Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014


REGULAMIN SKLEPU ETTOI.PL
obowiązujący od dnia 25.12.2014



Księgarnia internetowa ettoi.pl (zwana dalej Sklepem) prowadzona jest przez Firmę Handlowo–Usługową ET TOI Antoni Jerzy Kopydłowski z siedzibą w Krakowie przy ul. Horaka 1, kod pocztowy 30-433 (działalność prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa za numerem 513/2008) i sprzedaje produkty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z obowiązującym polskim prawem.


ZAWIERANIE TRANSAKCJI

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Zamówienie wybranych produktów w Sklepie jest prawnie wiążącą dla obu stron umową kupna-sprzedaży zawieraną zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

-----------------------------------------------------------


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Klientów pozyskane w ramach funkcjonowania Sklepu są przechowywane i przetwarzane dla potrzeb realizacji zamówień. Ze względów bezpieczeństwa dane te są zabezpieczone hasłem i przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Administratorem danych osobowych Klientów jest Firma Handlowo-Usługowa ET TOI Antoni Jerzy Kopydłowski. Fakt zbierania przez Sklep danych osobowych Klientów zgłoszony jest Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych - zgłoszenie nr 008489/2011, Nr księgi: 101668, Data zatw./aktual.: 2011-09-27, Data wpł.: 2011-08-01, oraz zgłoszenia aktualizacyjne:
- nr 4305/2014 z dnia 2014-02-15,
- nr 26200/2015 z dnia 2015-11-17.

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku nienależytego zabezpieczenia przez Klienta loginu i hasła do swojego konta.

-----------------------------------------------------------


JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE
Do składania zamówień za pośrednictwem Sklepu konieczne jest spełnienie przez urządzenia i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: System operacyjny: Windows, Mac OS, Android; procesor: 1 GHz; RAM: 512 MB; karta graficzna obsługująca rozdzielczość 1024x768; łącze internetowe; przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 8) lub jedna z następujących przeglądarek w najnowszej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome.

Koszyk: preferowaną formą składania zamówień jest koszyk. Można z niego skorzystać bez konieczności rejestracji w Sklepie lub po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje osoby rejestrującej się. Pozwala za to na korzystanie z szeregu udogodnień związanych z wizytami w Sklepie. Oto niektóre z nich:
-Trwały koszyk: Każdy produkt dodany do koszyka pozostaje w nim do momentu zamówienia lub usunięcia. Koszyk może też pełnić funkcję przechowalni produktów.
-Książka adresowa: możliwość wyboru adresu dostawy zamawianych materiałów pod wskazany przez Klienta adres różny od jego własnego. 
-Historia zamówień: możliwość podglądu historii wszystkich składanych przez Klienta zamówień w Sklepie.

Zamówienia można składać również telefonicznie lub poprzez email.

-----------------------------------------------------------


DOSTĘPNOŚĆ ARTYKUŁÓW I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
Wszystkie artykuły z wydawnictw ELI Publishing i La Spiga Modern Languages, które da się umieścić w koszyku, są dostępne w magazynie Sklepu i są wysyłane w ciągu 24 godzin* od momentu zaksięgowania wpłaty od Klienta lub, w przypadku wyboru płatności za pobraniem, w ciągu 24 godzin* od momentu złożenia zamówienia.

*za wyjątkiem dni wolnych od pracy

-----------------------------------------------------------


AKCEPTOWANE FORMY PŁATNOŚCI
-przelew - przedpłata na konto: po złożeniu zamówienia Klient proszony jest o wpłatę na konto Sklepu kwoty skalkulowanej w formularzu zamówienia obejmującej łączną cenę zamówionych produktów powiększoną o koszty pakowania i wysyłki przedstawione Klientowi przed akceptacją przez niego zamówienia. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu. Zamówienie z opcją płatności przelew - przedpłata na konto zachowuje ważność przez 14 dni. Po tym czasie, w przypadku nieodnotowania wpłaty od Klienta, zostanie ono automatycznie anulowane przez Sklep.

W przypadku wyboru opcji przelew jako przedpłaty na konto Sklepu istnieje możliwość otrzymania faktury pro forma. W tym celu należy wybrać opcję płatności Przelew - przedpłata na podstawie faktury pro forma

-płatność za pobraniem: po złożeniu zamówienia paczka wysyłana jest do klienta jako przesyłka za pobraniem. Jej koszt naliczany automatycznie wynosi około 2-3 zł więcej w stosunku do kosztów wysyłki bez opcji pobrania.

-płatność w serwisie PayU: po złożeniu zamówienia Klient przekierowany jest automatycznie na szyfrowane strony serwisu PayU, gdzie może dokonać wyboru preferowanej przez niego formy płatności. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpłaty przez serwis PayU.

-płatność kartą kredytową: Płatność kartą kredytową możliwa jest za pośrednictwem systemu płatności PayU. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpłaty przez serwis PayU.

-płatność przy odbiorze osobistym (dla osób odbierających towar osobiście z magazynu): każdy Klient odbierający towar osobiście ma możliwość zapłaty gotówką.

-faktura z odroczonym terminem płatności: szkoły, instytucje i wybrane firmy dokonujące regularnych zakupów w Sklepie mają możliwość otrzymywania zamówionych pozycji razem z fakturą na przelew z kilkunastodniowym terminem płatności. Warunkiem otrzymania faktury przelewowej jest wybór takiej formy płatności w momencie składania zamówienia, a następnie przesłanie faksem (lub w formie załącznika do emaila) potwierdzenia zamówienia opatrzonego pieczątką szkoły/instytucji/firmy oraz podpisem osoby upoważnionej do złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z taką formą płatności w przypadku zaistnienia wątpliwości co do prawdziwości bądź zgodności podanych przez zamawiającego danych fakturowania i/lub wysyłki, lub też jego wypłacalności.

Więcej na ten temat można znaleźć w zakładkach Dla Nauczycieli oraz Dla szkół i instytucji.

-----------------------------------------------------------


FORMY WYSYŁKI
Klient składając zamówienie ma możliwość wyboru formy wysyłki (wysyłka pocztowa, kurierska lub Paczkomat). W przypadku zamówień, których wartość przekracza kwotę określoną przez Sklep jako tzw. "Minimalna kwota dla darmowej wysyłki", przesyłka wysyłana jest w zależności od wagi i gabarytów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

-----------------------------------------------------------


KOSZTY WYSYŁKI
Koszty przesyłek naliczane są automatycznie przez Sklep i prezentowane są Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia i przed potwierdzeniem przez niego zamówienia.

-----------------------------------------------------------


DARMOWA WYSYŁKA
W przypadku złożenia zamówienia na kwotę określoną przez Sklep jako tzw. "Minimalna kwota dla darmowej wysyłki" przesyłka wysyłana jest na koszt Sklepu niezależnie od wybranego sposobu płatności za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

-----------------------------------------------------------


CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I CZAS DOSTAWY
Przesyłki wysyłane są w ciągu 24 godzin* od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu lub - w przypadku przesyłek pobraniowych - ciągu 24 godzin* od momentu złożenia zamówienia.

*za wyjątkiem dni wolnych od pracy

Czas dostawy przesyłki pocztowej, to około 1-2 dni robocze od momentu nadania przez Sklep przesyłki na poczcie.
Czas dostawy przesyłki kurierskiej, to około 1-2 dni robocze od momentu podjęcia przesyłki przez kuriera.
Czas dostawy Paczkomatem, to około 1-2 dni robocze od momentu umieszczenia przez Sklep przesyłki w paczkomacie.


Najczęściej zadawane pytania związane z czasem dostawy.

-----------------------------------------------------------


FAKTURY VAT
Do wszystkich zakupionych materiałów dołączany jest paragon fiskalny, a w przypadku podania przez Klienta danych szkoły/instytucji/firmy - faktura VAT. Faktura VAT może zostać wystawiona również na życzenie każdemu klientowi będącemu osobą prywatną. W przypadku wyboru faktury oświadcza, iż upoważnia Sklep do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

-----------------------------------------------------------


ODBIÓR OSOBISTY
W przypadku każdego składanego zamówienia istnieje możliwość odbioru osobistego na terenie Krakowa. Jednakże ze względu na wysyłkowy charakter Sklepu Klient zainteresowany tą formą finalizacji transakcji proszony jest o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia daty i godziny odbioru.

-----------------------------------------------------------


ZAMAWIANIE BRAKUJĄCYCH POZYCJI
Sklep dokłada wszelkich starań, aby materiały znajdujące się w stałej ofercie były zawsze dostępne "od ręki". Jeżeli Klient chce zamówić pozycję wydawniczą, której akurat zabrakło na stanie magazynowym, proszony jest o wysłanie emaila z zapytaniem o dostępność tej pozycji. W odpowiedzi otrzyma on od pracownika Sklepu informację dotyczącą spodziewanego terminu dostępności tego artykułu.

-----------------------------------------------------------


PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Zgodnie z Art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Sklepu lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
-w zakresie, w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
-o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konsument musi poinformować Sklep (F.H.U. ET TOI Antoni Kopydłowski, Ul. Horaka 1, 30-433 Kraków, tel. 12 383 24 94, fax 12 396 58 67, email: biuro@ettoi.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (dostępny do pobrania tutaj), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Zwracany produkt należy odesłać lub przekazać na adres: F.H.U. ET TOI Antoni Kopydłowski, Ul. Horaka 1, 30-433 Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformuje Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sklep ponosi koszty zwrotu rzeczy.

-----------------------------------------------------------


GWARANCJA I REKLAMACJE
Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi zamawianych produktów wolnych od wad. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady produktu przysługuje mu w szczególności prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia produktu i 1 roku od daty stwierdzenia wady produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym Klient może żądać naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

Produkty sprzedawane przez Sklep objęte są gwarancją udzieloną przez producenta.

Klient może reklamować wadliwy produkt:
-korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio u producenta;
-korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio w Sklepie (F.H.U. ET TOI Antoni Kopydłowski, Ul. Horaka 1, 30-433 Kraków, tel. 12 383 24 94, fax 12 396 58 67, email: biuro@ettoi.pl).

Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem na adres Sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

Sklep w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep zwróci Klientowi wszelkie koszty poniesione w związku z dostarczeniem reklamowanego przedmiotu do Sklepu (np. koszty odsyłki reklamowanego towaru).

Sklep wymienia produkty na nowe zawsze w sytuacjach, gdy:
-występuje wada towaru, jak np. brak stron, niezadrukowane strony, źle zadrukowane strony, odwrócony druk i podobne (nie dotyczy błędów, które są wymienione w erracie), brakujące lub wadliwe elementy/komponenty produktu, które zgodnie z opisem powinny wchodzić w jego skład, wadliwie zarejestrowana płyta CD lub DVD, itp.
-towar otrzymany przez Klienta jest niezgodny ze swoim opisem lub specyfikacją podanymi na stronie internetowej Sklepu w chwili złożenia zamówienia.
-w czasie transportu nastąpiło mechaniczne, termiczne lub chemiczne uszkodzenie przesyłki.

Naprawa lub wymiana towaru na nowy następuje do 14 dnia po otrzymaniu towaru podlegającego reklamacji. Jeśli z przyczyn niezależnych od Sklepu wymiana towaru jest niemożliwa w podanym terminie (np. ze względu na opóźnienia w dostawach z zagranicy), Sklep podaje klientowi najbliższy przypuszczalny termin dostępności towaru z prośbą o akceptację wymienionego terminu. W przypadku gdy podany przez Sklep termin jest dla klienta niesatysfakcjonujący, Sklep zwraca klientowi pieniądze.

-----------------------------------------------------------


OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
Nazwy producentów, wydawnictw oraz marki produktów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

Opisy produktów i ich zdjęcia są własnością Sklepu. Zakazane jest jakiegokolwiek komercyjne wykorzystywanie ich bez zgody właściciela Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym zapisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisów Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory pomiędzy Klientem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.

O wszelkich planowanych zmianach w niniejszym regulaminie każdy zarejestrowany użytkownik Sklepu zostanie poinformowany poprzez email z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem oraz poinstruowany co do sposobów poinformowania Sklepu o braku jego akceptacji. Informacja lub bezpośredni link do informacji o planowanych zmianach w regulaminie zostanie również opublikowany na stronie głównej Sklepu z 14-dniowym wyprzedzeniem i będzie wyświetlany przez okres co najmniej 14 dni.

Ewentualne zmiany w regulaminie nie będą miały wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami kupna-sprzedaży lub złożonymi zamówieniami. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian w regulaminie realizowane będą na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

-----------------------------------------------------------


KODEKS DOBRYCH PRAKTYK
Z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym można zapoznać się tutaj.

-----------------------------------------------------------


MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
-konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
-konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Sklepem.
-konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem, a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

-----------------------------------------------------------


KILKA SŁÓW O POLITYCE PRYWATNOŚCI - CZYLI JAKIE DANE O TOBIE ZBIERAMY
-dane zbierane podczas rejestracji - abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu musisz być zarejestrowany. Podczas rejestracji pytamy o Twoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, jak również adres email oraz o określenie hasła jakiego będziesz używał na naszej witrynie.
-dane zbierane podczas transakcji zakupu - żeby móc dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie musisz podać adres do wysyłki (jeżeli jest inny od tego, który podałeś w formularzu rejestracji), oraz dane dotyczące formy płatności.
-dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami - gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane, np. imię, nazwisko, adres email, itp. Danych tych używamy w celu ewentualnego skontaktowania się z Tobą, gdy zajdzie taka potrzeba.

Więcej informacji na temat polityki prywatności znajdziesz tutaj.

-----------------------------------------------------------


KILKA SŁÓW O POLITYCE PLIKÓW COOKIES
Na stronie internetowej www.ettoi.pl stosujemy pliki cookies (tzw. cisteczka). Pliki te są tworzone i zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika końcowego (np. w pamięci komputera), a serwis www.ettoi.pl może uzyskiwać do nich dostęp w trakcie korzystania ze strony. Przez korzystanie ze strony www.ettoi.pl użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli użytkownik nie wyraża na to zgody, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Zablokowanie wykorzystywania plików cookies może jednak spowodować, że część funkcji sklepu internetowego nie będzie działać poprawnie bądź przestanie działać w ogóle.

Więcej informacji na temat polityki cookies znajdziesz tutaj.

-----------------------------------------------------------



Tutaj znajduje się regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 włącznie (dotyczy on zakupów dokonywanych przed dniem 25.12.2014r.).





Zapraszamy do korzystania z naszej oferty!




Księgarnia językowa ettoi.pl jest prowadzona przez Firmę Handlowo–Usługową ET TOI Antoni Jerzy Kopydłowski z siedzibą w Krakowie przy ul. Horaka 1, kod pocztowy 30-433 (działalność prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa za numerem 513/2008).


Czas tworzenia : 0.123 Ilosc zapytan : 31 - czas : 0.036124234390259