Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji. | Czytaj politykę cookies

zamknij

Экскурсия по России - gra językowo-cywilizacyjna (Ekskursija po Rossii)

36,99 zł

Gra kulturowo-językowa - quiz z wiedzy o Rosji w formie kostek edukacyjnych, uczący języka rosyjskiego oraz geografii i kultury Rosji, dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dla szkół podstawowych, liceów, szkół językowych i do nauki indywidualnej. Poziom początkujący i średnio zaawansowany.

Ilość
dostępne

Do darmowej dostawy brakuje 0,00 zł Darmowa dostawa obowiązuje od 0,00 zł
 

Wysyłka w 24h (z wyjątkiem dni wolnych od pracy)

 

11,90zł (paczkomat), 13,90zł (DPD / Pocztex)

 

Bezpieczne pakowanie

Экскурсия по России - gra o kulturze rosyjskiej - kostki do nauki rosyjskiego w formie quizu o kulturze Rosji.

Экскурсия по России jest grą językową w formie kostek edukacyjnych ukierunkowaną na poznawanie cywilizacji i kultury rosyjskiej przez pryzmat charakterystycznych dla Rosji symboli, miejsc, zabytków, postaci, przedmiotów, kulinariów, wytworów kultury i osobliwości przyrodniczych. Gra przeznaczona jest dla każdego, kto w miłej i bezstresowej atmosferze pragnie pogłębić swoją znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2-B1 oraz dowiedzieć się interesujących rzeczy na temat kraju, z którego wywodzi się ten piękny język.

Poziom trudności językowej: Poziom początkujący i średnio zaawansowany (A1-B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Charakter gry: quiz z wiedzy o Rosji, gra kulturowa w formie kostek  z obrazkami i pytaniami do dopasowywania

Przedział wiekowy graczy: Dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli.

Cele językowe:
• poznawanie geografii, cywilizacji i kultury Rosji;
• nauka słownictwa i wyrażeń opisujących popularne symbole Rosji;
• rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

Ilość proponowanych wariantów rozgrywki: 11

Wariant podstawowy rozgrywki:
Kostki z ilustracjami należy rozłożyć na stole w taki sposób, aby były widoczne dla wszystkich graczy. Z kolei kostki z opisami pozostają w rękach osoby prowadzącej, która odczytuje z nich na głos poszczególne opisy w kolejności zgodnej z numeracją pól od 1 do 48 lub też wedle własnego uznania. Każdy opis składa się z dwóch podpowiedzi. Osoba prowadząca może odczytać graczom obie podpowiedzi naraz lub początkowo tylko pierwszą z nich. Zadaniem uczestników zabawy jest wytypowanie na podstawie usłyszanego opisu odpowiadającej mu ilustracji. W tym celu mogą brać do rąk kostki i oglądać je obracając nimi we wszystkich kierunkach. Osoba, która pierwsza odgadnie, które zdjęcie jest przedmiotem opisu i odczyta na głos jego podpis, otrzymuje punkt. Z kolei jeżeli żaden z graczy w przeciągu 10-20 sekund (lub innego przedziału czasu ustalonego przez osobę prowadzącą) nie wskaże prawidłowej ilustracji, osoba prowadząca może uzupełnić podpowiedź odczytując drugą wskazówkę z kostki (jeżeli nie była ona wcześniej odczytana), a w dalszej kolejności sięgając do rozwinięcia opisu (trzecia podpowiedź do hasła na arkuszu z opisami haseł), dając graczom za każdym razem chwilę czasu na odszukanie właściwej ilustracji. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który zbierze najwięcej punktów. Można też zastosować bardziej zaawansowaną punktację, w myśl której wytypowanie właściwej odpowiedzi na podstawie usłyszanej tylko jednej wskazówki, to 3 punkty, na podstawie obu wskazówek, to 2 punkty, a obu wskazówek wzbogaconych o rozwinięcie z arkusza z opisami, to 1 punkt.

Gra znajduje zastosowanie:
• w trakcie zajęć w szkole: szkoła podstawowa w klasach od 4 do 8, szkoła ponadpodstawowa (liceum, technikum) w klasach 1 i 2,
• w szkołach językowych realizujących kursy języka rosyjskiego na poziomach A1, A2 i B1,
• w warunkach domowych (zabawy z przyjaciółmi i rodziną, gry towarzyskie lub prywatne lekcje języka rosyjskiego).

Instrukcje: obok instrukcji w języku rosyjskim do gry dołączono instrukcję w języku polskim zawierającą:
• wprowadzenie metodyczne dla nauczycieli, rodziców oraz samych graczy,
• rozbudowane scenariusze rozgrywek,
• propozycje zabaw i ćwiczeń edukacyjnych.

Dodatkowa instrukcja w języku polskim to również udogodnienie dla osób nie znających języka obcego w stopniu wystarczającym do zapoznania się z oryginalną, rosyjskojęzyczną wersją instrukcji, a także możliwość samodzielnego pokierowania zabawami językowo-edukacyjnymi z dziećmi lub rówieśnikami.

Zestaw zawiera następujące elementy:
• 16 kartonowych kostek, w tym 8 kostek z ilustracjami oraz 8 kostek z opisami ilustracji. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
• instrukcję w języku polskim oraz instrukcję w języku rosyjskim;
• arkusz z hasłami i opisami (po trzy podpowiedzi do każdego hasła).

Pozajęzykowe zalety gry: Экскурсия по России doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788364730825
Wymiary opakowania: 19 x 19 x 5 cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

9788364730825
9788364730825
9788364730825

Opis

Poziom trudności
A1
A2
B1
Typ i mechanika gry językowej
Gry cywilizacyjne
Gry w kości
Gra do nauki języka
rosyjskiego
Przedział wiekowy
dla dorosłych
dla dzieci od lat 7/8
dla młodzieży
Kontekst edukacyjny
edukacja szkolna
zabawa w domu
zajęcia grupowe
zajęcia indywidualne
Cel edukacyjny i sprawności językowe
gra do nauki mówienia
gra do nauki rozumienia ze słuchu
gra do nauki słówek, słownictwa
gra pamięciowa
gra rozwijająca mowę
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
wiedza o geografii i kulturze Rosji
Seria
Игра для изучения русского язык - gry językowe do nauki rosyjskiego
Zastosowanie w edukacji szkolnej
szkoła podstawowa klasa 4
szkoła podstawowa klasa 5
szkoła podstawowa klasa 6
szkoła podstawowa klasa 7
szkoła podstawowa klasa 8
szkoła ponadpodstawowa / średnia (liceum, technikum) - klasa 1
szkoła ponadpodstawowa / średnia (liceum, technikum) - klasa 2
szkoła ponadpodstawowa / średnia (liceum, technikum) - klasa 3
Możliwości wykorzystania w warunkach szkolnych
Układ ławek: koło, krąg
Układ ławek: podkowa
Wykorzystanie w klasie / na lekcji
Możliwe
Ilość graczy
od 2 do kilkunastu osób
Czas rozgrywki
od kilkunastu do kilkudziesięciu minut
Grupa gier edukacyjnych
gry rosyjskie

Экскурсия по России является языковой игрой направленной на познание цивилизации и российской культуры через призму характерных для России символов, мест, исторических памятников и культурных объектов, персонажей, предметов, национальной кухни и кулинарных привычек, творений культуры и особенностей природы. Игра предназначена для тех, кто в спокойной и уютной атмосфере желает углубить свои знания русского языка на уровне A2-B1 и узнать интересные факты об этой стране, где говорят на таком красивом языке.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ЯЗЫКА: начальный уровень (А2-B1 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 10 roku życia, młodzież, dorośli.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ:
– изучение российской цивилизации и ее культуры;
– обучение лексике и нахождения значения выражений, описывающих популярные символы России;
– формирование у участников навыков ведения беседы.

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРЫ: Игра Экскурсия по России делает процесс овладения русским языком более привлекательным, радостным, творческим и может служить прекрасным дополнением к традиционным учебным пособиям к языковому курсу. Идеально подходит также в домашних условиях, где она может быть использована в виде настольной игры в кругу семьи и друзей.

СОСТАВ ИГРЫ: Комплект содержит следующие элементы:
– 8 кубиков с иллюстрациями;
– 8 кубиков с описанием иллюстраций;
– инструкцию

Базовый вариант:
Кубики с иллюстрациями необходимо разложить на столе таким образом, чтобы они были видны для всех игроков. В свою очередь, кубики с описаниями остаются в руках ведущего, который читает их вслух по порядку от 1 до 48 или по собственному усмотрению. Каждое описание состоит из двух подсказок. Ведущий может прочитать игрокам обе подсказки сразу или сначала только первую из них. Задача участников игры - это выбор из услышанного описания соответствующей иллюстрации. С этой целью участники могут брать в руки кубики и смотреть их, вращая ими во все стороны. Игрок, который первый угадает фотографию, которая является предметом описания, читает его вслух и получает очко. В свою очередь, если ни один из игроков в течение 10-20 секунд (или другого интервала времени, установленного ведущим) не покажет правильной иллюстрации, ведущий может дополнить подсказку, прочитав вторую подсказку с кубиков (если она не была ранее прочитана), и, в свою очередь, обращается к более полному описанию, которое содержится в инструкции, давая игрокам каждый раз время на поиск соответствующей иллюстрации. Победителем становится тот игрок, который соберет наибольшее количество очков.
В этой форме игры можно применить более сложные методы оценки, в соответствии с которыми выбор правильного ответа с помощью только одной подсказки, тогда игрок получает 3 очка, при помощи двух подсказок выигрывает по 2 очка, а с помощью более полных описаний содержащихся в инструкции, только 1 очко.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИГРЫ: Игра Экскурсия по России улучшает умственные способности, такие как память, концентрация и внимание, способствует более эффективному запоминанию, является сильным средством активизации познавательной активности и создаёт атмосферу здорового соперничества, ее социальный характер помогает играющим устанавливать контакт, договоренность и положительно влияет на сокращение дистанции между учителем и учеником.

EAN: 9788364730825
Linguadice

Rated 5.00 on the scale 1 - 5 based on 1 customer reviews
Autentyczny zakup

Gra do nauki rosyjskiego.

Gra językowa do nauki języka rosyjskiego to rzadkość na polskim rynku wydawniczym, dlatego gorąco zachęcam do zapoznania się z tym tytułem. Gra ma charakter zdecydowanie kulturowy, jednak doskonale ćwiczy rozumienie i czytanie. Ciekawy sposób rozgrywki z użyciem kostek, z którym nigdy wcześniej się nie spotkałam