Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Générateur de questions - gra językowa

Générateur de questions - gra językowa

 28.99 PLN  
Cena internetowa 27.47 PLN 


Zobacz opcje wysyłki


Générateur de questions to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych służąca do nauki konstruowania pytań w języku francuskim z zastosowaniem ośmiu podstawowych słówek pytających: Quel(le)(s)?, Qui?, Que/Quoi?, Où?, Quand?, Pourquoi?, Comment?, Combien?.

POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Poziom początkujący (A1-B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli.

CELE JĘZYKOWE:
– formułowanie zdań pytających z użyciem słówek pytających;
– nauka podstawowego słownictwa i struktur języka francuskiego;
– rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

ZASTOSOWANIE GRY: Gra Générateur de questions uatrakcyjnia naukę języka francuskiego i jako taka może stanowić doskonałe uzupełnienie typowych zajęć szkolnych oraz kursów językowych. Idealnie sprawdza się również w warunkach domowych, gdzie może być wykorzystywana do zabaw z rodziną i przyjaciółmi w formie gry towarzyskiej.

ZAWARTOŚĆ: Zestaw zawiera następujące elementy:
– 8 kartonowych kostek do gry ze słówkami pytającymi oraz przykładowymi rzeczownikami i czasownikami, które można wykorzystać w budowanych zdaniach. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
– instrukcje w języku francuskim i polskim.

WARIANT PODSTAWOWY ROZGRYWKI:
Każdy z graczy kolejno wykonuje rzut kostką, a jego zadaniem jest ułożenie dowolnego zdania pytającego z zastosowaniem wylosowanego słówka Quel(le)(s)?, Qui?, Que/Quoi?, Où?, Quand?, Pourquoi?, Comment? lub Combien?.

WARIANT PODSTAWOWY 2:
Każdy z graczy kolejno wykonuje rzut kostką i układa pytanie składające się z wylosowanego słówka pytającego oraz jednego ze znajdujących się wokół niego wyrazów. Przykładowe zdanie dla słówka Quand? i rzeczownika réservation : Quand as-tu fait cette réservation?. Za każde poprawnie ułożone zdanie gracz otrzymuje punkt. Wygrywa ten z graczy, który zbierze największą ilość punktów.

POZAJĘZYKOWE ZALETY GRY: Gra Générateur de questions doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788364730849
Wymiary opakowania: 19 x 9,5 x 5cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

Générateur de questions est un jeu linguistique destiné à l’apprentissage de la formulation des questions en français, en employant des mots interrogatifs de base : Quel(le)(s)?, Qui?, Que/Quoi?, Où?, Quand?, Pourquoi?, Comment?, Combien?.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ LINGUISTIQUE: Niveau débutant (A1-A2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues).

ÂGE DES JOUEURS: Enfants à partir de 7 ans, adolescents et adultes.

OBJECTIFS LINGUISTIQUES:
– formuler des phrases interrogatives en employant des mots interrogatifs;
– apprendre du vocabulaire et des structures français de base;
– développer des savoir-faire aidant à mener une conversation

UTILISATION DU JEU: Le jeu « Générateur de questions » rend l’apprentissage du français plus attractif, ce qui en fait un complément idéal d’une leçon typique en classe ou d’un cours linguistique. C’est également un passe-temps idéal à la maison, où l’on peut l’employer en forme de jeu de société, en famille ou entre amis.

CONTENU: L’ensemble est constitué des éléments suivants:
– 8 dés en carton avec des mots interrogatifs, assortis des exemples de substantifs et de verbes pouvant être employés dans les phrases à construire;
– la fiche d’instructions.

VARIANTE BASIQUE:
Chaque participant lance un dé et a pour tâche de composer une phrase interrogative quelconque en employant le mot interrogatif sorti: Quel(le)(s)?, Qui?, Que/Quoi?, Où?, Quand?, Pourquoi?, Comment? ou Combien?.

VARIANTE BASIQUE no 2:
Chaque joueur effectue un coup de dé et compose une question contenant le mot interrogatif sorti et l’un des mots qui l’accompagnent. Voici l’exemple d’une phrase contenant le mot interrogatif Quand? et le mot réservation : Quand as-tu fait cette réservation?. Les joueurs se voient attribuer un point pour chaque phrase correctement construite. Le joueur qui aura totalisé le plus de points sera le vainqueur.

AVANTAGES EXTRALINGUISTIQUES DU JEU: Le jeu « Générateur de questions » perfectionne les capacités intellectuelles, telles que la mémoire, la concentration et l’esprit d’observation. Il est favorable à la mémorisation, il incite à l’activité ainsi qu’à une émulation saine. Son caractère ludique aide à nouer des relations sociales avec les autres participants et permet de réduire la distance entre l’apprenant et l’enseignant.

EAN: 9788364730849
Linguadice


  • ISBN:9788364730849
  • Wydawnictwo:Linguadice


Dodano dnia: wtorek 05 wrzesień, 2017


Czas tworzenia : 0.348 Ilosc zapytan : 112 - czas : 0.04649395727539