zawartość gramatyczną danego woluminu oraz w tomach od 1 do 3 dodatkowy rozdział Flash on CLIL, który w ramach zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego proponuje materiały i ćwiczenia dotyczące tematyki mediów, historii, nauki, geografii, polityki i innych.

Część czwarta podręcznika zawiera ponadto syllabus gramatyczny, słownik czasowników frazowych i tabele odmian czasowników nieregularnych oraz dodatkowe bloki z ćwiczeniami utrwalającymi: Language development, Word building, Writing reference.

Zeszyt ćwiczeń + CD audio: zawiera ćwiczenia uzupełniające treść podręcznika, pogrupowane analogicznie w rozdziały. Każdy rozdział dzieli się z kolei na sekcje związane z poszczególnymi obszarami i aspektami języka. Sekcja wstępna Focus on Grammar prezentuje struktury gramatyczne i różne przypadki ich zastosowania, zaś słownik prezentuje występujące w rozdziale słownictwo. Dalsze sekcje to: Grammar and Vocabulary Practice, English in Context, Vocabulary Builder oraz Skills. Na końcu każdego tomu znajdują się dodatkowe podsumowania gramatyczne, arkusze samooceny oraz transkrypcje nagrań audio.

Flash on English Teacher's Resource Pack: bardzo bogaty zbiór materiałów dla nauczyciela, umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału kursu. Wprowadzenie otwierające książkę zawiera wyczerpujący opis wykorzystanej metodologii oraz wprowadza w różne techniki i style nauczania używane przez autorów serii. Objaśnia także szeroko każdy typ zadań i ćwiczeń, które napotkać można w książce, ułatwiając późniejszą pracę.

Podręcznik metodyczny posiada strukturę odpowiadająca strukturze podstawowego podręcznika poszerzoną o nowe treści.

  • Najważniejsze jego elementy to:
  • Bardzo szczegółowe scenariusze każdej lekcji i każdego rozdziału podręcznika oraz wskazówki omawiające sposób przeprowadzenia poszczególnych ćwiczeń.
  • Rozdział poświęcony metodom pracy w grupach o zróżnicowanym poziomie umiejętności (mixed-ablility classes), zawierający sugestie i propozycje ćwiczeń nastawionych na rozwiązywanie konkretnych problemów.
  • Dział powtórkowy.
  • Dział rozszerzeń, zawierający dodatkowe ćwiczenia i materiały konsolidujące treść podstawowego podręcznika oraz rozwijające umiejętności ucznia do samodzielnej pracy.
  • Obszerny zestaw testów sprawdzających i powtórzeniowych, zarówno dotyczących poszczególnych działów, jak i syntetycznych oraz koncentrujących się na poszczególnych umiejętnościach językowych.
  • Dwie płyty CD z materiałami audio.
  • Płyta CD-Rom zawierającą wszystkie testy w wersji edytowalnej.
  • Transkrypcje wszystkich nagrań audio oraz klucze odpowiedzi do wszystkich testów i zadań, w tym także tych z zeszytu ćwiczeń.

Flip Book: Elektroniczna, interaktywna wersja podręcznika FLASH on English dzięki wbudowanym funkcjom świetnie współpracuje z tablicami interaktywnymi i umożliwia żywą, atrakcyjną prezentację treści oraz usprawnia pracę w grupie. Może także stanowić pełnowartościowy podręcznik dla osób, które preferują uczyć się w domu przy użyciu materiałów elektronicznych.

Większość ćwiczeń z podręcznika posiada interaktywne rozwinięcie: można rozwiązać je poprzez zaznaczanie, wypełnianie czy przeciąganie elementów, następnie zaś sprawdzić jego poprawność. Klucze i rozwiązania są cały czas pod ręką i można je wywołać bez konieczności wertowania książki.

Fragmenty nagrań audio są całkowicie zintegrowane z zadaniami, dzięki czemu nie ma konieczności odtwarzania nagrań z tradycyjnej płyty CD audio.

Szczególnie istotne dla nauczyciela, bądź też osoby uczącej się samodzielnie, są funkcje ułatwiające nawigację i prezentację treści.

 • Książka w wersji elektronicznej posiada udogodnienia takie jak:
 • możliwość utworzenia dla dowolnej strony notatek i bazy linków do stron internetowych;
 • narzędzia do rysowania, umożliwiające łatwe zaznaczenie bądź podkreślenie dowolnej treści;
 • narzędzie do podświetlania, pozwalające uwydatnić dowolny fragment strony;
 • narzędzie do kadrowania, pozwalające wyodrębnić dowolny fragment strony, np. jedno konkretne zadanie, ukrywając pozostałą treść;
 • łatwa nawigacja poprzez spis treści;
 • wirtualna klawiatura, usprawniająca pracę przy użyciu tablicy interaktywnej.

Beginner

Student’s Book
9788853621238
Workbook + Audio CD
9788853621245
Teacher’s Book + CDs + Tests/Resources
9788853621252
Digital Flip Book
9788853621269

Elementary

Student’s Book
9788853615428
Workbook + Audio CD
9788853615435
Teacher’s Book + CDs + Tests/Resources
9788853615503
Digital Flip Book
9788853615510

Pre-Intermediate

Student’s Book
9788853615442
Workbook + Audio CD
9788853615459
Teacher’s Book + CDs + Tests/Resources
9788853615527
Digital Flip Book
9788853615534

Intermediate

Student’s Book
9788853615466
Workbook + Audio CD
9788853615473
Teacher’s Book + CDs + Tests/Resources
9788853615541
Digital Flip Book
9788853615558

Upper Intermediate

Student’s Book
9788853615480
Workbook + Audio CD
9788853615497
Teacher’s Book + CDs + Tests/Resources
9788853615565
Digital Flip Book
9788853615572

Advanced

Student’s Book
9788853621276
Workbook + Audio CD
9788853621283
Teacher’s Book + CDs + Tests/Resources
9788853621290
Digital Flip Book
9788853621306
flashon_set3.jpg
zobacz komponenty kursu dla nastolatków Flash on English w księgarni