Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Le parole in azione - gra językowa

Le parole in azione - gra językowa

 26.99 PLN  
Cena internetowa 25.56 PLN 


Zobacz opcje wysyłki


Le parole in azione to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki podstawowych słówek i wyrażeń włoskich oraz budowania zdań z ich użyciem.

POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Początkujący i średnio zaawansowany (A1-B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli.

CELE JĘZYKOWE:
– nauka przydatnych czasowników, rzeczowników, przymiotników, przysłówków i wyrażeń włoskich;
– układanie zdań w języku włoskim;
– rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

ZASTOSOWANIE GRY:Le parole in azione uatrakcyjnia naukę języka włoskiego i jako taka może stanowić doskonałe uzupełnienie typowych zajęć szkolnych oraz kursów językowych. Idealnie sprawdza się również w warunkach domowych, gdzie może być wykorzystywana do zabaw z rodziną i przyjaciółmi w formie gry towarzyskiej.

ZAWARTOŚĆ: Zestaw zawiera następujące elementy:
– 6 kartonowych kostek ze słówkami i wyrażeniami. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
– instrukcje w języku włoskim i polskim.

WARIANT PODSTAWOWY ROZGRYWKI:
Kostki stanowią pomoc w praktycznych ćwiczeniach konstruowania zdań w języku angielskim. Każda z osób biorących udział w zabawie wykonuje rzut ustalonym wcześniej zestawem kostek (na przykład kostką czerwoną, zieloną i różową), po czym z każdego wylosowanego pola wybiera po jednym słówku i buduje z nich zdanie. Zabawa może mieć charakter luźnych ćwiczeń służących budowaniu wypowiedzi bez elementu rywalizacji lub funkcjonować na zasadach rozgrywki, w której poprawnie skonstruowane zdanie premiowane jest punktem przyznawanym przez osobę prowadzącą lub resztę grupy. Można też wprowadzić bardziej złożoną punktację zakładającą ocenianie zdania pod względem:

– poprawności gramatycznej,
– poprawności logicznej,
– pomysłowości,
– złożoności,
– poprawności wymowy,
– czasu potrzebnego na jego ułożenie.

Dodatkowo można przyjąć zasadę, że gracz, zamiast wybierać samodzielnie słówka i wyrażenia z wylosowanych na kostkach pól, musi użyć konkretnych w kolejności słówek / wyrażeń (na przykład z każdego wylosowanego pola drugie słówko / wyrażenie lub z pierwszej kostki - pierwsze słówko / wyrażenie, z drugiej – drugie, z trzeciej – trzecie itd.).

POZAJĘZYKOWE ZALETY GRY: Gra Le parole in azione doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788364730870
Wymiary opakowania: 14,5 x 9,5 x 5cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

Le parole in azione è un gioco linguistico per imparare le parole e le espressioni italiane di base e per utilizzarle per la costruzione di frasi.

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: Livello di base – intermedio (A1–B1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).

ETÀ DEI GIOCATORI: Bambini dai 7 anni in su, adolescenti, adulti.

OBIETTIVI LINGUISTICI:
- Apprendimento dei verbi, sostantivi, aggettivi, avverbi e le espressioni più utili della lingua italiana;
- Costruzione delle frasi in italiano;
- Sviluppare le competenze di conversazione.

UTILIZZO DEL GIOCO:Il gioco Le parole in azione rende più interessante lo studio della lingua italiana e, come tale, è un complemento perfetto per le lezioni scolastiche e i corsi di lingua. È ottimo anche per giocare a casa, con la famiglia e gli amici, come un gioco di società.

CONTENUTO: Il gioco è composto da seguenti elementi:
- 6 dadi con parole ed espressioni,
- il libretto di istruzioni.

APPLICAZIONE DI BASE:
I dadi sono d'aiuto in esercizi pratici di costruzione di frasi in italiano. Ogni partecipante al gioco lancia i dadi prescelti (per esempio: il dado rosso, verde e rosa), sceglie una parola di ogni faccia del dado orientata verso l'alto e costruisce una sentenza delle parole a disposizione. L'attività può servire sia per esercizi liberi, finalizzati alla costruzione di enunciati senza un elemento di rivalità, sia funzionare sui principi del gioco dove una frase corretta è premiata con un punto assegnato dal docente o dal resto del gruppo. È anche possibile introdurre un punteggio più complesso, con la valutazione della frase in termini di:

- correttezza grammaticale,
- correttezza logica,
- creatività,
- complessità,
- correttezza della pronuncia,
- tempo necessario per la costruzione della frase.

Inoltre, è possibile assumere il principio seguente: il giocatore, invece di selezionare da solo le parole e le espressioni dalle facce dei dadi, deve utilizzare le parole / espressioni in un ordine stabilito (per esempio: la seconda parola / espressione di ciascuna faccia rivolta verso l'alto; ossia: la prima parola / espressione del primo dado, la seconda del secondo, la terza del terzo, ecc.)

VANTAGGI EXTRALINGUISTICI DEL GIOCO: Il gioco Le parole in azione migliora le abilità mentali quali la memoria, la concentrazione e l'osservazione, promuove memorizzazione efficace nonché attività di apprendimento e di sana competizione. Il suo carattere ludico aiuta inoltre a stabilire relazioni sociali con gli altri partecipanti al gioco, influenzando positivamente la riduzione della distanza tra lo studente e l'insegnante.

EAN: 9788364730870
Linguadice


  • ISBN:9788364730870
  • Wydawnictwo:Linguadice


Dodano dnia: środa 06 wrzesień, 2017

Pozycje wydawnicze podobne do : Le parole in azione - gra językowa


Czas tworzenia : 0.303 Ilosc zapytan : 106 - czas : 0.052963904479981