Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji. | Czytaj politykę cookies

zamknij

Давайте найдëм слова! - gra językowa (Davajte najdem slova!)

28,99 zł

Układanka językowa - pierwsze słówka: gra do rosyjskiego dla dzieci i młodzieży w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki podstawowych słówek rosyjskich z sześciu kategorii tematycznych. Poziom: początkujący: A1, dla szkoły podstawowej, dla szkół językowych oraz do nauki indywidualnej.

Ilość
dostępne

Do darmowej dostawy brakuje 0,00 zł Darmowa dostawa obowiązuje od 0,00 zł
 

Wysyłka w 24h (z wyjątkiem dni wolnych od pracy)

 

11,90zł (paczkomat), 13,90zł (DPD / Pocztex)

 

Bezpieczne pakowanie

Давайте найдëм слова! - kostki obrazkowe - gra do nauki rosyjskiego: układanka językowa w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki podstawowych słówek rosyjskich z sześciu kategorii tematycznych.

Poziom trudności językowej: Poziom początkujący (A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Charakter gry: kostki obrazkowe i wyrazowe, dopasowywanie pól

Przedział wiekowy graczy: Dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli.

Cele językowe:
 • nauka podstawowych rzeczowników rosyjskich;
 • rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

Ilość proponowanych wariantów rozgrywki: 14

Wariant podstawowy rozgrywki:
Kostki z wyrazami należy rozłożyć na stole tak, aby widzieli je wszyscy zawodnicy. Osoba prowadząca wykonuje rzut kostką z nazwami kategorii tematycznych, a zadaniem graczy jest odszukanie wśród wyrazów widniejących na polach skierowanych do góry słówka pasującego do wylosowanej kategorii tematycznej. Gracz, który jako pierwszy odnajdzie odpowiedni wyraz i wymówi go na głos, zdobywa punkt. Następnie osoba prowadząca zmienia rozmieszczenie i orientację kostek z wyrazami i ponownie wykonuje rzut kostką z kategoriami tematycznymi, a gracz który najszybciej wskaże i wymówi na głos pasujący wyraz, zdobywa punkt. Zwycięzcą zostaje osoba, która po wykonaniu przez osobę prowadzącą serii 20-30 rzutów zbierze największą ilość punktów.

Wariant podstawowy pisemny:
W tym wariancie rozgrywki zawodnicy mogą brać udział samodzielnie lub łączyć się w drużyny. Po każdym wykonaniu rzutu przez osobę prowadzącą gracze mają - zależnie od przyjętego poziomu trudności - od 5 do 10 sekund na zanotowanie na kartce wszystkich słówek pasujących do wylosowanej kategorii tematycznej widniejących na polach skierowanych do góry. Wygrywa osoba/drużyna, która za każdym razem odnajdzie bezbłędnie wszystkie słówka lub w ciągu całej zabawy zdoła zanotować największą ich ilość.

Układanka edukacyjna / puzzle językowe:
Nauka słówek może się odbywać również w formie układanki językowej polegającej na dopasowywaniu do siebie pasujących wyrazów w taki sposób, aby odczytać z pól wszystkie 48 wyrazów i powrócić do wyrazu rozpoczynającego grę.

Gra znajduje zastosowanie:
• w trakcie zajęć w szkole: szkoła podstawowa w klasach od 1 do 5,
• w szkołach językowych realizujących kursy języka rosyjskiego na poziomie A1,
• w warunkach domowych (zabawy z przyjaciółmi i rodziną, gry towarzyskie lub prywatne lekcje języka rosyjskiego).

Instrukcje: obok instrukcji w języku rosyjskim do gry dołączono instrukcję w języku polskim zawierającą:
 • wprowadzenie metodyczne dla nauczycieli, rodziców oraz samych graczy,
 • rozbudowane scenariusze rozgrywek,
 • propozycje zabaw i ćwiczeń edukacyjnych.

Dodatkowa instrukcja w języku polskim to również udogodnienie dla osób nie znających języka obcego w stopniu wystarczającym do zapoznania się z oryginalną, rosyjskojęzyczną wersją instrukcji, a także możliwość samodzielnego pokierowania zabawami językowo-edukacyjnymi z dziećmi lub rówieśnikami.

Zestaw zawiera następujące elementy:
• 8 kartonowych kostek ze słówkami. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
• kartonową kostkę do gry z sześcioma kategoriami tematycznymi słownictwa;
• instrukcję w języku rosyjskim;
• instrukcję w języku polskim.

Pozajęzykowe zalety gry: Gra Давайте найдëм слова! doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788364730948
Wymiary opakowania: 14,5 x 14,5 x 5cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

9788364730948
9788364730948
9788364730948

Opis

Poziom trudności
A1
Typ i mechanika gry językowej
Gry w kości
Gra do nauki języka
rosyjskiego
Przedział wiekowy
dla dorosłych
dla dzieci od lat 7/8
dla młodzieży
Kontekst edukacyjny
edukacja szkolna
zabawa w domu
zajęcia grupowe
zajęcia indywidualne
Cel edukacyjny i sprawności językowe
gra do nauki mówienia
gra do nauki słówek, słownictwa
gra pamięciowa
gra rozwijająca mowę
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
Seria
Игра для изучения русского язык - gry językowe do nauki rosyjskiego
Zastosowanie w edukacji szkolnej
szkoła podstawowa klasa 1
szkoła podstawowa klasa 2
szkoła podstawowa klasa 3
szkoła podstawowa klasa 4
szkoła podstawowa klasa 5
szkoła podstawowa klasa 6
szkoła podstawowa klasa 7
szkoła podstawowa klasa 8
szkoła ponadpodstawowa / średnia (liceum, technikum) - klasa 1
Możliwości wykorzystania w warunkach szkolnych
Układ ławek: koło, krąg
Układ ławek: podkowa
Wykorzystanie w klasie / na lekcji
Możliwe
Ilość graczy
od 2 do kilkunastu osób
Czas rozgrywki
od kilku do kilkunastu minut
Grupa gier edukacyjnych
gry rosyjskie

Давайте найдëм слова! является языковой игрой, предназначенной для изучения русских базовых слов в шести тематических категориях.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ЯЗЫКА: начальный уровень (А1 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками).

ВОЗРАСТНОЙ ДИАПАЗОН ИГРОКОВ: дети от 7 лет, молодежь, взрослые.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ:
– изучение основных русских существительных;
– развитие навыков, связанных с ведением беседы.

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРЫ: Игра Давайте найдëм слова! делает процесс овладения русским языком более привлекательным, радостным, творческим и может служить прекрасным дополнением к традиционным учебным пособиям к языковому курсу. Идеально подходит также в домашних условиях, где она может быть использована в виде настольной игры в кругу семьи и друзей.

СОСТАВ ИГРЫ: Комплект содержит следующие элементы:
– кубик с шести тематических категорий лексики,
– 8 кубиков со словами,
– инструкцию.

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ:
Кубики со словами, необходимо разложить на столе так, чтобы их видели все игроки. Ведущий бросает кубик с названиями тематических категорий, а задача игроков - найти среди слов, изображенных на верхних гранях кубиков, подходящие по смыслу слова для выпавшей тематической категории. Игрок, который первым найдет подходящее слово и произнесет его вслух, выигрывает очко. Затем ведущий меняет расположение и ориентацию кубиков со словами и опять бросает кубик с тематическими категориями, а первый игрок, который покажет и произнесет вслух подходящее слово, получает очко. Победителем становится тот игрок, который после серии бросков (20-30) ведущим соберет наибольшее количество очков.

ВАРИАНТ БАЗОВЫЙ ПИСЬМЕННЫЙ:
В этом варианте игры игроки могут участвовать в одиночку или объединяться в команды. После каждого броска ведущим у игроков есть время - в зависимости от принятого уровня сложности - от 5 до 10 секунд, чтобы записать на бумаге все слова, изображенные на верхних гранях кубиков, которые подходят к выбранной тематической категории. Выигрывает тот игрок/команда, который/ая каждый раз безошибочно найдет все слова, или в течение всей игры сможет записать наибольшее их количество.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИГРЫ: Игра Давайте найдëм слова! улучшает умственные способности, такие как память, концентрация и внимание, способствует более эффективному запоминанию, побуждает активность и создаeт атмосферу здорового соперничества, ее социальный характер помогает играющим устанавливать контакт, договоренность и положительно влияет на сокращение дистанции между учителем и учеником.

EAN: 9788364730948
Wydawnictwo Linguadice