Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Gry edukacyjne i gry językowe włoski

Dydaktyczne gry językowe ELI stanowią dowód na to, że nauka języka obcego wcale nie musi być nudna i uciążliwa, ale że może łączyć się z ciekawą, relaksującą i wartościową formą spędzania czasu.

Gry językowe ELI:

- mogą służyć jako uzupełnienie dowolnego kursu języ ka włoskiego i stanowią doskonałe uzupełnienie tradycyjnych metod nauki, znacząco podnosząc jakość nauczania i wzbogacając wiedzę uczestników gry na temat języka włoskiego,

- charakteryzują się starannym wykonaniem oraz indywidualną i przyjazną szatą graficzną,

- zostały opracowane w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


Korzyści

Korzystanie z gier językowych jako materiałów wspomagających naukę języka włoskiego ma wiele zalet, wśród których można wymienić przede wszystkim zabawowy charakter tej formy nauki mający wpływ na rozładowanie napięcia i stresu towarzyszących nauce języka i pierwszym próbom budowania samodzielnych wypowiedzi oraz czynnego stosowania poznanych słów, zwrotów i form gramatycznych.

Ludyczny charakter gier językowych sprzyja również nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami gry oraz pozwala zredukować dystans pomiędzy uczniem i uczącym, dzięki czemu ewentualne uwagi ze strony uczącego przybierają mniej formalny i mniej stresujący dla ucznia charakter.

Gry językowe ELI doskonalą też sprawności umysłowe (na przykład pamięć, koncentrację i spostrzegawczość), rozwijają zainteresowania, pobudzają ciekawość, sprzyjają nauce skutecznego zapamiętywania oraz uczą aktywności i zdrowej rywalizacji.

Czas trwania rozgrywki

Maksymalny czas trwania rozgrywki przypadku w większości gier uzależniony jest wyłącznie od inwencji osoby prowadzącej. W przypadku gier, które mają ustalony czas trwania i przebieg rozgrywki, jej przerwanie i rozstrzygnięcie wyników gry jest możliwe w dowolnym momencie.


Dodatkowe komponenty

Każda gra wzbogacona została o dodatkowe warianty rozgrywek z wykorzystaniem standardowych komponentów zestawu oraz przy użyciu całkowicie nowej kostki lub żetonów rozszerzających zakres edukacyjny gry.

Wsparcie metodyczne

Do każdej z gier załączona jest broszurka metodyczna prezentująca zasady gry oraz sugestie dotyczące wykorzystania gry w różnych sytuacjach i propozycje dodatkowych ćwiczeń.

Cele

Celem gier językowych ELI jest umożliwienie nauki języka włoskiego poprzez zabawę, w trakcie której prezentacja struktur gramatycznych i słownictwa odbywa się mimochodem. Rozwijanie umiejętności związanych z praktycznym użyciem języka, jest więc naturalną konsekwencją interakcji werbalnych z innymi uczestnikami gry.

Gry językowe ELI mają ponadto za zadanie wzbogacać i utrwalać wiedzę na temat języka włoskiego oraz rozwijać świadomość dotyczącą cywilizacji i Włoch.

Dla kogo przeznaczone są gry językowe?

Wbrew obiegowej opinii na temat gier i zabaw dydaktyczne gry językowe ELI nie są przeznaczone wyłącznie dla dzieci i młodzieży, ale stworzone są z myślą o reprezentantach wszystkich grup wiekowych. Doskonale sprawdzają się więc w sytuacjach, gdy uczestnikami zajęć językowych są osoby dorosłe.

Rodzaje zastosowań

Gra może służyć jako uzupełnienie dowolnego kursu nauczania języka włoskiego i z powodzeniem może być stosowana zarówno na zajęciach w szkole, jak i w trakcie indywidualnych lekcji, zabaw z przyjaciółmi lub też w rodzinnym gronie.

Konkretne zastosowania w warunkach zajęć grupowych (na przykład w szkole):

- wprowadzenie do tematyki lub zagadnień gramatycznych, które mają być prezentowane w trakcie danej lekcji,

- podsumowanie lekcji poruszającej daną tematykę lub zagadnienie gramatyczne,

- sprawdzenie umiejętności językowych ucznia pod kątem znajomości wybranych zagadnień gramatycznych lub słownictwa,

- wykorzystanie jako ćwiczenia rozluźniającego w trakcie zajęć w sytuacji, gdy uczniowie wykazują oznaki zmęczenia oraz mają problemy z koncentracją,

- wykorzystanie jako formy nagrody na zakończenie lekcji.

Polskie instrukcje

Do gier dołączono rozszerzone instrukcje w języku polskim zawierające wprowadzenie metodyczne dla nauczycieli, rodziców oraz samych graczy, rozbudowane scenariusze rozgrywek, propozycje dodatkowych ćwiczeń i zabaw językowych oraz słowniczki do swobodnego kopiowania z wyrazami z gry wraz z tłumaczeniem na język polski i transkrypcją fonetyczną.

Poziomy trudności

Gry dydaktyczne ELI przeznaczone są dla osób uczących się języka włoskiego na poziomach od A1 do B1.

Zobacz także...

Więcej infornacji na temat gier językowych znajdziesz na stronie www.gry-jezykowe.pl.

Zestawienie gier do języka włoskiego

Nazwa Poziom Cele dydaktyczne Zawartość zestawu Rodzaj gry

Tombola illustrata
EAN 9788881483099
A1 -nauka podstawowego słownictwa języka włoskiego 100 kart
36 plansz
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo

Bis
EAN 9788881481750
A1 -nauka podstawowego słownictwa języka włoskiego 120 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

Il gioco dei numeri
EAN 9788881480784
A1 -nauka liczebników włoskich od 1 do 100 100 kart
36 plansz
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo

Il domino delle ore
EAN 9788881480838
A1 -nauka odczytywania godzin na zegarze
-nauka słownictwa i wyrażeń dotyczących pytania o godzinę oraz udzielania odpowiedzi
48 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Domino

Tombola dei verbi
EAN 9788853611796
A1 -nauka podstawowych czasowników włoskich 66 kart
36 plansz
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo

Prepara la valigia
EAN 9788853619303
A1-A2 -nauka podstawowych nazw części garderoby, przedmiotów, kosmetyków i akcesoriów podróżnych w języku włoskim -36 plansz
-66 kart z ilustracjami ubrań, przedmiotów i akcesoriów oraz ich nazwami,
-dodatkowa kostka do gry,
-instrukcje w języku włoskim i polskim,
Bingo

Il regno animale
EAN 9788853622808
A1-A2 -poznawanie nazw zwierząt w języku włoskim,
-poznawanie słownictwa związanego z wybranymi cechami zwierząt i ich środowiskiem życia.
-36 plansz,
-66 kart z ilustracjami zwierząt i ich nazwami,
-8 kart z przyimkami miejsca
-instrukcja w języku włoskim.
Bingo

L'isola delle preposizioni
EAN 9788853613615
A1-A2 -nauka przyimków miejsca i ćwiczenie ich użycia w zdaniach,
-nauka nazw przedmiotów,
-samodzielne budowanie wypowiedzi ustne
1 dwustronna plansza
58 kart z rysunkami postaci i zdaniami do uzupełnienia
8 kart z przyimkami miejsca
60 żetonów
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

La lista della spesa
EAN 9788853613660
A1-A2 -nauka nazw produktów żywnościowych,
-nauka rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych,
-nauka słownictwa i wyrażeń związanych z robieniem zakupów,
-samodzielne budowanie wypowiedzi ustnej
36 plansz
66 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo, gra w karty

Super Bis
EAN 9788881480999
A2 -nauka form pytających, czasów gramatycznych oraz słownictwa języka włoskiego
-nauka prowadzenia konwersacji w formie bardzo krótkich dialogów
120 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

Chi è?
EAN 9788853611741
A2 -nauka słownictwa i wyrażeń związanych z opisem cech wyglądu fizycznego 66 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

Il gioco dei mestieri
EAN 9788881480883
A2 -stymulowanie umiejętności zapamiętywania oraz kojarzenia ze sobą wyrazów, zdań i obrazków
-nauka nazw zawodów w języku włoskim
120 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

Segui l'indizio
EAN 9788853619358
A2 -poznawanie elementów cywilizacji i kultury Włoch -66 kart ze zdjęciami,
-66 kart z opisami odnoszącymi się do obrazków,
-dodatkowa kostka do gry,
-instrukcje w języku włoskim i polskim.
Gra w karty

L'inventafrase
EAN 9788853616784
A2-B1 -budowanie zdań w języku włoskim z użyciem różnych czasowników, wyrażeń czasowych i trybów -plansza do gry,
-66 kart,
broszurka metodyczna z instrukcją,
-trzy kostki do gry + dodatkowa kostka,
-instrukcje w języku włoskim i polskim.
Gra planszowa

Come stai?
EAN 9788853622754
A2-B1 -nauka języka włoskiego połączona z przyswojeniem podstawowej wiedzy o zdrowiu człowieka. -składana kartonowa plansza o wymiarach 40x40cm,
-132 karty z pytaniami/zadaniami,
-72 karty z pytaniami,
-2 kostki,
-instrukcja w języku włoskim.
Gra planszowa

Il pianeta in gioco
EAN 9788853622853
A2-B1 -nauka języka włoskiego połączona z przyswojeniem podstawowej wiedzy na temat źródeł i rodzajów zanieczyszczeń cywilizacyjnych oraz dbałości o otoczenie i środowisko naturalne. -składana kartonowa plansza o wymiarach 40x40cm,
-60 kart ze zdjęciami,
-72 karty z pytaniami,
-kostka do gry,
-kolorowa instrukcja w języku włoskim.
Gra planszowa

Domande a catena
EAN 9788853604705
A2-B1 -nauka form pytających, czasów gramatycznych oraz słownictwa języka włoskiego
-nauka prowadzenia konwersacji w formie krótkich dialogów
-nauka niektórych wyrażeń idiomatycznych
132 karty
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

Domande e risposte
EAN 9788853611697
A2-B1 -stosowanie zaimków i przysłówków w zdaniach pytających
-nauka podstawowego słownictwa i struktur języka włoskiego
-rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji
1 duża plansza
1 duża kostka do gry
66 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

Il domino della giornata
EAN 9788881483044
A2-B1 -poprawne stosowanie najczęściej używanych czasów gramatycznych
-nauka słownictwa związanego z czynnościami życia codziennego
48 kart domino
broszurka metodyczna z instrukcją
Domino

Festeggiamo!
EAN 9788853604750
A2-B1 -poprawne stosowanie najczęściej używanych czasów gramatycznych
-nauka słownictwa związanego ze wspólnym spędzaniem czasu i organizowaniem spotkań towarzyskich
48 kart domino
broszurka metodyczna z instrukcją
Domino

Viaggio in Italia
EAN 9788853604651
A2-B1 -ćwiczenie poprawnego użycia rodzajników, przymiotników, czasowników, oraz budowania zdań pytających i przeczących
-nauka liczebników powyżej 100
-prezentacja kultury, historii i geografii Włoch
-nauka niektórych wyrażeń idiomatycznych
-nauka słownictwa
2 duże kostki do gry
1 duża plansza
132 karty
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

Campionato d'italiano
EAN 9788853613714
A2-B1 -poznawanie geografii, kultury, historii i tradycji Włoch,
-nauka słownictwa i wyrażeń idiomatycznych,
-rewizja znajomości zasad gramatyki, w tym konstruowania zdań pytających
1 plansza
2 talie kart po 66 sztuk
1 składana kostka do gry
60 żetonów
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

Il grande gioco dei verbi
EAN 9788881483143
A2-B1 -ćwiczenie odmian włoskich czasowników regularnych i nieregularnych 100 kart
3 duże kostki do gry
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty
Czas tworzenia : 0.157 Ilosc zapytan : 31 - czas : 0.028494266662598