Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Las palabras en acción - gra językowa

Las palabras en acción - gra językowa

 26.99 PLN  
Cena internetowa 25.56 PLN 


Zobacz opcje wysyłki


Las palabras en acción to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki podstawowych słówek i wyrażeń hiszpańskich oraz budowania zdań z ich użyciem.

POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Początkujący i średnio zaawansowany (A1-B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli.

CELE JĘZYKOWE:
– nauka przydatnych czasowników, rzeczowników, przymiotników, przysłówków i wyrażeń hiszpańskich;
- układanie zdań w języku hiszpańskim;
– rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

ZASTOSOWANIE GRY:Gra Las palabras en acción uatrakcyjnia naukę języka hiszpańskiego i jako taka może stanowić doskonałe uzupełnienie typowych zajęć szkolnych oraz kursów językowych. Idealnie sprawdza się również w warunkach domowych, gdzie może być wykorzystywana do zabaw z rodziną i przyjaciółmi w formie gry towarzyskiej.

ZAWARTOŚĆ: Zestaw zawiera następujące elementy:
– 6 kartonowych kostek ze słówkami i wyrażeniami. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm
– instrukcje w języku hiszpańskim i polskim.

WARIANT PODSTAWOWY ROZGRYWKI:
Kostki stanowią pomoc w praktycznych ćwiczeniach konstruowania zdań w języku hiszpańskim. Każda z osób biorących udział w zabawie wykonuje rzut ustalonym wcześniej zestawem kostek (na przykład kostką czerwoną, zieloną i różową), po czym z każdego wylosowanego pola wybiera po jednym słówku i buduje z nich zdanie. Zabawa może mieć charakter luźnych ćwiczeń służących budowaniu wypowiedzi bez elementu rywalizacji lub funkcjonować na zasadach rozgrywki, w której poprawnie skonstruowane zdanie premiowane jest punktem przyznawanym przez osobę prowadzącą lub resztę grupy. Można też wprowadzić bardziej złożoną punktację zakładającą ocenianie zdania pod względem:

– poprawności gramatycznej,
– poprawności logicznej,
– pomysłowości,
– złożoności,
– poprawności wymowy,
– czasu potrzebnego na jego ułożenie.

Dodatkowo można przyjąć zasadę, że gracz, zamiast wybierać samodzielnie słówka i wyrażenia z wylosowanych na kostkach pól, musi użyć konkretnych w kolejności słówek / wyrażeń (na przykład z każdego wylosowanego pola drugie słówko / wyrażenie lub z pierwszej kostki - pierwsze słówko / wyrażenie, z drugiej – drugie, z trzeciej – trzecie itd.).

POZAJĘZYKOWE ZALETY GRY: Gra Las palabras en acción doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788394812218
Wymiary opakowania: 14,5 x 9,5 x 5cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

Las palabras en acción es un juego lingüístico que sirve para aprender las palabras y expresiones españolas básicas y formar oraciones con ellas.

NIVEL DE DIFICULTAD LINGÜÍSTICA: Nivel principiante (A1-B1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas).

EDAD DE LOS JUGADORES: Niños de 7 y más años de edad, jóvenes, adultos.

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS:
el aprendizaje de sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y expresiones españoles útiles;
- el aprendizaje de formar oraciones en español;
- el desarrollo de habilidades en la lengua hablada.

USO DEL JUEGO:El juego Las palabras en acción hace que el aprendizaje de español sea más atractivo y como tal puede ser un buen complemento de las clases típicas del colegio e instituto u otros cursos lingüísticos. Asimismo, supone una buena manera de divertirse en casa, con familia y entre amigos.

CONTENIDO: El juego contiene los siguientes elementos: - 6 dados con palabras y expresiones; - la instrucción.

PARTIDA BÁSICA:
Los dados son una ayuda en los ejercicios prácticos de formación de oraciones en lengua española. Cada uno de los jugadores tira los dados en un número antes establecido (por ejemplo dados: el rojo, el verde y el de rosa). Después de cada cara sorteada elige una palabra/expresión y forma una frase con las mismas. El juego puede tener carácter de ejercicios sueltos para aprender a formar frases, sin rivalidad; o puede funcionar como una partida en la que el jugador gana un punto por cada frase correctamente construida. Existe posibilidad de puntuar también por los elementos de la frase:

- corrección gramática, - corrección lógica, - ideas ingeniosas, - complejidad, - corrección de pronunciación, - tiempo que el jugador tardó en formar la frase.

Los jugadores pueden también cambiar la regla según la que se elige las palabras/expresiones de los dados con las que se quiere formar la frase y fijar las palabras/expresiones de un orden concreto (por ejemplo cada segunda palabra/expresión del fondo o primera palabra/expresión del primer dado, segunda del segundo, tercera del tercero, etc.).

VENTAJAS NO LINGÜÍSTICAS: El juego Las palabras en acción permite desarrollar las competencias mentales tales como memoria, concentración y percepción, favorece una memorización eficaz y promueve un estilo de vida activo y la competición sana. Su forma entretenida ayuda a entablar relaciones sociales con otros participantes del juego así como influye de forma positiva en la reducción de distancia entre estudiante y profesor.

EAN: 9788394812218
Linguadice


  • ISBN:9788394812218
  • Wydawnictwo:Linguadice


Dodano dnia: wtorek 05 wrzesień, 2017


Czas tworzenia : 0.256 Ilosc zapytan : 107 - czas : 0.030580177902222