Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Fragenmeister - gra językowa

Fragenmeister - gra językowa

 28.99 PLN  
Cena internetowa 27.47 PLN 


Zobacz opcje wysyłki


Fragenmeister to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych służąca do nauki konstruowania pytań w języku niemieckim z zastosowaniem ośmiu podstawowych słówek pytających: Was? Wer? Wo? Warum? Wann? Welche? Wie? Wie viel?.

POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Poziom początkujący (A1-B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli.

CELE JĘZYKOWE:
– formułowanie zdań pytających z użyciem słówek pytających;
– nauka podstawowego słownictwa i struktur języka niemieckiego;
– rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

ZASTOSOWANIE GRY: Gra Fragenmeister uatrakcyjnia naukę języka niemieckiego i jako taka może stanowić doskonałe uzupełnienie typowych zajęć szkolnych oraz kursów językowych. Idealnie sprawdza się również w warunkach domowych, gdzie może być wykorzystywana do zabaw z rodziną i przyjaciółmi w formie gry towarzyskiej.

ZAWARTOŚĆ: Zestaw zawiera następujące elementy:
– 8 kartonowych kostek do gry ze słówkami pytającymi oraz przykładowymi rzeczownikami i czasownikami, które można wykorzystać w budowanych zdaniach. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
– instrukcje w języku niemieckim i polskim.

WARIANT PODSTAWOWY ROZGRYWKI:
Każdy z graczy kolejno wykonuje rzut kostką, a jego zadaniem jest ułożenie dowolnego zdania pytającego z zastosowaniem wylosowanego słówka Was? Wer? Wo? Warum? Wann? Welche? Wie? lub Wie viel?.

WARIANT PODSTAWOWY 2:
Każdy z graczy kolejno wykonuje rzut kostką i układa pytanie składające się z wylosowanego słówka pytającego oraz jednego ze znajdujących się wokół niego wyrazów. Przykładowe zdanie dla słówka Welche? i wyrazu Farbe: Welche Farben kann der Himmel haben?. Za każde poprawnie ułożone zdanie gracz otrzymuje punkt. Wygrywa ten z graczy, który zbierze największą ilość punktów.

POZAJĘZYKOWE ZALETY GRY: Gra Fragenmeister doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788393511693
Wymiary opakowania: 19 x 9,5 x 5cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

Fragenmeister ist ein Sprachspiel, das dazu dient, das Fragenstellen in der deutschen Sprache mit den acht wichtigsten Fragewörtern: Was? Wer? Wo? Warum? Wann? Welche? Wie? Wie viel? zu erlernen.

SCHWIERIGKEITSGRAD: Einfach (A1-B1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen).

ALTER DER SPIELER:: Kinder ab 7 Jahren, Jugendliche und Erwachsene.

SPRACHZIELE::
– Bilden von Fragesätzen mit den Fragewörtern;
– Erlernen des Grundwortschatzes und der Struktur der deutschen Sprache;
– Üben der Fähigkeit, ein Gespräch zu führen.

GEBRAUCH: Das Spiel Fragenmeister macht das Erlernen der deutschen Sprache angenehmer und als solches kann den täglichen Schulunterricht sowie die Sprachkurse perfekt ergänzen. Es ist auch für das eigene Zuhause sehr gut geeignet, wo es auch als Gesellschaftsspiel im Kreis der Familie und Freunde verwendet werden kann.

INHALT: In diesem Spiel gibt es folgende Elemente:
– 8 Spielwürfel aus Karton mit Fragewörtern sowie Substantiven und Verben, die bei der Bildung von Sätzen benutzt werden können;
– die Anleitung.

HAUPTVARIANTE:
Jeder Spieler würfelt und seine Aufgabe besteht darin, einen Fragesatz mit einem der gewürfelten Fragewörter Was? Wer? Wo? Warum? Wann? Welche? Wie? or Wie viel? zu bilden.

HAUPTVARIANTE 2:
Jeder Spieler würfelt und bildet eine Frage, die aus dem gewürfelten Fragewort sowie einem der um es platzierten Wörter besteht. Ein Beispiel für das Fragewort Welche? und das Wort Farbe: Welche Farben kann der Himmel haben?. Für jeden korrekt gebildeten Satz erhält der Spieler einen Punkt. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl gewinnt.

AUSSERSPRACHLICHE VORTEILE DES SPIELS:: Das Spiel Fragenmeister übt das Gehirn und hat einen positiven Einfluss auf das Gedächtnis, die Konzentration und das Wahrnehmungsvermögen, fördert das Behalten sowie lernt, aktiv zu werden und fair zu spielen. Der verspielte Charakter des Spiels hilft dabei, soziale Beziehungen zu den anderen Spielteilnehmern zu knüpfen, sowie kann die Distanz zwischen Schülern und Lehrern verringern.

EAN: 9788393511693
Linguadice


  • ISBN:9788393511693
  • Wydawnictwo:Linguadice


Dodano dnia: środa 06 wrzesień, 2017


Czas tworzenia : 0.245 Ilosc zapytan : 112 - czas : 0.034990011398315