Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Regulamin przyznawania gratisów

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MATERIAŁÓW GRATISOWYCH DLA KLIENTÓW KSIĘGARNI ETTOI.PL

1. Przez materiały gratisowe, o których mowa w niniejszym regulaminie, rozumie się materiały dla nauczycieli stanowiące komponenty kursów językowych oraz inne materiały, których przyznanie obywa się zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w ramach danej promocji.

2. Materiały gratisowe przyznawane są nieodpłatnie do zakupów dokonywanych bezpośrednio w księgarni językowej ettoi.pl (zamówienia składane poprzez księgarnię internetową ettoi.pl, emailem, telefonicznie, faksem lub zakupy osobiste w siedzibie Księgarni) pod warunkiem, że zakup dokonywany jest w cenach proponowanych na stronie www.ettoi.pl.

3. O przyznanie materiałów gratisowych do kursów językowych mogą ubiegać się nauczyciele języków obcych:
- którzy dokonują zakupu podręczników i zeszytów ćwiczeń w ilości uprawniającej do otrzymania danego gratisu,
- którzy w terminie trzech miesięcy poprzedzających dokonali zakupu w ilości uprawniającej do otrzymania danego gratisu,
- których uczniowie dokonali indywidualnych zakupów w łącznej ilości uprawniającej do otrzymania danego gratisu.

Wartość zamówionych komponentów po uwzględnieniu ewentualnych promocji i rabatów nie może być mniejsza niż 600 zł.

4. O przyznanie innych materiałów gratisowych (postery, darmowe egzemplarze czasopism językowych etc.) mogą ubiegać się klienci indywidualni bądź instytucjonalni (szkoły, instytucje publiczne), którzy dokonali w księgarni ettoi.pl zakupu spełniającego warunki określone w zasadach danej promocji. W przypadku, gdy o przyznaniu gratisu decyduje wysokość kwoty zamówienia, koszty wysyłki towaru są traktowane rozłącznie i nie są brane pod uwagę podczas kalkulowania tej kwoty.

5. Wszelkie materiały gratisowe przesyłane są w jednej przesyłce z zamówionym towarem.

6. Egzemplarze gratisowe do kursów językowych mogą zostać dosyłane są w osobnej przesyłce jedynie w sytuacji, gdy podręczniki i ćwiczenia zostały zakupione wcześniej, lub zostały zakupione indywidualnie przez uczniów w księgarni ettoi.pl. Można je również odebrać osobiście w siedzibie Księgarni po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru. W powyższym przypadku warunkiem otrzymania egzemplarza gratisowego do kursu językowego jest przesłanie na adres email zamowienia@ettoi.pl, faksem na numer 12 345 01 12 lub listownie na adres siedziby Księgarni poprawnie i czytelnie wypełnionego formularza zamówienia egzemplarzy gratisowych (do ściągnięcia poniżej).

Ściągnij formularz zamówienia:
Pobierz formularz w formacie .pdf


Pobierz formularz w formacie .doc


Pobierz formularz w formacie .odt


Czas tworzenia : 0.112 Ilosc zapytan : 31 - czas : 0.033438734420776