Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Gry edukacyjne i gry językowe hiszpański

Dydaktyczne gry językowe ELI stanowią dowód na to, że nauka języka obcego wcale nie musi być nudna i uciążliwa, ale że może łączyć się z ciekawą, relaksującą i wartościową formą spędzania czasu.

Gry językowe ELI:

- mogą służyć jako uzupełnienie dowolnego kursu języ ka hiszpańskiego i stanowią doskonałe uzupełnienie tradycyjnych metod nauki, znacząco podnosząc jakość nauczania i wzbogacając wiedzę uczestników gry na temat języka hiszpańskiego,

- charakteryzują się starannym wykonaniem oraz indywidualną i przyjazną szatą graficzną,

- zostały opracowane w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


Korzyści

Korzystanie z gier językowych jako materiałów wspomagających naukę języka hiszpańskiego ma wiele zalet, wśród których można wymienić przede wszystkim zabawowy charakter tej formy nauki mający wpływ na rozładowanie napięcia i stresu towarzyszących nauce języka i pierwszym próbom budowania samodzielnych wypowiedzi oraz czynnego stosowania poznanych słów, zwrotów i form gramatycznych.

Ludyczny charakter gier językowych sprzyja również nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami gry oraz pozwala zredukować dystans pomiędzy uczniem i uczącym, dzięki czemu ewentualne uwagi ze strony uczącego przybierają mniej formalny i mniej stresujący dla ucznia charakter.

Gry językowe ELI doskonalą też sprawności umysłowe (na przykład pamięć, koncentrację i spostrzegawczość), rozwijają zainteresowania, pobudzają ciekawość, sprzyjają nauce skutecznego zapamiętywania oraz uczą aktywności i zdrowej rywalizacji.

Czas trwania rozgrywki

Maksymalny czas trwania rozgrywki przypadku w większości gier uzależniony jest wyłącznie od inwencji osoby prowadzącej. W przypadku gier, które mają ustalony czas trwania i przebieg rozgrywki, jej przerwanie i rozstrzygnięcie wyników gry jest możliwe w dowolnym momencie.


Dodatkowe komponenty

Każda gra wzbogacona została o dodatkowe warianty rozgrywek z wykorzystaniem standardowych komponentów zestawu oraz przy użyciu całkowicie nowej kostki lub żetonów rozszerzających zakres edukacyjny gry.

Wsparcie metodyczne

Do każdej z gier załączona jest broszurka metodyczna prezentująca zasady gry oraz sugestie dotyczące wykorzystania gry w różnych sytuacjach i propozycje dodatkowych ćwiczeń.

Cele

Celem gier językowych ELI jest umożliwienie nauki języka hiszpańskiego poprzez zabawę, w trakcie której prezentacja struktur gramatycznych i słownictwa odbywa się mimochodem. Rozwijanie umiejętności związanych z praktycznym użyciem języka, jest więc naturalną konsekwencją interakcji werbalnych z innymi uczestnikami gry.

Gry językowe ELI mają ponadto za zadanie wzbogacać i utrwalać wiedzę na temat języka hiszpańskiego oraz rozwijać świadomość dotyczącą cywilizacji i kultury krajów hispanojęzycznych.

Dla kogo przeznaczone są gry językowe?

Wbrew obiegowej opinii na temat gier i zabaw dydaktyczne gry językowe ELI nie są przeznaczone wyłącznie dla dzieci i młodzieży, ale stworzone są z myślą o reprezentantach wszystkich grup wiekowych. Doskonale sprawdzają się więc w sytuacjach, gdy uczestnikami zajęć językowych są osoby dorosłe.

Rodzaje zastosowań

Gra może służyć jako uzupełnienie dowolnego kursu nauczania języka hiszpańskiego i z powodzeniem może być stosowana zarówno na zajęciach w szkole, jak i w trakcie indywidualnych lekcji, zabaw z przyjaciółmi lub też w rodzinnym gronie.

Konkretne zastosowania w warunkach zajęć grupowych (na przykład w szkole):

- wprowadzenie do tematyki lub zagadnień gramatycznych, które mają być prezentowane w trakcie danej lekcji,

- podsumowanie lekcji poruszającej daną tematykę lub zagadnienie gramatyczne,

- sprawdzenie umiejętności językowych ucznia pod kątem znajomości wybranych zagadnień gramatycznych lub słownictwa,

- wykorzystanie jako ćwiczenia rozluźniającego w trakcie zajęć w sytuacji, gdy uczniowie wykazują oznaki zmęczenia oraz mają problemy z koncentracją,

- wykorzystanie jako formy nagrody na zakończenie lekcji.

Polskie instrukcje

Do gier dołączono rozszerzone instrukcje w języku polskim zawierające wprowadzenie metodyczne dla nauczycieli, rodziców oraz samych graczy, rozbudowane scenariusze rozgrywek, propozycje dodatkowych ćwiczeń i zabaw językowych oraz słowniczki do swobodnego kopiowania z wyrazami z gry wraz z tłumaczeniem na język polski i transkrypcją fonetyczną.

Poziomy trudności

Gry dydaktyczne ELI przeznaczone są dla osób uczących się języka hiszpańskiego na poziomach od A1 do B1.

Zobacz także...

Więcej informacji na temat gier językowych znajdziesz na stronie www.gry-jezykowe.pl.

Zestawienie gier do języka hiszpańskiego

Nazwa Poziom Cele dydaktyczne Zawartość zestawu Rodzaj gry

Bingo ilustrado
EAN 9788881483082
A1 -nauka podstawowego słownictwa języka hiszpańskiego 100 kart
36 plansz
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo

Bis
EAN 9788881481743
A1 -nauka podstawowego słownictwa języka hiszpańskiego 120 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

El juego de los números
EAN 9788881480777
A1 -nauka liczebników hiszpańskich od 1 do 100 100 kart
36 plansz
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo

El dominó de las horas
EAN 9788881480821
A1 -nauka odczytywania godzin na zegarze
-nauka słownictwa i wyrażeń dotyczących pytania o godzinę oraz udzielania odpowiedzi
48 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Domino

Bingo de los verbos
EAN 9788853611789
A1 -nauka podstawowych czasowników hiszpańskich 66 kart
36 plansz
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo

El reino de los animales
EAN 9788853622846
A1-A2 -poznawanie nazw zwierząt w języku hiszpańskim
-poznawanie słownictwa związanego z wybranymi cechami zwierząt i ich środowiskiem życia.
-36 plansz z umieszczonymi po jednej stronie grupami zwierząt oraz ilustracjami po drugiej
-66 kart z ilustracjami ubrań, przedmiotów i akcesoriów oraz ich nazwami,
-instrukcja w języku hiszpańskim.
Gra w karty

¡Haz la maleta!
EAN 9788853619297
A1-A2 -nauka podstawowych nazw części garderoby, przedmiotów, kosmetyków i akcesoriów podróżnych w języku hiszpańskim -36 plansz
-66 kart z ilustracjami ubrań, przedmiotów i akcesoriów oraz ich nazwami,
-instrukcje w języku hiszpańskim i polskim.
Gra w karty

La Isla de las preposiciones
EAN 9788853613653
A1-A2 -nauka przyimków miejsca i ćwiczenie ich użycia w zdaniach,
-nauka nazw przedmiotów,
-samodzielne budowanie wypowiedzi ustne
1 dwustronna plansza
58 kart z rysunkami postaci i zdaniami do uzupełnienia
8 kart z przyimkami miejsca
60 żetonów
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

¡Vamos al mercado!
EAN 9788853613707
A1-A2 -nauka nazw produktów żywnościowych,
-nauka rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych,
-nauka słownictwa i wyrażeń związanych z robieniem zakupów,
-samodzielne budowanie wypowiedzi ustnej
36 plansz
66 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo, gra w karty

Super Bis
EAN 9788881480982
A2 -nauka form pytających, czasów gramatycznych oraz słownictwa języka hiszpańskiego
-nauka prowadzenia konwersacji w formie bardzo krótkich dialogów
120 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

żQuién es?
EAN 9788853611734
A2 -nauka słownictwa i wyrażeń związanych z opisem cech wyglądu fizycznego 66 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

El juego de los oficios
EAN 9788881480876
A2 -stymulowanie umiejętności zapamiętywania oraz kojarzenia ze sobą wyrazów, zdań i obrazków
-nauka nazw zawodów w języku hiszpańskim
120 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

¡Sigue la pista!
EAN 9788853619341
A2 -poznawanie elementów cywilizacji i kultury Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych. -66 kart ze zdjęciami
-66 kart z opisami odnoszącymi się do obrazków,
-72 karty z pytaniami,
-dodatkowa kostka do gry,
-instrukcje w języku hiszpańskim i polskim.
Gra w karty

Con tus palabras
EAN 9788853616777
A2-B1 -budowanie zdań w języku hiszpańskim z użyciem różnych czasowników, wyrażeń czasowych i trybów. -planszę do gry, -66 kart,
-trzy kostki do gry + dodatkowa kostka,
-instrukcje w języku hiszpańskim i włoskim.
Gra planszowa

El planeta en juego
EAN 9788853622860
A2-B1 nauka języka hiszpańskiego połączona z przyswojeniem podstawowej wiedzy na temat źródeł i rodzajów zanieczyszczeń cywilizacyjnych oraz dbałości o otoczenie i środowisko naturalne. -dwustronna składana kartonowa plansza o wymiarach 40x40cm,
-60 kart ze zdjęciami
-72 karty z pytaniami
-kostkę do gry
-kolorowa instrukcja w języku hiszpańskim
Gra planszowa

¿Qué tal estás?
EAN 9788853622792
A2-B1 -nauka języka hiszpańskiego połączona z przyswojeniem podstawowej wiedzy o zdrowiu człowieka. -dwustronna składana kartonowa plansza o wymiarach 40x40cm,
-132 karty z pytaniami/zadaniami
-2 kostki
Gra planszowa

Preguntas encadenadas
EAN 9788853604712
A2-B1 -nauka form pytających, czasów gramatycznych oraz słownictwa języka hiszpańskiego
-nauka prowadzenia konwersacji w formie krótkich dialogów
-nauka niektórych wyrażeń idiomatycznych
132 karty
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

Preguntas y Respuestas
EAN 9788853611680
A2-B1 -stosowanie zaimków i przysłówków w zdaniach pytających
-nauka podstawowego słownictwa i struktur języka hiszpańskiego
-rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji
1 duża plansza
1 duża kostka do gry
66 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

El Dominó de cada dia
EAN 9788881483037
A2-B1 -poprawne stosowanie najczęściej używanych czasów gramatycznych
-nauka słownictwa związanego z czynnościami życia codziennego
48 kart domino
broszurka metodyczna z instrukcją
Domino

¡Todos de fiesta!
EAN 9788853604767
A2-B1 -poprawne stosowanie najczęściej używanych czasów gramatycznych
-nauka słownictwa związanego ze wspólnym spędzaniem czasu i organizowaniem spotkań towarzyskich
48 kart domino
broszurka metodyczna z instrukcją
Domino

Viaje por Espańa
EAN 9788853604668
A2-B1 -ćwiczenie poprawnego użycia rodzajników, przymiotników, czasowników, oraz budowania zdań pytających i przeczących
-nauka liczebników powyżej 100
-prezentacja kultury, historii i geografii Hiszpanii
-nauka niektórych wyrażeń idiomatycznych
-nauka słownictwa
2 duże kostki do gry
1 duża plansza
132 karty
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

Campeonato de espańol
EAN 9788853613752
A2-B1 -poznawanie geografii, kultury, historii i tradycji krajów iberojęzycznych
-nauka słownictwa i wyrażeń idiomatycznych,
-rewizja znajomości zasad gramatyki, w tym konstruowania zdań pytających
1 plansza
2 talie kart po 66 sztuk
1 składana kostka do gry
60 żetonów
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

El Gran Juego de los Verbos
EAN 9788881483136
A2-B1 -ćwiczenie odmian hiszpańskich czasowników regularnych i nieregularnych 100 kart
3 duże kostki do gry
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty
Czas tworzenia : 0.154 Ilosc zapytan : 31 - czas : 0.028292242431641