Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Die Wörter in Aktion - gra językowa

Die Wörter in Aktion - gra językowa

 26.99 PLN  
Cena internetowa 25.56 PLN 


Zobacz opcje wysyłki


Die Wörter in Aktion to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki podstawowych słówek i wyrażeń niemieckich oraz budowania zdań z ich użyciem.

POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Początkujący i średnio zaawansowany (A1-B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli.

CELE JĘZYKOWE:
– nauka przydatnych czasowników, rzeczowników, przymiotników, przysłówków i wyrażeń niemieckich;
– układanie zdań w języku niemieckim;
– rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

ZASTOSOWANIE GRY: Gra Die Wörter in Aktion uatrakcyjnia naukę języka niemieckiego i jako taka może stanowić doskonałe uzupełnienie typowych zajęć szkolnych oraz kursów językowych. Idealnie sprawdza się również w warunkach domowych, gdzie może być wykorzystywana do zabaw z rodziną i przyjaciółmi w formie gry towarzyskiej.

ZAWARTOŚĆ: Zestaw zawiera następujące elementy:
– 6 kartonowych kostek ze słówkami i wyrażeniami. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
– instrukcje w języku niemieckim i polskim.

WARIANT PODSTAWOWY ROZGRYWKI:
Kostki stanowią pomoc w praktycznych ćwiczeniach konstruowania zdań w języku niemieckich. Każda z osób biorących udział w zabawie wykonuje rzut ustalonym wcześniej zestawem kostek (na przykład kostką czerwoną, zieloną i różową), po czym z każdego wylosowanego pola wybiera po jednym słówku i buduje z nich zdanie. Zabawa może mieć charakter luźnych ćwiczeń służących budowaniu wypowiedzi bez elementu rywalizacji lub funkcjonować na zasadach rozgrywki, w której poprawnie skonstruowane zdanie premiowane jest punktem przyznawanym przez osobę prowadzącą lub resztę grupy. Można też wprowadzić bardziej złożoną punktację zakładającą ocenianie zdania pod względem:

– poprawności gramatycznej,
– poprawności logicznej,
– pomysłowości,
– złożoności,
– poprawności wymowy,
– czasu potrzebnego na jego ułożenie.

Dodatkowo można przyjąć zasadę, że gracz, zamiast wybierać samodzielnie słówka i wyrażenia z wylosowanych na kostkach pól, musi użyć konkretnych w kolejności słówek / wyrażeń (na przykład z każdego wylosowanego pola drugie słówko / wyrażenie lub z pierwszej kostki - pierwsze słówko / wyrażenie, z drugiej – drugie, z trzeciej – trzecie itd.).

POZAJĘZYKOWE ZALETY GRY: Gra Die Wörter in Aktion doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788394812232
Wymiary opakowania: 14,5 x 9,5 x 5cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

Die Wörter in Aktion ist ein Sprachspiel, das dazu dient, den Grundwortschatz und die Ausdrücke der deutschen Sprache zu erlernen und auf deren Basis Sätze zu bilden.

SCHWIERIGKEITSGRAD: Einfach (A1-B1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen).

ALTER DER SPIELER: Kinder ab 7 Jahren, Jugendliche und Erwachsene.

SPRACHZIELE:
– Erlernen wichtiger deutscher Verben, Substantive, Adjektive, Adverbien und Ausdrücke;
– Bilden von Sätzen in der deutschen Sprache;
– Üben der Fähigkeit, ein Gespräch zu führen.

GEBRAUCH: Das Spiel Die Wörter in Aktion macht das Erlernen der deutschen Sprache angenehmer und als solches kann den täglichen Schulunterricht sowie die Sprachkurse perfekt ergänzen. Es ist auch für das eigene Zuhause sehr gut geeignet, wo es auch als Gesellschaftsspiel im Kreis der Familie und Freunde verwendet werden kann.

INHALT: In diesem Spiel gibt es folgende Elemente:
– 6 Spielwürfel mit Wörtern und Ausdrücken,
– Anleitung.

HAUPTVARIANTE:
Die Würfel sind als Hilfsmittel gedacht, die die Lernenden beim Bilden von Sätzen in der deutschen Sprache unterstützen. Jede Person, die am Spiel teilnimmt, wirft die vorher vereinbarten Würfel (zum Beispiel rot, grün und rosa). Dann aus jeder gelosten Seite der Würfel wählt sie ein Wort aus und bildet daraus einen Satz. Das Spiel kann als Übung der Fähigkeit, ein Gespräch zu führen, ohne Punktwertung eingesetzt werden oder als Gesellschaftsspiel dienen, in dem ein korrekt gebauter Satz mit Punkten, die von dem Spielleiter oder der Gruppe vergeben werden, belohnt wird. Es kann auch eine mehr komplexe Punktwertung eingeführt werden, bei der ein Satz nach den folgenden Aspekten betrachtet wird:

– grammatikalische Korrektheit,
– inhaltliche Korrektheit,
– Kreativität,
– Komplexität,
– korrekte Aussprache,
– Zeit für die Formulierung des Satzes.

Zusätzlich kann die folgende Regel vereinbart werden, dass jeder Spieler, anstatt die Wörter und Ausdrücke aus den gelosten Seiten der Würfel selbstständig auszuwählen, konkrete Wörter/Ausdrücke (zum Beispiel aus jeder gewürfelten Seite jeweils das zweite Wort / den zweiten Ausdruck oder aus dem ersten Würfel – das erste Wort -/ den ersten Ausdruck, aus dem zweiten – das zweite / den zweiten, aus dem dritten – das dritte / den dritten usw.) nutzen muss.

AUSSERSPRACHLICHE VORTEILE DES SPIELS: Das Spiel Die Wörter in Aktion übt das Gehirn und hat einen positiven Einfluss auf das Gedächtnis, die Konzentration und das Wahrnehmungsvermögen, fördert das Behalten sowie lernt, aktiv zu werden und fair zu spielen. Der verspielte Charakter des Spiels hilft dabei, soziale Beziehungen zu den anderen Spielteilnehmern zu knüpfen, sowie kann die Distanz zwischen Schülern und Lehrern verringern.

EAN: 9788394812232
Linguadice


  • ISBN:9788394812232
  • Wydawnictwo:Linguadice


Dodano dnia: środa 06 wrzesień, 2017

Pozycje wydawnicze podobne do : Die Wörter in Aktion - gra językowa


Czas tworzenia : 0.294 Ilosc zapytan : 106 - czas : 0.058354892395019