Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Построим вопросы - gra językowa (Postroim voprosy)

Построим вопросы - gra językowa (Postroim voprosy)

28.99 PLN


Zobacz opcje wysyłki


Построим вопросы to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych służąca do nauki konstruowania pytań w języku rosyjskim z zastosowaniem ośmiu podstawowych słówek pytających: Что?, Кто?, Почему?, Когда?, Какой?/Какая?/Какое?/Какие?, Как?, Где?/Куда?, Ско́лько?.

POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Poziom początkujący (A1-B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli.

CELE JĘZYKOWE:
– formułowanie zdań pytających z użyciem słówek pytających;
– nauka podstawowego słownictwa i struktur języka rosyjskiego;
– rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

ZASTOSOWANIE GRY: Gra Построим вопросы uatrakcyjnia naukę języka rosyjskiego i jako taka może stanowić doskonałe uzupełnienie typowych zajęć szkolnych oraz kursów językowych. Idealnie sprawdza się również w warunkach domowych, gdzie może być wykorzystywana do zabaw z rodziną i przyjaciółmi w formie gry towarzyskiej.

ZAWARTOŚĆ: Zestaw zawiera następujące elementy:
– 8 kartonowych kostek do gry ze słówkami pytającymi oraz przykładowymi rzeczownikami i czasownikami, które można wykorzystać w budowanych zdaniach. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
– instrukcje w języku rosyjskim i polskim.

WARIANT PODSTAWOWY ROZGRYWKI:
Każdy z graczy kolejno wykonuje rzut kostką, a jego zadaniem jest ułożenie dowolnego zdania pytającego z zastosowaniem wylosowanego słówka Что?, Кто?, Почему?, Какой?/Какая?/Какое?/Какие?, Когда?, Как?, Где?/Куда? lub Ско́лько?.

WARIANT PODSTAWOWY 2:
Każdy z graczy kolejno wykonuje rzut kostką i układa pytanie składające się z wylosowanego słówka pytającego oraz jednego ze znajdujących się wokół niego wyrazów. Przykładowe zdanie dla słówka Где? i rzeczownika отпуск: Где вы планируете провести летний отпуск?. Za każde poprawnie ułożone zdanie gracz otrzymuje punkt. Wygrywa ten z graczy, który zbierze największą ilość punktów.

POZAJĘZYKOWE ZALETY GRY: Gra Построим вопросы doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788364730863
Wymiary opakowania: 19 x 9,5 x 5cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

Построим вопросы является языковой игрой, которая нацелена на выработку навыков построения вопросов в русском языке с использованием восьми основных вопросительных слов: Что?, Кто?, Почему?, Когда?, Какой?/Какая?/Какое?/Какие?, Как?, Где?/Куда?,Ско́лько?.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ЯЗЫКА: начальный уровень (А1-A2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками).

ВОЗРАСТНОЙ ДИАПАЗОН ИГРОКОВ: дети от 7 лет, молодежь, взрослые.

LANGUAGE PURPOSES:
– формулирование вопросительных предложений с использованием вопросительных слов;
– изучение основной лексики и структуры русского языка;
– выработка навыков, связанных с ведением беседы.

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРЫ: Игра Построим вопросы, делает процесс овладения русским языком более привлекательным, радостным, творческим и может служить прекрасным дополнением к традиционным учебным пособиям к языковому курсу. Идеально подходит также в домашних условиях, где она может быть использована в виде настольной игры в кругу семьи и друзей.

СОСТАВ ИГРЫ:: Комплект содержит следующие элементы:
- 8 кубиков с вопросительными словами, а также предлагаемые существительные и глаголы, которые можно использовать при построении предложений;
– инструкцию.

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ:
Каждый из игроков бросает кубик, и его заданием будет построение любого вопросительного предложения с использованием случайно выбранного вопросительного слова: Что?, Кто?, Почему?, Когда?, Какой?/Какая?/Какое?/Какие?, Как?, Где?/Куда? or Ско́лько?.

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ 2:
Каждый из игроков бросает кубик и строит вопрос, состоящий из случайно выбранного вопросительного слова и одного из находящихся вокруг него слов. Примерное предложение для местоимения Где? и слово отпуск: Где вы планируете провести летний отпуск?. За каждое правильно составленное предложение игрок получает очко. Выигрывает тот игрок, который наберет наибольшее количество очков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИГРЫ: Игра. Построим вопросы улучшает умственные способности, такие как память, концентрация и внимание, способствует более эффективному запоминанию, побуждает активность и создаeт атмосферу здорового соперничества, ее социальный характер помогает играющим устанавливать контакт, договоренность и положительно влияет на сокращение дистанции между учителем и учеником.

EAN: 9788364730863
Wydawnictwo Linguadice


  • ISBN:9788364730863
  • Wydawnictwo:Linguadice


Dodano dnia: środa 06 wrzesień, 2017

Pozycje wydawnicze podobne do : Построим вопросы - gra językowa (Postroim voprosy)


Czas tworzenia : 0.193 Ilosc zapytan : 106 - czas : 0.029231836120605