Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Gry edukacyjne i gry językowe francuski

Dydaktyczne gry językowe ELI stanowią dowód na to, że nauka języka obcego wcale nie musi być nudna i uciążliwa, ale że może łączyć się z ciekawą, relaksującą i wartościową formą spędzania czasu.

Gry językowe ELI:

- mogą służyć jako uzupełnienie dowolnego kursu języka francuskiego i stanowią doskonałe uzupełnienie tradycyjnych metod nauki, znacząco podnosząc jakość nauczania i wzbogacając wiedzę uczestników gry na temat języka francuskiego,

- charakteryzują się starannym wykonaniem oraz indywidualną i przyjazną szatą graficzną,

- zostały opracowane w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


Korzyści

Korzystanie z gier językowych jako materiałów wspomagających naukę języka francuskiego ma wiele zalet, wśród których można wymienić przede wszystkim zabawowy charakter tej formy nauki mający wpływ na rozładowanie napięcia i stresu towarzyszących nauce języka i pierwszym próbom budowania samodzielnych wypowiedzi oraz czynnego stosowania poznanych słów, zwrotów i form gramatycznych.

Ludyczny charakter gier językowych sprzyja również nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami gry oraz pozwala zredukować dystans pomiędzy uczniem i uczącym, dzięki czemu ewentualne uwagi ze strony uczącego przybierają mniej formalny i mniej stresujący dla ucznia charakter.

Gry językowe ELI doskonalą też sprawności umysłowe (na przykład pamięć, koncentrację i spostrzegawczość), rozwijają zainteresowania, pobudzają ciekawość, sprzyjają nauce skutecznego zapamiętywania oraz uczą aktywności i zdrowej rywalizacji.

Czas trwania rozgrywki

Maksymalny czas trwania rozgrywki przypadku w większości gier uzależniony jest wyłącznie od inwencji osoby prowadzącej. W przypadku gier, które mają ustalony czas trwania i przebieg rozgrywki, jej przerwanie i rozstrzygnięcie wyników gry jest możliwe w dowolnym momencie.


Dodatkowe komponenty

Każda gra wzbogacona została o dodatkowe warianty rozgrywek z wykorzystaniem standardowych komponentów zestawu oraz przy użyciu całkowicie nowej kostki lub żetonów rozszerzających zakres edukacyjny gry.

Wsparcie metodyczne

Do każdej z gier załączona jest broszurka metodyczna prezentująca zasady gry oraz sugestie dotyczące wykorzystania gry w różnych sytuacjach i propozycje dodatkowych ćwiczeń.

Cele

Celem gier językowych ELI jest umożliwienie nauki języka francuskiego poprzez zabawę, w trakcie której prezentacja struktur gramatycznych i słownictwa odbywa się mimochodem. Rozwijanie umiejętności związanych z praktycznym użyciem języka, jest więc naturalną konsekwencją interakcji werbalnych z innymi uczestnikami gry.

Gry językowe ELI mają ponadto za zadanie wzbogacać i utrwalać wiedzę na temat języka francuskiego oraz rozwijać świadomość dotyczącą cywilizacji i kultury krajów frankofońskich.

Dla kogo przeznaczone są gry językowe?

Wbrew obiegowej opinii na temat gier i zabaw dydaktyczne gry językowe ELI nie są przeznaczone wyłącznie dla dzieci i młodzieży, ale stworzone są z myślą o reprezentantach wszystkich grup wiekowych. Doskonale sprawdzają się więc w sytuacjach, gdy uczestnikami zajęć językowych są osoby dorosłe.

Rodzaje zastosowań

Gra może służyć jako uzupełnienie dowolnego kursu nauczania języka francuskiego i z powodzeniem może być stosowana zarówno na zajęciach w szkole, jak i w trakcie indywidualnych lekcji, zabaw z przyjaciółmi lub też w rodzinnym gronie.

Konkretne zastosowania w warunkach zajęć grupowych (na przykład w szkole):

- wprowadzenie do tematyki lub zagadnień gramatycznych, które mają być prezentowane w trakcie danej lekcji,

- podsumowanie lekcji poruszającej daną tematykę lub zagadnienie gramatyczne,

- sprawdzenie umiejętności językowych ucznia pod kątem znajomości wybranych zagadnień gramatycznych lub słownictwa,

- wykorzystanie jako ćwiczenia rozluźniającego w trakcie zajęć w sytuacji, gdy uczniowie wykazują oznaki zmęczenia oraz mają problemy z koncentracją,

- wykorzystanie jako formy nagrody na zakończenie lekcji.

Polskie instrukcje

Do gier dołączono rozszerzone instrukcje w języku polskim zawierające wprowadzenie metodyczne dla nauczycieli, rodziców oraz samych graczy, rozbudowane scenariusze rozgrywek, propozycje dodatkowych ćwiczeń i zabaw językowych oraz słowniczki do swobodnego kopiowania z wyrazami z gry wraz z tłumaczeniem na język polski i transkrypcją fonetyczną.

Poziomy trudności

Gry dydaktyczne ELI przeznaczone są dla osób uczących się języka francuskiego na poziomach od A1 do B1.

Zobacz także...

Więcej informacji na temat gier językowych znajdziesz na stronie www.gry-jezykowe.pl.

Zestawienie gier do języka francuskiego

Nazwa Poziom Cele dydaktyczne Zawartość zestawu Rodzaj gry

Bingo Images
EAN 9788881483068
A1 -nauka podstawowego słownictwa języka francuskiego 100 kart
36 plansz
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo

Bis
EAN 9788881480722
A1 -nauka podstawowego słownictwa języka francuskiego 120 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

Le Jeu des nombres
EAN 9788881480753
A1 -nauka liczebników francuskich od 1 do 100 100 kart
36 plansz
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo

Les Dominos des heures
EAN 9788881480807
A1 -nauka odczytywania godzin na zegarze
-nauka słownictwa i wyrażeń dotyczących pytania o godzinę oraz udzielania odpowiedzi
48 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Domino

Bingo verbes
EAN 9788853611765
A1 -nauka podstawowych czasowników francuskich 66 kart
36 plansz
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo

Le monde animal
EAN 9788853622822
A1-A2 -poznawanie nazw zwierząt w języku francuskim,
-nauka nazw przedmiotów,
-poznawanie słownictwa związanego z wybranymi cechami zwierząt i ich środowiskiem życia.
-36 plansz
-66 kart z ilustracjami zwierząt i ich nazwami,
8 kart z przyimkami miejsca
-instrukcję w języku francuskim.
Gra planszowa

Faisons la valise
EAN 9788853619273
A1-A2 -nauka podstawowych nazw części garderoby, przedmiotów, kosmetyków i akcesoriów podróżnych w języku francuskim. -36 plansz,
-66 kart z ilustracjami ubrań, przedmiotów i akcesoriów oraz ich nazwami,
-instrukcje w języku francuskim i polskim,
dodatkową kostkę do gry.
Bingo

L'île aux prépositions
EAN 9788853613639
A1-A2 -nauka przyimków miejsca i ćwiczenie ich użycia w zdaniach,
-nauka nazw przedmiotów,
-samodzielne budowanie wypowiedzi ustnej
1 dwustronna plansza
58 kart z rysunkami postaci i zdaniami do uzupełnienia
8 kart z przyimkami miejsca
60 żetonów
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

Faisons les courses!
EAN 9788853613684
A1-A2 -nauka nazw produktów żywnościowych,
-nauka rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych,
-nauka słownictwa i wyrażeń związanych z robieniem zakupów,
-samodzielne budowanie wypowiedzi ustnej
36 plansz
66 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo, gra w karty

Super Bis
EAN 9788881480968
A2 -nauka form pytających, czasów gramatycznych oraz słownictwa języka francuskiego
-nauka prowadzenia konwersacji w formie bardzo krótkich dialogów
120 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

Qui est-ce?
EAN 9788853611710
A2 -nauka słownictwa i wyrażeń związanych z opisem cech wyglądu fizycznego 66 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

Le jeu des métiers
EAN 9788881480852
A2 -stymulowanie umiejętności zapamiętywania oraz kojarzenia ze sobą wyrazów, zdań i obrazków
-nauka nazw zawodów w języku francuskim
120 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

Piste à suivre
EAN 9788853619327
A2 -poznawanie elementów cywilizacji i kultury Francji i krajów francuskojęzycznych -66 kart ze zdjęciami
-66 kart z opisami odnoszącymi się do obrazków,
-instrukcje w języku francuskim i polskim,
-dodatkowa kostka do gry,
Gra w karty

Comment ça va?
EAN 9788853622778
A2-B1 -nauka języka francuskiego połączona z przyswojeniem podstawowej wiedzy o zdrowiu człowieka. -dwustronna składana kartonowa plansza o wymiarach 40x40cm,
-132 karty z pytaniami/zadaniami,
-2 kostki.
Gra planszowa

La planète en jeu
EAN 9788853622877
A2-B1 -nauka języka francuskiego połączona z przyswojeniem podstawowej wiedzy na temat źródeł i rodzajów zanieczyszczeń cywilizacyjnych oraz dbałości o otoczenie i środowisko naturalne. -plansza do gry,
-60 kart ze zdjęciami
-72 karty z pytaniami
-kostka do gry,
-kolorowa instrukcja w języku francuskim
Gra planszowa

Inventons des phrases!
EAN 9788853616753
A2-B1 -budowanie zdań w języku francuskim z użyciem różnych czasowników, wyrażeń czasowych i trybów -plansza do gry,
-66 kart,
-trzy kostki do gry,
-instrukcje w języku francuskim i polskim,
-dodatkową kostkę do gry.
Gra planszowa

Q
uestions à la chaîne
EAN 9788853604699
A2-B1 -nauka form pytających, czasów gramatycznych oraz słownictwa języka francuskiego
-nauka prowadzenia konwersacji w formie krótkich dialogów
-nauka niektórych wyrażeń idiomatycznych
132 karty
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

Questions et réponses
EAN 9788853611666
A2-B1 -stosowanie zaimków i przysłówków w zdaniach pytających
-nauka podstawowego słownictwa i struktur języka francuskiego
-rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji
1 duża plansza
1 duża kostka do gry
66 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

Les dominos de la journée
EAN 9788881483013
A2-B1 -poprawne stosowanie najczęściej używanych czasów gramatycznych
-nauka słownictwa związanego z czynnościami życia codziennego
48 kart domino
broszurka metodyczna z instrukcją
Domino

Faisons la fęte!
EAN 9788853604743
A2-B1 -poprawne stosowanie najczęściej używanych czasów gramatycznych
-nauka słownictwa związanego ze wspólnym spędzaniem czasu i organizowaniem spotkań towarzyskich
48 kart domino
broszurka metodyczna z instrukcją
Domino

Voyage en France
EAN 9788853604644
A2-B1 -ćwiczenie poprawnego użycia rodzajników, przymiotników, czasowników, oraz budowania zdań pytających i przeczących
-nauka liczebników powyżej 100
-prezentacja kultury, historii i geografii Francji
-nauka niektórych wyrażeń idiomatycznych
-nauka słownictwa
2 duże kostki do gry
1 duża plansza
132 karty
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

Championnat de français
EAN 9788853613738
A2-B1 -poznawanie geografii, kultury, historii i tradycji krajów francuskojęzycznych
-nauka słownictwa i wyrażeń idiomatycznych,
-rewizja znajomości zasad gramatyki, w tym konstruowania zdań pytających.
1 plansza
2 talie kart po 66 sztuk
1 składana kostka do gry
60 żetonów
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

Le grand jeu des verbes
EAN 9788881483112
A2-B1 -ćwiczenie odmian francuskich czasowników regularnych i nieregularnych 100 kart
3 duże kostki do gry
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty
Czas tworzenia : 0.157 Ilosc zapytan : 31 - czas : 0.028088144790649