Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Dla szkół i instytucji

 
 

ZAMÓWIENIA Z PŁATNOŚCIĄ NA PODSTAWIE FAKTURY VAT Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI 
W przypadku zamówień składanych w imieniu szkoły, przedszkola lub innej instytucji oświatowej (gdy płatnikiem zamówienia ma być któryś z tych podmiotów bądź też gmina, powiat, miasto lub inny organ nadzorujący) istnieje możliwość otrzymania faktury VAT z terminem płatności 14 dni lub dłuższym i opłacenia zamówienia po otrzymaniu przesyłki na podstawie dołączonej faktury. W takiej sytuacji prosimy o wybranie w sklepie internetowym następującej formy płatności:

-przelew - faktura z terminem płatności 14 dni *

*Zamówienie, w przypadku którego ma być wystawiona faktura z terminem płatności 14 dni powinno zostać potwierdzone faksem (na numer 12 396 58 67) lub emailem (na adres zamowienia@ettoi.pl) zawierającym pieczęć jednostki organizacyjnej składającej zamówienie oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia zamówienia.

 

 -----------------------------------------------------------

 

ZAMÓWIENIA W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH I PROGRAMÓW RZĄDOWYCH
Obsługujemy zamówienia realizowane z funduszy Unii Europejskiej oraz w ramach programów rządowych. Wystawiamy faktury z 14-dniowym (lub dłuższym) terminem płatności respektując jednocześnie życzenia i wskazówki zamawiającego dotyczące ewentualnej konieczności uściślenia, bądź wprowadzenia modyfikacji w nazewnictwie zamawianych artykułów.

Jeżeli z przyczyn formalnych niemożliwe jest złożenie zamówienia poprzez sklep internetowy, prosimy o przesłanie zamówienia faksem (na numer 12 345 01 12) lub poprzez email zamowienia@ettoi.pl. W tym celu można skorzystać również z gotowych formularzy, które można pobrać poniżej.


Formularz zamówienia w formacie pdf


Formularz zamówienia w formacie doc (Microsoft Word)


Formularz zamówienia w formacie odt (Open Office)

 

 

 


Czas tworzenia : 0.092 Ilosc zapytan : 31 - czas : 0.038736609298706