Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Gry edukacyjne i gry językowe angielski

Dydaktyczne gry językowe ELI stanowią dowód na to, że nauka języka obcego wcale nie musi być nudna i uciążliwa, ale że może łączyć się z ciekawą, relaksującą i wartościową formą spędzania czasu.

Gry językowe ELI:

- mogą służyć jako uzupełnienie dowolnego kursu języ ka angielskiego i stanowią doskonałe uzupełnienie tradycyjnych metod nauki, znacząco podnosząc jakość nauczania i wzbogacając wiedzę uczestników gry na temat języka angielskiego,

- charakteryzują się starannym wykonaniem oraz indywidualną i przyjazną szatą graficzną,

- zostały opracowane w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


Korzyści

Korzystanie z gier językowych jako materiałów wspomagających naukę języka angielskiego ma wiele zalet, wśród których można wymienić przede wszystkim zabawowy charakter tej formy nauki mający wpływ na rozładowanie napięcia i stresu towarzyszących nauce języka i pierwszym próbom budowania samodzielnych wypowiedzi oraz czynnego stosowania poznanych słów, zwrotów i form gramatycznych.

Ludyczny charakter gier językowych sprzyja również nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami gry oraz pozwala zredukować dystans pomiędzy uczniem i uczącym, dzięki czemu ewentualne uwagi ze strony uczącego przybierają mniej formalny i mniej stresujący dla ucznia charakter.

Gry językowe ELI doskonalą też sprawności umysłowe (na przykład pamięć, koncentrację i spostrzegawczość), rozwijają zainteresowania, pobudzają ciekawość, sprzyjają nauce skutecznego zapamiętywania oraz uczą aktywności i zdrowej rywalizacji.

Czas trwania rozgrywki

Maksymalny czas trwania rozgrywki przypadku w większości gier uzależniony jest wyłącznie od inwencji osoby prowadzącej. W przypadku gier, które mają ustalony czas trwania i przebieg rozgrywki, jej przerwanie i rozstrzygnięcie wyników gry jest możliwe w dowolnym momencie.


Wsparcie metodyczne

Do każdej z gier załączona jest broszurka metodyczna prezentująca zasady gry oraz sugestie dotyczące wykorzystania gry w różnych sytuacjach i propozycje dodatkowych ćwiczeń.

Dodatkowe komponenty

Każda gra wzbogacona została o dodatkowe warianty rozgrywek z wykorzystaniem standardowych komponentów zestawu oraz przy użyciu całkowicie nowej kostki lub żetonów rozszerzających zakres edukacyjny gry.

Zobacz także...

Więcej informacji na temat gier językowych znajdziesz na stronie www.gry-jezykowe.pl.

Cele

Celem gier językowych ELI jest umożliwienie nauki języka angielskiego poprzez zabawę, w trakcie której prezentacja struktur gramatycznych i słownictwa odbywa się mimochodem. Rozwijanie umiejętności związanych z praktycznym użyciem języka, jest więc naturalną konsekwencją interakcji werbalnych z innymi uczestnikami gry.

Gry językowe ELI mają ponadto za zadanie wzbogacać i utrwalać wiedzę na temat języka angielskiego oraz rozwijać świadomość dotyczącą cywilizacji i kultury krajów anglojęzycznych.

Dla kogo przeznaczone są gry językowe?

Wbrew obiegowej opinii na temat gier i zabaw dydaktyczne gry językowe ELI nie są przeznaczone wyłącznie dla dzieci i młodzieży, ale stworzone są z myślą o reprezentantach wszystkich grup wiekowych. Doskonale sprawdzają się więc w sytuacjach, gdy uczestnikami zajęć językowych są osoby dorosłe.

Rodzaje zastosowań

Gra może służyć jako uzupełnienie dowolnego kursu nauczania języka angielskiego i z powodzeniem może być stosowana zarówno na zajęciach w szkole, jak i w trakcie indywidualnych lekcji, zabaw z przyjaciółmi lub też w rodzinnym gronie.

Konkretne zastosowania w warunkach zajęć grupowych (na przykład w szkole):

- wprowadzenie do tematyki lub zagadnień gramatycznych, które mają być prezentowane w trakcie danej lekcji,

- podsumowanie lekcji poruszającej daną tematykę lub zagadnienie gramatyczne,

- sprawdzenie umiejętności językowych ucznia pod kątem znajomości wybranych zagadnień gramatycznych lub słownictwa,

- wykorzystanie jako ćwiczenia rozluźniającego w trakcie zajęć w sytuacji, gdy uczniowie wykazują oznaki zmęczenia oraz mają problemy z koncentracją,

- wykorzystanie jako formy nagrody na zakończenie lekcji.

Gry w wersji cyfrowej

Cyfrowe wersje gier językowych przeznaczone są do pracy z komputerem domowym lub tablicą multimedialną. Ich niewątpliwą zaletą jest sposobność prezentacji rozgrywki na dużym ekranie i płynące stąd nowe możliwości dla wspólnej rozgrywki grupowej, np. w klasie. Gry cyfrowe dają także możliwość samodzielnej nauki przy użyciu komputera, bez konieczności rozkładania kart czy kości i angażowania innych graczy.

Zobacz w sklepie ►

Polskie instrukcje

Do gier dołączono rozszerzone instrukcje w języku polskim zawierające wprowadzenie metodyczne dla nauczycieli, rodziców oraz samych graczy, rozbudowane scenariusze rozgrywek, propozycje dodatkowych ćwiczeń i zabaw językowych oraz słowniczki do swobodnego kopiowania z wyrazami z gry wraz z tłumaczeniem na język polski i transkrypcją fonetyczną.

Poziomy trudności

Gry dydaktyczne ELI przeznaczone są dla osób uczących się języka angielskiego na poziomach od A1 do B1.

Zestawienie gier do języka angielskiego

Nazwa Poziom Cele dydaktyczne Zawartość zestawu Rodzaj gry

Picture Bingo
EAN 9788881483051
A1 -nauka podstawowego słownictwa języka angielskiego 100 kart
36 plansz
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo

Bis
EAN 9788885148284
A1 -nauka podstawowego słownictwa języka angielskiego 120 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

The Number Game
EAN 9788881480746
A1 -nauka liczebników angielskich od 1 do 100 100 kart
36 plansz
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo

Time for Dominoes
EAN 9788881480791
A1 -nauka odczytywania godzin na zegarze
-nauka słownictwa i wyrażeń dotyczących pytania o godzinę oraz udzielania odpowiedzi
48 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Domino

Verb Bingo
EAN 9788853611758
A1 -nauka podstawowych czasowników angielskich 66 kart
36 plansz
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo

Pack your bag
EAN 9788853619266
A1-A2 -nauka podstawowych nazw części garderoby, przedmiotów, kosmetyków i akcesoriów podróżnych
36 plansz
66 kart z ilustracjami ubrań, przedmiotów i akcesoriów oraz ich nazwami,
instrukcja w języku angielskim.
dodatkowa kostka do gry,
rozbudowana instrukcja w języku polskim.
Bingo

The Animal Kingdom
EAN 9788853622815
A1-A2 -poznawanie nazw zwierząt w języku angielskim,
-poznawanie słownictwa związanego z wybranymi cechami zwierząt i ich środowiskiem życia
36 plansz
66 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo, gra w karty

Preposition Island
EAN 9788853613622
A1-A2 -nauka przyimków miejsca i ćwiczenie ich użycia w zdaniach,
-nauka nazw przedmiotów,
-samodzielne budowanie wypowiedzi ustnej
1 dwustronna plansza
58 kart z rysunkami postaci i zdaniami do uzupełnienia
8 kart z przyimkami miejsca
60 żetonów
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

My Shopping List
EAN 9788853613677
A1-A2 -nauka nazw produktów żywnościowych,
-nauka rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych,
-nauka słownictwa i wyrażeń związanych z robieniem zakupów,
-samodzielne budowanie wypowiedzi ustnej
36 plansz
66 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Bingo, gra w karty

Super Bis
EAN 9788885148314
A2 -nauka form pytających, czasów gramatycznych oraz słownictwa języka angielskiego
-nauka prowadzenia konwersacji w formie bardzo krótkich dialogów
120 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

Who's Who?
EAN 9788853611703
A2 -nauka słownictwa i wyrażeń związanych z opisem cech wyglądu fizycznego 66 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

Just the Job
EAN 9788881480845
A2 -stymulowanie umiejętności zapamiętywania oraz kojarzenia ze sobą wyrazów, zdań i obrazków
-nauka nazw zawodów w języku angielskim 
120 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

English Paperchase
EAN 9788853619310
A2 -nauka słownictwa i wyrażeń związanych z opisem cech wyglądu fizycznego -66 kart ze zdjęciami
-66 kart z opisami odnoszącymi się do obrazków
-instrukcje w języku angielskim i polskim.
Dopasowywanie kart

Sentence Maker!
EAN 9788853616746
A2-B1 budowanie zdań w języku angielskim z użyciem różnych czasowników, wyrażeń czasowych i trybów
1 duża plansza
1 duża kostka do gry
66 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

Question Chain
EAN 9788853604682
A2-B1 -nauka form pytających, czasów gramatycznych oraz słownictwa języka angielskiego
-nauka prowadzenia konwersacji w formie krótkich dialogów
-nauka niektórych wyrażeń idiomatycznych
132 karty
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

Questions and Answers
EAN 9788853611659
A2-B1 -stosowanie zaimków i przysłówków w zdaniach pytających
-nauka podstawowego słownictwa i struktur języka angielskiego
-rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji 
1 duża plansza
1 duża kostka do gry
66 kart
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

The Busy Day Dominoes
EAN 9788881483006
A2-B1 -poprawne stosowanie najczęściej używanych czasów gramatycznych
-nauka słownictwa związanego z czynnościami życia codziennego
48 kart domino
broszurka metodyczna z instrukcją
Domino

Let's Party!
EAN 9788853604736
A2-B1 -poprawne stosowanie najczęściej używanych czasów gramatycznych
-nauka słownictwa związanego ze wspólnym spędzaniem czasu i organizowaniem spotkań towarzyskich
48 kart domino
broszurka metodyczna z instrukcją
Domino

Roundtrip of the U.S.A.
EAN 9788853622907
A2-B1 -poznawanie kultury, historii i geografii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
-nauka gramatyki
-nauka słownictwa
2 duże kostki do gry
1 duża plansza
132 karty
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

Play for the Planet
EAN 9788853622860
A2-B1 -nauka języka angielskiego połączona z przyswojeniem podstawowej wiedzy na temat źródeł i rodzajów zanieczyszczeń cywilizacyjnych oraz dbałości o otoczenie i środowisko naturalne. 1 składana kartonowa plansza
-60 kart ze zdjęciami
-72 karty z pytaniami
-kostka do gry
-broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

Roundtrip of Britain and Ireland
EAN 9788853604637
A2-B1 -ćwiczenie poprawnego użycia rodzajników, przymiotników, czasowników, oraz budowania zdań pytających i przeczących
-nauka liczebników powyżej 100
-prezentacja kultury, historii i geografii Wielkiej Brytanii i Irlandii
-nauka niektórych wyrażeń idiomatycznych
-nauka słownictwa
2 duże kostki do gry
1 duża plansza
132 karty
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

English Championship
EAN 9788853613721
A2-B1 -poznawanie geografii, kultury, historii i tradycji krajów anglojęzycznych
-nauka słownictwa i wyrażeń idiomatycznych,
-rewizja znajomości zasad gramatyki, w tym konstruowania zdań pytających.
1 plansza
2 talie kart po 66 sztuk
1 składana kostka do gry
60 żetonów
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra planszowa

The Great Verb Game
EAN 9788881483105
A2-B1 -ćwiczenie odmian angielskich czasowników regularnych i nieregularnych 100 kart
3 duże kostki do gry
broszurka metodyczna z instrukcją
Gra w karty

How are you?
EAN 9788853622761
A2-B1 -poznawanie nazw części ciała,
-opisywanie własnego samopoczucia,
-nauka nazw podstawowych narzędzi i zabiegów medycznych oraz nazw lekarzy,
-nauka słownictwa i wyrażeń związanych ze zdrowym trybem życia.
-dwustronną składaną kartonową planszę o wymiarach 40x40cm,
-132 karty z pytaniami/zadaniami
-2 kostki.
60 żetonów
Gra planszowa
Czas tworzenia : 0.163 Ilosc zapytan : 31 - czas : 0.035436695648193