Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Dla szkół i instytucji

 
 

ZAMÓWIENIA Z PŁATNOŚCIĄ NA PODSTAWIE FAKTURY PRO FORMA, LUB Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI 
W przypadku zamówień składanych w imieniu szkoły, przedszkola, lub innej instytucji oświatowej (gdy płatnikiem zamówienia ma być któryś z tych podmiotów) istnieje możliwość otrzymania faktury pro forma (po opłaceniu której wystawiona zostanie faktura VAT), bądź też opłacenia zamówienia w terminie 14 dni po otrzymaniu przesyłki na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności. W takiej sytuacji możliwe jest wybranie w sklepie internetowym jednej z następujących form płatności:

-przelew - przedpłata na podstawie faktury pro forma
-przelew - faktura z terminem płatności 14 dni *

*przy czym każde zamówienie, na które ma być wystawiona faktura z terminem płatności 14 dni powinno zostać potwierdzone faksem (na numer 12 396 58 67) zawierającym pieczęć jednostki organizacyjnej składającej zamówienie oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia zamówienia.

 

 -----------------------------------------------------------

 

ZAMÓWIENIA W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH I PROGRAMÓW RZĄDOWYCH
Obsługujemy zamówienia realizowane z funduszy Unii Europejskiej oraz w ramach programów rządowych. Wystawiamy faktury z 14-dniowym (lub dłuższym) terminem płatności respektując jednocześnie życzenia i wskazówki zamawiającego dotyczące ewentualnej konieczności uściślenia, bądź wprowadzenia zmian w nazewnictwie zamawianych artykułów.

Jeżeli z przyczyn formalnych niemożliwe jest złożenie zamówienia poprzez sklep internetowy, prosimy o przesłanie zamówienia faksem (na numer 12 396 58 67), lub w załączniku do emaila, bądź listownie. W tym celu można skorzystać z gotowych formularzy, które można pobrać poniżej.


Formularz zamówienia w formacie pdf


Formularz zamówienia w formacie doc (Microsoft Word)


Formularz zamówienia w formacie odt (Open Office)

 

 

 


Czas tworzenia : 0.086 Ilosc zapytan : 31 - czas : 0.02257649029541