Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Lasst uns die Worte finden! - gra językowa

Lasst uns die Worte finden! - gra językowa

 28.99 PLN  
Cena internetowa 27.47 PLN 


Zobacz opcje wysyłki


Lasst uns die Worte finden! to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki podstawowych słówek niemieckich z sześciu kategorii tematycznych.

POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Poziom początkujący (A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli.

CELE JĘZYKOWE:
– nauka podstawowych rzeczowników niemieckich;
– rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

ZASTOSOWANIE GRY: Gra Lasst uns die Worte finden! uatrakcyjnia naukę języka niemieckiego i jako taka może stanowić doskonałe uzupełnienie typowych zajęć szkolnych oraz kursów językowych. Idealnie sprawdza się również w warunkach domowych, gdzie może być wykorzystywana do zabaw z rodziną i przyjaciółmi w formie gry towarzyskiej.

ZAWARTOŚĆ: Zestaw zawiera następujące elementy:
– 8 kartonowych kostek ze słówkami. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
– kartonową kostkę do gry z sześcioma kategoriami tematycznymi słownictwa,
– instrukcje w języku niemieckim i polskim.

WARIANT PODSTAWOWY ROZGRYWKI:
Kostki z wyrazami należy rozłożyć na stole tak, aby widzieli je wszyscy zawodnicy. Osoba prowadząca wykonuje rzut kostką z nazwami kategorii tematycznych, a zadaniem graczy jest odszukanie wśród wyrazów widniejących na polach skierowanych do góry słówka pasującego do wylosowanej kategorii tematycznej. Gracz, który jako pierwszy odnajdzie odpowiedni wyraz i wymówi go na głos, zdobywa punkt. Następnie osoba prowadząca zmienia rozmieszczenie i orientację kostek z wyrazami i ponownie wykonuje rzut kostką z kategoriami tematycznymi, a gracz który najszybciej wskaże i wymówi na głos pasujący wyraz, zdobywa punkt. Zwycięzcą zostaje osoba, która po wykonaniu przez osobę prowadzącą serii 20-30 rzutów zbierze największą ilość punktów.

WARIANT PODSTAWOWY PISEMNY:
W tym wariancie rozgrywki zawodnicy mogą brać udział samodzielnie lub łączyć się w drużyny. Po każdym wykonaniu rzutu przez osobę prowadzącą gracze mają - zależnie od przyjętego poziomu trudności - od 5 do 10 sekund na zanotowanie na kartce wszystkich słówek pasujących do wylosowanej kategorii tematycznej widniejących na polach skierowanych do góry. Wygrywa osoba/drużyna, która za każdym razem odnajdzie bezbłędnie wszystkie słówka lub w ciągu całej zabawy zdoła zanotować największą ich ilość.

POZAJĘZYKOWE ZALETY GRY: Gra Lasst uns die Worte finden! doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788364730900
Wymiary opakowania: 14,5 x 14,5 x 5cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

Lasst uns die Worte finden! ist ein Sprachspiel, das dazu dient, den Grundwortschatz der deutschen Sprache aus sechs Themenbereichen zu erlernen.

SCHWIERIGKEITSGRAD:: Einfach (A1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen).

ALTER: Kinder ab 7 Jahren, Jugendliche und Erwachsene.

SPRACHZIELE:
– Erlernen wichtigster deutscher Substantive;
– Üben der Fähigkeit, ein Gespräch zu führen.

GEBRAUCH: Lasst uns die Worte finden! macht das Erlernen der deutschen Sprache angenehmer und als solches kann den täglichen Schulunterricht sowie die Sprachkurse perfekt ergänzen. Es ist auch für das eigene Zuhause sehr gut geeignet, wo es auch als Gesellschaftsspiel im Kreis der Familie und Freunde verwendet werden kann.

INHALT: In diesem Spiel gibt es folgende Elemente:
– einen Spielwürfel mit dem Grundwortschatz aus sechs Themenbereichen,
– 8 Spielwürfel aus Karton mit Wörtern,
– Anleitung.

HAUPTVARIANTE:
Die Würfel mit den Wörtern sollten so auf den Tisch platziert werden, dass sie für alle Spieler sichtbar sind. Der Spielleiter wirft den Würfel mit den Themenbereichen und die Aufgabe der Spieler besteht darin, unter den auf den nach oben gerichteten Feldern sichtbaren Wörtern eines zu finden, das zu dem gewürfelten Themenbereich passen würde. Der Spieler, der zuerst das passende Wort findet und es laut sagt, erhält einen Punkt. Dann ändert der Spielleiter die Platzierung und die Seiten der Würfel mit den Wörtern und wirft den Würfel mit den Themenbereichen. Der Spieler, der das passende Wort am schnellsten zeigt und laut sagt, erhält einen Punkt. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl nach 20-30 Würfen des Spielleiters gewinnt.

HAUPTVARIANTE – SCHRIFTLICH:
In dieser Variante können die Teilnehmer individuell oder in Teams spielen. Der Spielleiter würfelt und die Spieler haben – je nach vereinbartem Schwierigkeitsgrad – 5-10 Sekunden dafür, alle zu dem gewürfelten Themenbereich passenden Wörter, die auf den nach oben gerichteten Feldern sichtbar sind, zu notieren. Der Spieler / das Team, der/das alle Wörter fehlerfrei erkennt oder im Laufe des Spiels die meisten Wörter notiert, gewinnt.

AUSSERSPRACHLICHE VORTEILE DES SPIELS: Das Spiel Lasst uns die Worte finden! übt das Gehirn und hat einen positiven Einfluss auf das Gedächtnis, die Konzentration und das Wahrnehmungsvermögen, fördert das Behalten sowie lernt, aktiv zu werden und fair zu spielen. Der verspielte Charakter des Spiels hilft dabei, soziale Beziehungen zu den anderen Spielteilnehmern zu knüpfen, sowie kann die Distanz zwischen Schülern und Lehrern verringern.

EAN: 9788364730900
Linguadice


  • ISBN:9788364730900
  • Wydawnictwo:Linguadice


Dodano dnia: środa 06 wrzesień, 2017


Czas tworzenia : 0.336 Ilosc zapytan : 109 - czas : 0.066466244873047