Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

El dominó de cada día - gra językowa z polską instrukcją i suplementem

El dominó de cada día - gra językowa z polską instrukcją i suplementem

 52.90 PLN  
Cena internetowa 45.50 PLN 


Zobacz opcje wysyłki


Gra językowa El dominó de cada día - wersja z rozbudowaną instrukcją w języku polskim oraz dodatkową kostką do gry.

El dominó de cada día jest grą językową ukierunkowaną na naukę słownictwa związanego z czynnościami codziennymi. Gra polega na dopasowywaniu do siebie kart w kształcie elementów domina (z rysunkami czynności po jednej stronie oraz zdaniami opisującymi inną czynność po drugiej stronie) w taki sposób aby rysunek odpowiadał zapisowi słownemu.

gra ELI z polską instrukcją

Charakter gry: Domino

Poziom trudności: A2-B1

Jeden z możliwych scenariuszy prowadzenia rozgrywki: Karty domina należy potasować i rozdać uczestnikom gry. Partię rozpoczyna gracz posiadający kartę rysunkiem ukazującym chronologicznie najwcześniejszą czynność poranną. Pozostali gracze dokładają do niej kolejno swoje elementy domina w taki sposób, aby zapis słowny odpowiadał rysunkowi i odczytują na głos zdania w czasie teraźniejszym, przeszłym, lub przyszłym układane przy pomocy podanych w nawiasach bezokoliczników (dodatkowym wariantem gry jest odmienianie podanych w bezokolicznikach czasowników przez wybrane osoby i czasy). Wygrywa ten z uczestników gry, który poprawnie zastosuje wszystkie czasowniki w dokładanych przez siebie elementach domina oraz jako pierwszy pozbędzie się swoich kart domina. Z kolei przegrywa osoba, która jako ostatnia zostanie z kartą.

Cele językowe: poprawne stosowanie najczęściej używanych czasów gramatycznych, nauka słownictwa związanego z czynnościami życia codziennego 

Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli

Zastosowanie: Gra znajduje zastosowanie zarówno w trakcie zajęć w szkole jak i w warunkach domowych (zabawy z przyjaciółmi i rodziną, lub prywatne lekcje języka hiszpańskiego).

Dodatkowe korzyści: Gra El dominó de cada día doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość), sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami gry oraz wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

Dodatkowa kostka: Gra wzbogacona została o nowe warianty rozgrywek dzięki zastosowaniu dodatkowej kostki rozszerzającej zakres edukacyjny gry.

Rozszerzona instrukcja: Do gry dołączono rozbudowaną instrukcję w języku polskim zawierającą:

  • wprowadzenie metodyczne dla nauczycieli, rodziców oraz samych graczy,
  • rozbudowane scenariusze rozgrywek,
  • propozycje zabaw i ćwiczeń edukacyjnych,
  • przeznaczony do kopiowania praktyczny słowniczek wyrazów używanych w grze wraz z tłumaczeniem na język polski i transkrypcją fonetyczną.
Instrukcja w języku polskim to również udogodnienie dla osób nie znających języka obcego w stopniu wystarczającym do zapoznania się z oryginalną, obcojęzyczną wersją instrukcji, a także możliwość samodzielnego pokierowania zabawami językowo-edukacyjnymi z dziećmi lub rówieśnikami.

Gra opracowana została w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Marco común europeo de referencia para las lenguas) - poziom A2-B1

Zestaw zawiera:
-48 kartonowych elementów domina z umieszczonymi po jednej stronie obrazkami, a po drugiej stronie czynnościami zapisanymi słownie
-broszurę metodyczną w języku hiszpańskim opisującą reguły gry i różne scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć,
-dodatkową kostkę do gry,
-rozbudowaną instrukcję w języku polskim.


Wydanie II
Format 21,5x14,5 cm
Opakowanie: eleganckie kartonowe pudełko, folia
ISBN 9788853625878
Wydawnictwo ELI & ET TOI

El dominó de cada día

Level A2-B1

RULES OF GAME
The game can be played both at school and at home. The teacher can decide to use the game to practise either the present, past or future forms depending on the level of the class.
Starting with the beginning card and following the usual domino rules, the players need to combine the illustrated picture with the description in the written form, conjugating the verb into the required tense (past – present – future) and with the corresponding person (3rd person singular or plural) progressively reconstruct a day on the life of the family Pardo. The player who correctly inserts all their cards is the winner.
The teacher’s booklet contains suggestions for a wide variety of other ways to use the cards, a list of the verbs in the game and their relative conjugations.


MATERIALS • 48 cards with on one half an illustration and a phrase (verb in the infinitive) on the other half
• A teacher’s booklet

LINGUISTIC OBJECTIVES
• To facilitate the learning, reinforcement and correct use of frequently used tenses
• To extend vocabulary


Original description
____________________________

REGLAS DEL JUEGO

Se puede jugar tanto en clase como en casa. El profesor podrá adaptar el desarrollo del juego al nivel lingüístico de la clase, escogiendo si conjugar los verbos en presente, pasado o futuro.
Empezando por la tarjeta inicial y siguiendo el recorrido del dominó tradicional, los jugadores deberán emparejar la situación ilustrada a la descripción escrita, conjugar el verbo en el tiempo que se pide (pasado-presente-futuro) y en la persona que corresponda (3ª persona del singular o del plural) y reconstruir progresivamente la jornada de la familia Pardo. Gana el primer jugador que consiga colocar correctamente en el dominó todas sus tarjetas.
La guía contiene sugerencias para una vasta gama de juegos y la lista de las acciones que se presentan y relativas a los verbos conjugados.

MATERIAL

• 48 tarjetas con una ilustración por una parte y una frase con el verbo en infinitivo en la otra
• una guía

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS

• facilitar el aprendizaje, el refuerzo y el uso correcto de formas verbales frecuentes
• ampliar el léxico

The kit (21,5x14,5 cm) contains:
48 cards
Teacher's Guide

ISBN 9788853625878


  • ISBN:9788853625878
  • Wydawnictwo:ELI PUBLISHING (ELI European Language Institute) & Wyd. ET TOI

El dominó de cada día - gra językowa z polską instrukcją i suplementem


Dodano dnia: sobota 05 lipiec, 2008

Pozycje wydawnicze podobne do : El dominó de cada día - gra językowa z polską instrukcją i suplementem

Klienci, którzy zakupili tą pozycję wydawniczą : El dominó de cada día - gra językowa z polską instrukcją i suplementem kupili również:
Czas tworzenia : 0.234 Ilosc zapytan : 107 - czas : 0.028196522033691