Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji. | Czytaj politykę cookies

zamknij

Полезные слова - gra językowa (Poleznye slova)

26,99 zł

Gra językowa do nauki rosyjskiego w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki słówek i wyrażeń rosyjskich. Gra uczy budowania zdań w języku rosyjskim z wylosowanych rzeczowników, czasowników i przymiotników dla dzieci, szkoła podstawowa, liceum, dla dorosłych.

Ilość
dostępne

Do darmowej dostawy brakuje 0,00 zł Darmowa dostawa obowiązuje od 0,00 zł
 

Wysyłka w 24h (z wyjątkiem dni wolnych od pracy)

 

11,90zł (paczkomat), 13,90zł (DPD / Pocztex)

 

Bezpieczne pakowanie

Полезные слова  - kostki konwersacyjne do układania zdań - gra językowa do nauki rosyjskiego w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki podstawowych słówek i wyrażeń rosyjskich oraz do nauki budowania zdań z ich użyciem.

Poziom trudności językowej: Początkujący i średnio zaawansowany (A1-B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Charakter gry: kostki do konwersacji - układanie zdań i historii po rosyjsku (tzw. storytelling)

Przedział wiekowy graczy: Dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli.

Ilość proponowanych wariantów rozgrywki: 10

Wariant podstawowy rozgrywki:
Kostki stanowią pomoc w praktycznych ćwiczeniach konstruowania zdań w języku rosyjskim. Każda z osób biorących udział w zabawie wykonuje rzut ustalonym wcześniej zestawem kostek (na przykład kostką czerwoną, zieloną i różową), po czym z każdego wylosowanego pola wybiera po jednym słówku i buduje z nich zdanie. Zabawa może mieć charakter luźnych ćwiczeń służących budowaniu wypowiedzi bez elementu rywalizacji lub funkcjonować na zasadach rozgrywki, w której poprawnie skonstruowane zdanie premiowane jest punktem. Można też wprowadzić bardziej złożoną punktację zakładającą ocenianie zdania pod względem poprawności gramatycznej, logicznej, pomysłowości,  złożoności zdania, poprawności wymowy lub czasu potrzebnego na ułożenie zdania.

Słówka i wyrażenia, z których ułożone ma być zdanie, mogą być wybierane przez graczy samodzielnie lub wedle konkretnej kolejności (na przykład z każdego wylosowanego pola drugie słówko lub z pierwszej kostki pierwsze słówko, z drugiej – drugie, z trzeciej – trzecie itd.).

Gra znajduje zastosowanie:
 • w trakcie zajęć w szkole: szkoła podstawowa w klasach od 4 do 8, szkoła ponadpodstawowa (liceum, technikum) w klasach 1, 2 i 3,
 • w szkołach językowych realizujących kursy języka rosyjskiego na poziomach A1, A2 i B1,
 • w warunkach domowych (zabawy z przyjaciółmi i rodziną, gry towarzyskie lub prywatne lekcje języka rosyjskiego).

Instrukcje: obok instrukcji w języku rosyjskim do gry dołączono instrukcję w języku polskim zawierającą:
 • wprowadzenie metodyczne dla nauczycieli, rodziców oraz samych graczy,
 • rozbudowane scenariusze rozgrywek,
 • propozycje zabaw i ćwiczeń edukacyjnych.

Dodatkowa instrukcja w języku polskim to również udogodnienie dla osób nie znających języka obcego w stopniu wystarczającym do zapoznania się z oryginalną, rosyjskojęzyczną wersją instrukcji, a także możliwość samodzielnego pokierowania zabawami językowo-edukacyjnymi z dziećmi lub rówieśnikami.

Zestaw zawiera następujące elementy:
 • 6 kartonowych kostek ze słówkami i wyrażeniami. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
 • instrukcje w języku rosyjskim i polskim.

Pozajęzykowe zalety gry: Gra Полезные слова doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788364730887
Wymiary opakowania: 14,5 x 9,5 x 5cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

9788364730887
9788364730887
9788364730887

Opis

Poziom trudności
A1
A2
B1
Typ i mechanika gry językowej
Gry w kości
Gra do nauki języka
rosyjskiego
Przedział wiekowy
dla dorosłych
dla dzieci od lat 7/8
dla młodzieży
Kontekst edukacyjny
edukacja szkolna
zabawa w domu
zajęcia grupowe
zajęcia indywidualne
Cel edukacyjny i sprawności językowe
gra do nauki czasowników
gra do nauki mówienia
gra do nauki słówek, słownictwa
gra rozwijająca mowę
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
Seria
Игра для изучения русского язык - gry językowe do nauki rosyjskiego
Zastosowanie w edukacji szkolnej
szkoła podstawowa klasa 4
szkoła podstawowa klasa 5
szkoła podstawowa klasa 6
szkoła podstawowa klasa 7
szkoła podstawowa klasa 8
szkoła ponadpodstawowa / średnia (liceum, technikum) - klasa 1
szkoła ponadpodstawowa / średnia (liceum, technikum) - klasa 2
szkoła ponadpodstawowa / średnia (liceum, technikum) - klasa 3
Możliwości wykorzystania w warunkach szkolnych
Układ ławek: klasyczny (rzędy)
Układ ławek: koło, krąg
Układ ławek: podkowa
Układ ławek: segmentowy – wyspy stolików
Wykorzystanie w klasie / na lekcji
Możliwe
Ilość graczy
od 2 do kilkunastu osób
Czas rozgrywki
od kilku do kilkunastu minut
Grupa gier edukacyjnych
gry rosyjskie

Полезные слова является языковой игрой, предназначеннoй для изучения основных слов и российских выражений а также построения предложений с их использованием.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ЯЗЫКА: начальный уровень и средний (А1-B1 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками).

ВОЗРАСТНОЙ ДИАПАЗОН ИГРОКОВ: дети от 7 лет, молодежь, взрослые.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ:
– изучение полезных глаголов, существительных, прилагательных, наречий и российских выражений;
– построение предложений в русском языке;
– развитие навыков, связанных с ведением беседы.

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРЫ: Игра Полезные слова делает процесс овладения русским языком более привлекательным, радостным, творческим и может служить прекрасным дополнением к традиционным учебным пособиям к языковому курсу. Идеально подходит также в домашних условиях, где она может быть использована в виде настольной игры в кругу семьи и друзей.

СОСТАВ ИГРЫ: Комплект содержит следующие элементы:
– 6 кубиков со словами и выражениями,
– инструкцию.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Кубики являются вспомогательным средством в практических упражнениях построения предложений в русском языке. Каждый из участвующих в игре бросает заранее выбранный набор кубиков (например, кубиком красным, зеленым и розовым), после чего с каждой выпавшей грани кубика выбирает по одному слову и строит из них предложение. Игра может носить неформальный характер, направленный на построение ответа без элемента соперничества или на принципах, когда за правильно построенное предложение, игрок награждается ведущим или остальной частью группы одним очком. В этой форме игры можно применить более сложные методы оценки. Например, с точки зрения:

- Грамматики,
- Логики,
- Изобретательности, - Сложности,
- Правильного произношения,
- Времени, необходимого для построения предложения.

Кроме того, можно принять правило, что игрок, вместо того, чтобы самостоятельно выбирать слова и выражения на выпавших гранях кубиков, должен использовать конкретные по порядку слова / выражения (например, на каждой случайно выбранной грани кубика второе слово / выражение или с первого кубика - первое слово / выражение, с другого – второе, с третьего – третье и т. д.).

ПРЕИМУЩЕСТВА ИГРЫ: Игра Полезные слова улучшает умственные способности, такие как память, концентрация и внимание, способствует более эффективному запоминанию, побуждает активность и создаeт атмосферу здорового соперничества, ее социальный характер помогает играющим устанавливать контакт, договоренность и положительно влияет на сокращение дистанции между учителем и учеником.

EAN: 9788364730887
Wymiary: 9,5 x 14,5 x 5 cm
Wydawnictwo Linguadice