Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

El Conde Lucanor + CD audio

El Conde Lucanor + CD audio

 25.90 PLN  
Cena internetowa 23.31 PLN 


Zobacz opcje wysyłki


El Conde Lucanor + CD audio - książka z kolekcji Lecturas ELI Adolescentes


Seria Lecturas ELI Adolescentes :
Lecturas ELI Adolescentes to trzypoziomowa seria książeczek proponująca oryginalne i ciekawe historie do czytania przeznaczone dla dzieci i młodzieży uczących się języka hiszpańskiego na następujących poziomach:

-Nivel 1 (600 palabras) A1
-Nivel 2 (800 palabras) A2
-Nivel 3 (1000 palabras) B1

Książeczka El Conde Lucanor + CD audio:
Poziom zaawansowania 2 : A2

Treść:
Adaptacja średniowiecznego zbioru historyjek pt. Hrabia Lucanor.
Un caballero medieval, el conde Lucanor, pide consejos a Patronio, su siervo y maestro. Son consejos sobre todos los aspectos de su existencia: sobre sus propios problemas, sobre sus amigos, sobre sus enemigos, sobre lo humano y sobre lo divino. A todos nos gustaría tener en algún momento de nuestra vida un Patronio, un amigo fiel que nos aconseje a través de historias procedentes de todos los rincones del mundo. Ocho cuentos del gran clásico medieval, en el que don Juan Manuel materializa el sueño de todos: enseñar (y ser enseñados) con diversión incluida, adaptados para el nivel A2.

Zakres tematyczny:
Vida
Didáctica
Edad Media
Cuentos

Struktura:
Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowaną prezentacją poszczególnych rozdziałów i dwustronicową sekcją Antes de Leer zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki.
W lepszym rozumieniu tekstu pomagają glosariusze z tłumaczeniami wybranych słówek umieszczone w dolnej części każdej strony.
Po każdym rozdziale następuje sekcja Actividades podsumowująca rozdział pod kątem treści prezentowanej historii, a także gramatyki, słownictwa i poznanych form językowych, a ponadto wspomagająca rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem i skutecznego zapamiętywania.
W końcowej części książki znajduje się czterostronicowa sekcja Reportaje prezentująca ciekawe informacje związane z cywilizacją i kulturą iberojęzyczną oraz okolicznościami powstania opowieści o Hrabim Lucanor.
Książkę zamykają jednostronicowe sekcje Gramática, Expresión escrita oraz sekcja Autoevaluación, sprawdzająca ogólny poziom zrozumienia i zapamiętania przeczytanej historii, oraz poznanych form językowych. Na ostatniej stronie znajduje się wykaz Programa de estudios przedstawiający opis zamierzeń dydaktycznych realizowanych w książce.

Bogata szata graficzna (w tym ilustracje wykonane przez uznanych ilustratorów książek o światowej sławie) stanowi doskonały komentarz wizualny do przedstawionej historii i sprzyja lepszemu zrozumieniu słownictwa i wyrażeń znajdujących się w tekście.

Książka stanowi doskonałe narzędzie konsolidujące kompetencje i sprawności językowe dzieci i młodzieży obejmujące umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.

Książki z kolekcji Lecturas ELI Adolescentes charakteryzują się dbałością o najwyższą jakość edytorską oraz starannym i eleganckim wykonaniem.

Seria Lecturas ELI Adolescentes opracowana została w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Marco común europeo de referencia para las lenguas).

Autor: Don Juan Manuel, adaptacja Juan Felipe Bermejo Rubio
Ilustracje: Daniela Volpari
Ilość stron: 80
Format: 15x21cm
ISBN: 9788853606532

El conde Lucanor + CD audio - Lecturas ELI Adolescentes
Nivel 2: (800 parables) A2

Ocho cuentos del gran clásico medieval, en el que don Juan Manuel materializa el sueño de todos: enseñar (y ser enseñados) con diversión incluida, adaptados para el nivel A2.

En esta publicación vas a encontrar:
- Reportajes
- Glosario con las palabras difíciles
- Actividades de comprensión
- Actividades DELE
- Test final

Temas :
- Vida
- Didáctica
- Edad Media
- Cuentos

Un caballero medieval, el conde Lucanor, pide consejos a Patronio, su siervo y maestro. Son consejos sobre todos los aspectos de su existencia: sobre sus propios problemas, sobre sus amigos, sobre sus enemigos, sobre lo humano y sobre lo divino. A todos nos gustaría tener en algún momento de nuestra vida un Patronio, un amigo fiel que nos aconseje a través de historias procedentes de todos los rincones del mundo.

Sílabo

Estructuras gramaticales Artículos determinados e indeterminados.
Género y número de los nombres.
Adjetivos calificativos, posesivos y demostrativos.
Pronombres personales de sujeto, CD y CI.
Pronombres posesivos, demostrativos, indefinidos,
relativos e interrogativos.
Comparativo y superlativo.
Preposiciones.
Adverbios.
Presente de indicativo.
Imperativo.
Verbos reflexivos.
Estar + gerundio.
Pretérito perfecto.
Futuro simple.
Pretérito imperfecto.
Pretérito indefinido.
Expresión de la causa, de la finalidad y de la consecuencia.


Autor: Don Juan Manuel
Illustraciones de Daniela Volpari
Riduccíon lingüística, actividades y reportajes de Felipe Bermejo
14,8x21 cm, 80 páginas
ISBN 9788853606532

Aby przeglądać zawartość tej zakładki, należy się zalogować.


  • ISBN:9788853606532
  • Wydawnictwo:ELI PUBLISHING (ELI European Language Institute)


Dodano dnia: środa 05 październik, 2011

Pozycje wydawnicze podobne do : El Conde Lucanor + CD audio


Czas tworzenia : 0.434 Ilosc zapytan : 107 - czas : 0.099558276077271