Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Gry edukacyjne i gry językowe niemiecki

Dydaktyczne gry językowe ELI stanowią dowód na to, że nauka języka obcego wcale nie musi być nudna i uciążliwa, ale że może łączyć się z ciekawą, relaksującą i wartościową formą spędzania czasu.

Gry językowe ELI:

- mogą służyć jako uzupełnienie dowolnego kursu języ ka niemieckiego i stanowią doskonałe uzupełnienie tradycyjnych metod nauki, znacząco podnosząc jakość nauczania i wzbogacając wiedzę uczestników gry na temat języka niemieckiego,

- charakteryzują się starannym wykonaniem oraz indywidualną i przyjazną szatą graficzną,

- zostały opracowane w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


Korzyści

Korzystanie z gier językowych jako materiałów wspomagających naukę języka niemieckiego ma wiele zalet, wśród których można wymienić przede wszystkim zabawowy charakter tej formy nauki mający wpływ na rozładowanie napięcia i stresu towarzyszących nauce języka i pierwszym próbom budowania samodzielnych wypowiedzi oraz czynnego stosowania poznanych słów, zwrotów i form gramatycznych.

Ludyczny charakter gier językowych sprzyja również nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami gry oraz pozwala zredukować dystans pomiędzy uczniem i uczącym, dzięki czemu ewentualne uwagi ze strony uczącego przybierają mniej formalny i mniej stresujący dla ucznia charakter.

Gry językowe ELI doskonalą też sprawności umysłowe (na przykład pamięć, koncentrację i spostrzegawczość), rozwijają zainteresowania, pobudzają ciekawość, sprzyjają nauce skutecznego zapamiętywania oraz uczą aktywności i zdrowej rywalizacji.

Czas trwania rozgrywki

Maksymalny czas trwania rozgrywki przypadku w większości gier uzależniony jest wyłącznie od inwencji osoby prowadzącej. W przypadku gier, które mają ustalony czas trwania i przebieg rozgrywki, jej przerwanie i rozstrzygnięcie wyników gry jest możliwe w dowolnym momencie.


Dodatkowe komponenty

Każda gra wzbogacona została o dodatkowe warianty rozgrywek z wykorzystaniem standardowych komponentów zestawu oraz przy użyciu całkowicie nowej kostki lub żetonów rozszerzających zakres edukacyjny gry.

Wsparcie metodyczne

Do każdej z gier załączona jest broszurka metodyczna prezentująca zasady gry oraz sugestie dotyczące wykorzystania gry w różnych sytuacjach i propozycje dodatkowych ćwiczeń.

Cele

Celem gier językowych ELI jest umożliwienie nauki języka niemieckiego poprzez zabawę, w trakcie której prezentacja struktur gramatycznych i słownictwa odbywa się mimochodem. Rozwijanie umiejętności związanych z praktycznym użyciem języka, jest więc naturalną konsekwencją interakcji werbalnych z innymi uczestnikami gry.

Gry językowe ELI mają ponadto za zadanie wzbogacać i utrwalać wiedzę na temat języka niemieckiego oraz rozwijać świadomość dotyczącą cywilizacji i kultury krajów niemieckojęzycznych.

Dla kogo przeznaczone są gry językowe?

Wbrew obiegowej opinii na temat gier i zabaw dydaktyczne gry językowe ELI nie są przeznaczone wyłącznie dla dzieci i młodzieży, ale stworzone są z myślą o reprezentantach wszystkich grup wiekowych. Doskonale sprawdzają się więc w sytuacjach, gdy uczestnikami zajęć językowych są osoby dorosłe.

Rodzaje zastosowań

Gra może służyć jako uzupełnienie dowolnego kursu nauczania języka niemieckiego i z powodzeniem może być stosowana zarówno na zajęciach w szkole, jak i w trakcie indywidualnych lekcji, zabaw z przyjaciółmi lub też w rodzinnym gronie.

Konkretne zastosowania w warunkach zajęć grupowych (na przykład w szkole):

- wprowadzenie do tematyki lub zagadnień gramatycznych, które mają być prezentowane w trakcie danej lekcji,

- podsumowanie lekcji poruszającej daną tematykę lub zagadnienie gramatyczne,

- sprawdzenie umiejętności językowych ucznia pod kątem znajomości wybranych zagadnień gramatycznych lub słownictwa,

- wykorzystanie jako ćwiczenia rozluźniającego w trakcie zajęć w sytuacji, gdy uczniowie wykazują oznaki zmęczenia oraz mają problemy z koncentracją,

- wykorzystanie jako formy nagrody na zakończenie lekcji.

Polskie instrukcje

Do gier dołączono rozszerzone instrukcje w języku polskim zawierające wprowadzenie metodyczne dla nauczycieli, rodziców oraz samych graczy, rozbudowane scenariusze rozgrywek, propozycje dodatkowych ćwiczeń i zabaw językowych oraz słowniczki do swobodnego kopiowania z wyrazami z gry wraz z tłumaczeniem na język polski i transkrypcją fonetyczną.

Poziomy trudności

Gry dydaktyczne ELI przeznaczone są dla osób uczących się języka niemieckiego na poziomach od A1 do B1.

Zobacz także...

Więcej informacji na temat gier językowych znajdziesz na stronie www.gry-jezykowe.pl.

Zestawienie gier do języka niemieckiego

Nazwa Poziom Cele dydaktyczne Zawartość zestawu Rodzaj gry

Bilder-Bingo
EAN 9788881483075
A1 -nauka podstawowego słownictwa języka niemieckiego 100 kart
36 plansz
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo

Bis
EAN 9788881480739
A1 -nauka podstawowego słownictwa języka niemieckiego 120 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

Das Zahlenspiel
EAN 9788881480760
A1 -nauka liczebników niemieckich od 1 do 100 100 kart
36 plansz
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo

Das Uhrzeit-Domino
EAN 9788881480814
A1 -nauka odczytywania godzin na zegarze
-nauka słownictwa i wyrażeń dotyczących pytania o godzinę oraz udzielania odpowiedzi
48 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Domino

Verben Bingo
EAN 9788853611772
A1 -nauka podstawowych czasowników niemieckich 66 kart
36 plansz
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo

Wir packen unseren Koffer
EAN 9788853619280
A1-A2 -nauka przyimków miejsca i ćwiczenie ich użycia w zdaniach,
-nauka nazw przedmiotów,
-samodzielne budowanie wypowiedzi ustne
-36 plansz,
66 kart z ilustracjami ubrań, przedmiotów i akcesoriów oraz ich nazwami,
-dodatkową kostkę do gry,
-instrukcje w języku niemieckim i polskim
Bingo

Die Welt der Tiere
EAN 9788853622839
A1-A2 -poznawanie elementów cywilizacji i kultury Niemiec i krajów niemieckojęzycznych -66 kart ze zdjęciami
-66 kart z opisami odnoszącymi się do obrazków (po 5 wskazówek na każdej karcie), -dodatkową kostkę do gry,
-instrukcje w języku niemieckim i polskim
Bingo

Die Insel der Präpositionen
EAN 9788853613646
A1-A2 -nauka przyimków miejsca i ćwiczenie ich użycia w zdaniach,
-nauka nazw przedmiotów,
-samodzielne budowanie wypowiedzi ustne
1 dwustronna plansza
58 kart z rysunkami postaci i zdaniami do uzupełnienia
8 kart z przyimkami miejsca
60 żetonów
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

Lasst uns einkaufen!
EAN 9788853613691
A1-A2 -nauka nazw produktów żywnościowych,
-nauka rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych,
-nauka słownictwa i wyrażeń związanych z robieniem zakupów,
-samodzielne budowanie wypowiedzi ustnej
36 plansz
66 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo, gra w karty

Super Bis
EAN 9788881480975
A2 -nauka form pytających, czasów gramatycznych oraz słownictwa języka niemieckiego
-nauka prowadzenia konwersacji w formie bardzo krótkich dialogów
120 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

Wer ist das?
EAN 9788853611727
A2 -nauka słownictwa i wyrażeń związanych z opisem cech wyglądu fizycznego 66 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

Das Spiel der Berufe
EAN 9788881480869
A2 -stymulowanie umiejętności zapamiętywania oraz kojarzenia ze sobą wyrazów, zdań i obrazków
-nauka nazw zawodów w języku niemieckim 
120 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

Schnitzeljagd Deutsch
EAN 9788853619334
A2 -nauka języka niemieckiego połączona z przyswojeniem podstawowej wiedzy na temat źródeł i rodzajów zanieczyszczeń cywilizacyjnych oraz dbałości o otoczenie i środowisko naturalne. -66 kart ze zdjęciami,
-66 kart z opisami odnoszącymi się do obrazków
-instrukcje w języku niemieckim i polskim,
-dodatkowa kostka do gry,
Gra w karty

Der Planet steht auf dem Spiel
EAN 9788853622785
A2-B1 -nauka języka niemieckiego połączona z przyswojeniem podstawowej wiedzy na temat źródeł i rodzajów zanieczyszczeń cywilizacyjnych oraz dbałości o otoczenie i środowisko naturalne -składana kartonowa plansza o wymiarach 40x40cm,
-60 kart ze zdjęciami
-72 karty z pytaniami
-kostka
-kolorowa instrukcja w języku niemieckim
Gra planszowa

Bau den Satz!
EAN 9788853616760
A2-B1 -budowanie zdań w języku niemieckim z użyciem różnych czasowników, wyrażeń czasowych i trybów -plansza do gry,
-66 kart,
-trzy kostki do gry, -instrukcje w języku niemieckim i angielskim,
-dodatkowa kostka do gry
Gra planszowa

Wie geht's?
EAN 9788853622785
A2-B1 -nauka języka niemieckiego połączona z przyswojeniem podstawowej wiedzy o zdrowiu człowieka -dwustronna składana kartonowa plansza o wymiarach 40x40cm,
-132 karty z pytaniami/zadaniami
-2 kostki
Gra planszowa

Kettenfragen
EAN 9788853604729
A2-B1 -nauka form pytających, czasów gramatycznych oraz słownictwa języka niemieckiego
-nauka prowadzenia konwersacji w formie krótkich dialogów
-nauka niektórych wyrażeń idiomatycznych
132 karty
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

Fragen und Antworten
EAN 9788853611673
A2-B1 -stosowanie zaimków i przysłówków w zdaniach pytających
-nauka podstawowego słownictwa i struktur języka niemieckiego
-rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji 
1 duża plansza
1 duża kostka do gry
66 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

Das Tagesablauf- Domino
EAN 9788881483020
A2-B1 -poprawne stosowanie najczęściej używanych czasów gramatycznych
-nauka słownictwa związanego z czynnościami życia codziennego
48 kart domino
broszurka metodyczna z instrukcją
Domino

Lasst uns feiern!
EAN 9788853604774
A2-B1 -poprawne stosowanie najczęściej używanych czasów gramatycznych
-nauka słownictwa związanego ze wspólnym spędzaniem czasu i organizowaniem spotkań towarzyskich
48 kart domino
broszurka metodyczna z instrukcją
Domino

Die Rundreise unterwegs in den deutschsprachigen Ländern
EAN 9788853604675
A2-B1 -ćwiczenie poprawnego użycia rodzajników, przymiotników, czasowników, oraz budowania zdań pytających i przeczących
-nauka liczebników powyżej 100
-prezentacja kultury, historii i geografii Niemiec, Austrii i Szwajcarii
-nauka niektórych wyrażeń idiomatycznych
-nauka słownictwa
2 duże kostki do gry
1 duża plansza
132 karty
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

Deutsch Meisterschaft
EAN 9788853613745
A2-B1 -poznawanie geografii, kultury, historii i tradycji krajów niemieckojęzycznych
-nauka słownictwa i wyrażeń idiomatycznych,
-rewizja znajomości zasad gramatyki, w tym konstruowania zdań pytających
1 plansza
2 talie kart po 66 sztuk
1 składana kostka do gry
60 żetonów
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

Das Große Spiel der Verben
EAN 9788881483129
A2-B1 -ćwiczenie odmian niemieckich czasowników regularnych i nieregularnych 100 kart
3 duże kostki do gry
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty
Czas tworzenia : 0.152 Ilosc zapytan : 31 - czas : 0.028083945083618