Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Generador de preguntas - gra językowa

Generador de preguntas - gra językowa

 28.99 PLN  
Cena internetowa 27.47 PLN 


Zobacz opcje wysyłki


Generador de preguntas to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych służąca do nauki konstruowania pytań w języku hiszpańskim z zastosowaniem ośmiu podstawowych słówek pytających: ¿Quién(es)? ¿Por qué? ¿Cuál(es)? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? lub ¿Cuánto(s)?/¿Cuánta(s)?.

POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Poziom początkujący (A1-B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli.

CELE JĘZYKOWE:
– formułowanie zdań pytających z użyciem słówek pytających;
– nauka podstawowego słownictwa i struktur języka hiszpańskiego;
– rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

ZASTOSOWANIE GRY: Gra Generador de preguntas uatrakcyjnia naukę języka hiszpańskiego i jako taka może stanowić doskonałe uzupełnienie typowych zajęć szkolnych oraz kursów językowych. Idealnie sprawdza się również w warunkach domowych, gdzie może być wykorzystywana do zabaw z rodziną i przyjaciółmi w formie gry towarzyskiej.

ZAWARTOŚĆ: Zestaw zawiera następujące elementy:
– 8 kartonowych kostek do gry ze słówkami pytającymi oraz przykładowymi rzeczownikami i czasownikami, które można wykorzystać w budowanych zdaniach. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
– instrukcje w języku hiszpańskim i polskim.

WARIANT PODSTAWOWY ROZGRYWKI:
Każdy z graczy kolejno wykonuje rzut kostką, a jego zadaniem jest ułożenie dowolnego zdania pytającego z zastosowaniem wylosowanego słówka ¿Quién(es)? ¿Por qué? ¿Cuál(es)? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? lub ¿Cuánto(s)?/¿Cuánta(s)?.

WARIANT PODSTAWOWY 2:
Każdy z graczy kolejno wykonuje rzut kostką i układa pytanie składające się z wylosowanego słówka pytającego oraz jednego ze znajdujących się wokół niego wyrazów. Przykładowe zdanie dla słówka ¿Cuándo? i rzeczownika verano: ¿Cuándo empieza el verano?. Za każde poprawnie ułożone zdanie gracz otrzymuje punkt. Wygrywa ten z graczy, który zbierze największą ilość punktów.

POZAJĘZYKOWE ZALETY GRY: Gra Generador de preguntas doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788394812201
Wymiary opakowania: 19 x 9,5 x 5cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

Generador de preguntas Les agradecemos el hecho de haber comprado el juego educativo Generador de Preguntas. La presente instrucción describe los rasgos más importantes del juego y presenta las informaciones prácticas de cómo aprovecharlo en el aprendizaje del español. ¿Quién(es)? ¿Por qué? ¿Cuál(es)? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? lub ¿Cuánto(s)?/¿Cuánta(s)?.

NIVEL DE DIFICULTAD LINGÜÍSTICA: A1-B1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas).

EDAD DE LOS JUGADORES: Niños de 7 y más años de edad, jóvenes, adultos.

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS::
– la formulación de oraciones interrogativas con el uso de pronombres interrogativos,
– el aprendizaje del vocabulario y estructuras básicos del español;
– el desarrollo de habilidades en la lengua hablada.

USO DEL JUEGO:: El juego Generador de Preguntas hace que el aprendizaje de español sea más atractivo y como tal puede ser un buen complemento de las clases típicas del colegio e instituto u otros cursos lingüísticos. Asimismo, supone una buena manera de divertirse en casa, con familia y entre amigos.

CONTENIDO: El juego contiene los siguientes elementos:
– 8 dados de cartón con pronombres interrogativos y algunos de los sustantivos y verbos que se pueden usar para formar las oraciones;
– la instrucción.

PARTIDA BÁSICA:
Cada uno de los jugadores tira el dado y forma una pregunta con el pronombre sorteado: ¿Quién(es)? ¿Por qué? ¿Cuál(es)? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? or ¿Cuánto(s)?/¿Cuánta(s)?.

PARTIDA BÁSICA 2:
Cada uno de los jugadores tira el dado y forma una pregunta con el pronombre sorteado y usando una de las palabras de alrededor del pronombre. Ejemplo de una pregunta con el pronombre ¿Cuándo? y la palabra verano: ¿Cuándo empieza el verano?.Por cada frase correcta el jugador ganará un punto. El que al final tenga el mayor número de puntos, ganará la partida.

VENTAJAS NO LINGÜÍSTICAS: El juego Generador de Preguntas permite desarrollar las competencias mentales tales como memoria, concentración y percepción, favorece una memorización eficaz y promueve un estilo de vida activo y la competición sana. Su forma entretenida ayuda a entablar relaciones sociales con otros participantes del juego así como influye de forma positiva en la reducción de distancia entre estudiante y profesor.

EAN: 9788394812201
Linguadice


  • ISBN:9788394812201
  • Wydawnictwo:Linguadice


Dodano dnia: wtorek 05 wrzesień, 2017


Czas tworzenia : 0.225 Ilosc zapytan : 112 - czas : 0.034390896987915